Патентування промислових зразків у Євразії


Євразійський патент на промисловий зразок - новий інструмент охорони промислового зразка на території восьми держав-учасниць Євразійської патентної конвенції (ЄАПК).

На сьогодні державами-учасницями ЄАПК є: Азербайджанська Республіка, Киргизька Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Таджикистан, Російська Федерація і Республіка Туркменістан.

Протокол про охорону промислових зразків, що регулює правові аспекти отримання Євразійського патенту на промисловий зразок, набув чинності 17 березня 2021 року у перших трьох державах, які його ратифікували, а саме: в Азербайджані, Киргизії та Вірменії. Також Протокол набув чинності щодо Російської Федерації 11 квітня 2021 року і по відношенню до Республіки Казахстан 12 квітня 2021 року відповідно. Сама процедура реєстрації євразійського патенту на промисловий зразок стала доступною з 1 червня 2021 року і наша компанія однією з перших подала заявку на реєстрацію євразійського промислового зразка. Коли Протокол про охорону промислових зразків буде діяти на території інших країн-учасниць ЄАПК - ми повідомимо додатково, слідкуйте за нашими «новинами».

ПЕРЕВАГИ ОТРИМАННЯ ЄВРАЗІЙСЬКОГО ПАТЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Однією з головних переваг євразійської системи правової охорони промислових зразків для заявника є невисока вартість патентування в порівнянні з вартістю реєстрації промислових зразків окремо в кожній країні ЄАПК. Для отримання євразійського патенту на промисловий зразок одночасно на території всіх держав-учасниць достатньо подати одну євразійську заявку замість подачі окремих заявок в кожну державу. Таким чином, євразійська система правової охорони промислових зразків значно спрощує і прискорює процедуру отримання патентів в країнах євразійського простору.

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ЄВРАЗІЙСЬКОГО ПАТЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Євразійська заявка на промисловий зразок подається в Євразійське відомство або через національне відомство договірної держави. При подачі євразійської заявки сплачується єдиний процедурний збір. Також у разі подачі через національне відомство додатково сплачується збір за обробку і пересилку євразійської заявки.

1. Після отримання заявки Євразійське відомство проводить по ній попередню експертизу. На цьому етапі перевіряється її відповідність законодавчим вимогам, а також дотримання всіх необхідних умов, що стосуються подачі заявки.

2. Після успішного завершення попередньої експертизи Євразійське відомство публікує заявку. Після цього можливо подати заперечення проти видачі євразійського патенту на промисловий зразок.

3. Далі Євразійське відомство проводить експертизу по суті і, враховуючи надіслані заперечення проти видачі патенту, якщо такі є, приймає рішення про видачу або про відмову у видачі патенту на промисловий зразок. Рішення експертизи може бути оскаржене заявником.

4. Євразійське відомство реєструє промисловий зразок в реєстрі євразійських патентів на промислові зразки, якщо було прийнято рішення про його видачу. Далі публікуються відомості про видачу патенту в офіційному бюлетені і відбувається видача євразійського патенту на промисловий зразок. Реєстрація, публікація і видача євразійського патенту на промисловий зразок здійснюються за умови оплати відповідного збору.

ТЕРМІН ДІЇ ЄВРАЗІЙСЬКОГО ПАТЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Термін дії євразійського патенту на промисловий зразок становить 5 років з дати подачі євразійської заявки. Він може бути продовжений за клопотанням власника патенту кожний раз на п'ять років. Максимальний термін охорони євразійського промислового зразка не може перевищувати 25 років.

Для продовження терміну дії євразійського патенту на промисловий зразок в Євразійське відомство необхідно сплатити відповідні збори. Продовження дії євразійського патенту на промисловий зразок автоматично поширюється на територію всіх Договірних держав, де діє патент.

Читати також:

Патентування винаходів у СНД. Євразійський патент