Захист прав інтелектуальної власності


Інтелектуальна власність, як і будь-який інший вид власності, часто є об'єктом протиправних дій з боку третіх осіб і, відповідно, потребує правового захисту.

Згідно із законодавством України, право інтелектуальної власності включає в себе особисті немайнові права (право на визнання людини творцем об'єкта інтелектуальної власності тощо) і майнові права (право на використання об'єкта інтелектуальної власності, право дозволяти або перешкоджати неправомірному використанню та ін.) Обсяг прав на об'єкт інтелектуальної власності визначено нормативно-правовими актами, зокрема, Цивільним кодексом України та відповідними законами.

Очевидно, що для захисту прав інтелектуальної власності, насамперед, необхідно цими правами володіти, а також мати документальне підтвердження своїх прав (патент, свідоцтво, ліцензійний договір тощо).

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» надає повний комплекс послуг із кваліфікованого сприяння набуття права інтелектуальної власності. На сторінках нашого сайту ви можете ознайомитися з докладною інформацією про послуги, що надає наша компанія, спрямовані на набуття особистих майнових і немайнових прав на такі об'єкти інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, торгові марки, а також послуги з укладання та реєстрації ліцензійних договорів та договорів передачі прав та іншими послугами.

У тому випадку, якщо відповідне право інтелектуальної власності документально підтверджено, наші юристи надають послуги з юридичного супроводу захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та врегулювання спорів у цій галузі.

Існує дві форми захисту права інтелектуальної власності:

 • юрисдикційна;
 • неюрисдикційна.
 • У разі неюрисдикційної форми захисту особа, права якої порушено, самостійно здійснює дії із захисту своїх прав без залучення державних органів. Такими діями може бути, наприклад, повідомлення порушника про скоєне ним правопорушення з пропозицією вирішення спору шляхом переговорів.

  Неюрисдикційна форма захисту є дешевшою, однак, менш ефективною, ніж юрисдикційна. Як показує багаторічний досвід нашої компанії, часто, слідом за повідомленням порушника про правопорушення, правовласник, права якого порушуються, змушений подавати позов до суду в результаті ігнорування правопорушником повідомлення про порушення ним прав.

  Ефективний захист прав інтелектуальної власності може забезпечити кваліфікована допомога професіоналів.

  Згідно з Цивільним кодексом України (п. 2 ст. 432 ) можливі наступні способи захисту прав інтелектуальної власності судом:

  • вживання негайних заходів щодо попередження порушення права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
  • призупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
  • вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності;
  • вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, що використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;
  • застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
  • опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення про таке порушення.

  Наша команда професіоналів допоможе захистити ваші особисті немайнові та майнові права на об'єкти інтелектуальної власності. Наша компанія надає наступні послуги:

  • надання юридичних консультацій з питань порушення прав інтелектуальної власності;
  • правовий аналіз ситуації, складання експертного висновку і вибір оптимальної стратегії, спрямованої на припинення порушення або відшкодування завданих збитків;
  • планування і проведення заходів, спрямованих на досудове вирішення спору (проведення переговорів, складання та розсилання листів-претензій та листів-повідомлень про порушення прав інтелектуальної власності);
  • представництво інтересів клієнта в Міністерстві внутрішніх справ, Антимонопольному комітеті, Державній службі інтелектуальної власності України та її Апеляційній палаті, Українському інституті промислової власності, Державному агентстві з авторських і суміжних прав і судових органах;
  • оскарження рішень Патентного відомства, у тому числі і в судовому порядку;
  • захист від недобросовісної конкуренції;
  • визнання недійсності охоронного документа в судовому порядку;
  • юридичний супровід (ведення) в ході судового розгляду справи в суді:

   - збір доказів порушення прав

   - складання юридичних документів (позови, апеляції, касаційні скарги тощо)

   - участь у судових засіданнях

   - контроль за виконанням рішень суду

   - опротестування рішення суду у вищих інстанціях
  • підготовка юридично обґрунтованих відповідей на претензії третіх осіб, у разі порушення клієнтом прав інтелектуальної власності третіх осіб;
  • складання та державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: ліцензійних договорів, договорів передачі прав та ін.;
  • внесення змін до зареєстрованих договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;
  • моніторинг торговельних марок.

  Ми забезпечимо захист ваших прав!