Онлайн-пошук торгових марок


Внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру України


Власник об'єкта інтелектуальної власності або особа, що діє від імені правовласника в рамках наданих повноважень (наприклад, ліцензіат), за наявності підстав вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються або можуть бути порушені його права, має право подати до Державної фіскальної служби України заяву про захист майнових прав інтелектуальної власності, що йому належать, шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності.

До митного реєстру України можуть бути внесені наступні об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону:
- знаки для товарів і послуг;
- промислові зразки;
- корисні моделі;
- винаходи;
- сорти рослин;
- об'єкти авторського права та суміжних прав.

Название Дата регистрации Конечная дата Охранный документ Владелец Сведения о владельце
15 знак для товарів і послуг "FLORENA" Nov 14 2007 12:00:00:AM Nov 14 2018 12:00:00:AM ДП "Український інститут промислової власності", 31.08.1995, номер згідно реєстру: 642422, назва реєстру: Виписка з міжнародної бази даних ROMARIN Компанія "ФЛОРЕНА Косметік ГмбХ" Ам Айхберг, D- 04736 Вальдхайм, Німеччина
33 знак для товарів і послуг "NIKE" Feb 6 2008 12:00:00:AM Feb 6 2019 12:00:00:AM Державний департамент інтелектуальної власності, 15.07.1993, номер згідно реєстру: 743, назва реєстру: Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. (NIKE INNOVATE C.V.) Уан Бовермен Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США (One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, U.S.A.)
34 зображувальний знак для товарів і послуг "NIKE" Feb 7 2008 12:00:00:AM Feb 7 2019 12:00:00:AM Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерство освіти і науки України, 15.01.2004, номер згідно реєстру: 37120, назва реєстру: Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. (NIKE INNOVATE C.V.) Уан Бовермен Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США (One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, U.S.A.)
47 знак для товарів і послуг "adidas" Apr 4 2008 12:00:00:AM Apr 4 2019 12:00:00:AM Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, 25.08.1984, номер згідно реєстру: 487580, назва реєстру: свідоцтво про міжнародну реєстрацію знаку Компанія "adidas AG" Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach (DE)
54 знак для товарів і послуг "LACOSTE" Apr 25 2008 12:00:00:AM Apr 25 2019 12:00:00:AM Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, 25.04.1978, номер згідно реєстру: 437000, назва реєстру: виписка з Міжнародного реєстру знаків Lacoste S.A. 23-25, rue de Provence, 75009 Paris, France + 33 1 44 58 12 12

Порядок реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в митному реєстрі, включаючи форму заяви, перелік необхідної інформації та документів, що додаються до заяви, порядок подання та розгляду заяви, а також ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України. Звертаємо увагу на відсутність офіційного збору за митну реєстрацію, а також скасування вимоги про надання грошової застави / гарантії.

Мінімальний пакет документів, що додається до заяви про митну реєстрацію, включає:
- довіреність (у разі подання заяви представником);
- документ, що підтверджує дію правової охорони об'єкта інтелектуальної власності (наприклад, виписка з відповідного державного реєстру);
- детальний опис об'єкта інтелектуальної власності та оригінальних товарів;
- зразки або зображення оригінальних товарів, за наявністю відомостей про контрафактні товари – їх опис та зразки або зображення.

Залежно від обставин справи можуть бути надані додаткові документи та матеріали.

Відповідно до чинного Порядку заява про митну реєстрацію підлягає розгляду протягом 30 робочих днів після її подання. Об'єкт може бути внесений до митного реєстру строком на 6 місяців або 1 рік (на розсуд правовласника) з можливістю його продовження необмежену кількість разів у межах терміну дії прав на відповідний об'єкт інтелектуальної власності.

З метою сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час митного контролю товарів, що переміщуються через кордон, інформація про зареєстровані в митному реєстрі об'єкти інтелектуальної власності надсилається всім митним органам України. Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства, заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення, застосовуються у відношенні товарів, які ввозяться/вивозяться для вільного обігу, за винятком:
1) особистих речей;
2) товарів, які містять об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються за законом, які переміщуються через кордон з метою особистого використання і не призначені для виробничої або іншої підприємницької діяльності, сумарна вартість / вага яких не перевищує обмеження, встановленого ч. 1 ст. 374 Митного кодексу України;
3) припасів.

У разі виявлення на підставі відомостей митного реєстру ознак порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та оформлення, їх митне оформлення призупиняється на термін до 10 робочих днів, який за необхідності може бути продовжений до 10 робочих днів (у відношенні товарів, що швидко псуються, термін призупинення становить 3 робочі дні без можливості його продовження), а товари підлягають розміщенню на складі митного органу.

У день прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів митний орган за допомогою електронного зв'язку та / або факсу інформує правовласника про факт надання товарів до митного оформлення, а декларанта – про причини призупинення із зазначенням контактної інформації правовласника. Правовласник може повідомити митний орган про відсутність порушення або ініціювати дії щодо захисту прав. У разі вжиття заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності питання про порушення прав вирішується в межах подальших юрисдикційних процедур – якщо порушення прав не було встановлено, на правовласника покладається обов'язок із відшкодування витрат по зберіганню затриманих товарів і збитків, заподіяних їх власнику / декларанту.

Слід зазначити, що відповідно до поточної практики, переміщення оригінальних товарів (які раніше були введені в цивільний обіг правовласником або іншою особою за його згодою в будь-якій країні світу) не уповноваженим імпортером (так званий «паралельний / сірий імпорт») не визнається порушенням прав інтелектуальної власності, якщо у правовласника немає достатніх підстав забороняти таке використання торгової марки у зв'язку з подальшим продажем товарів – як приклад, однією з підстав в законодавстві передбачено зміну або погіршення стану товару після його введення в цивільний оборот правовласником.

Читати також:

Внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру Китаю