Онлайн-пошук торгових марок


Внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру Китаю (中国知识产权海关保护)


Для виключення порушення прав власників об'єктів інтелектуальної власності (далі - ОІВ) під час імпорту/експорту товарів в/з Китаю передбачена процедура включення даних об'єктів до Митного реєстру Китаю.

Згідно з діючими нормами законодавства до Митного реєстру Китаю можуть бути включені:

  • товарні знаки (за винятком знаків обслуговування), зареєстровані Національним управлінням інтелектуальної власності Китаю (CNIPA) і ВОІВ з розширенням на територію Китаю;
  • патенти на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, видані CNIPA;
  • об'єкти авторського права і суміжних прав, що охороняються відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів.

За внесення до Митного реєстру ОІВ передбачається сплата мита. Крім того, у разі внесення в реєстр товарного знаку, зареєстрованого за міжнародною процедурою, плата стягується за кожен клас товарів, внесений до реєстру.

Разом із заявою, до реєструючого органу повинні бути надані наступні дані:

  • довіреність на ім'я представника, зареєстрованого на території КНР;
  • відомості про дію правової охорони ОІВ;
  • опис ОІВ (при внесенні патенту), зразки, зображення оригінальної продукції;
  • дані про надані ліцензії, які стосуються ОІВ, підтверджених експортерах/імпортерах/виробниках;
  • опис, зразки, зображення контрафактної продукції (при їх наявності).

Крім того, реєструючий орган може на свій розсуд запросити нотаріальне завірення наданих матеріалів.

ОІВ на прикладі товарного знаку може бути внесений до Митного реєстру на 10 років (якщо термін дії ОІВ становить не менше 10 років). Термін реєстрації також може бути продовжений ще на 10 років за заявою, поданою протягом 6 місяців до дати закінчення. За продовження терміну реєстрації сплата мита не передбачено.

У разі внесення змін до ОІВ, що охороняються або їх анулювання, в реєструючий орган має бути подано заяву про внесення змін/вилучення об'єкта з реєстру. Якщо вказана заява не буде подана правовласником, митна реєстрація може бути анульована за заявою зацікавлених осіб або за ініціативою митного органу.

При виявленні можливого порушення прав інтелектуальної власності на об'єкти, внесені до Митного реєстру, рух товарів призупиняється органом на строк до 30 робочих днів, про що належним чином інформуються правовласник і вантажовідправник/вантажоодержувач.

У зазначений період правовласник має право подати позов до народного суду Китаю щодо захисту прав та повідомити про це митний орган або повідомити про відсутність порушення. У разі призупинення товарів правовласнику слід надати органу гарантію в сумі, що не перевищує еквівалентну вартість продукції, для компенсації можливих збитків через неправомірне призупинення, а також для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням товарів митним органом.

Митниця обробляє конфісковані контрафактні товари і може передати їх підприємствам соціального забезпечення, продати правовласнику (при його бажанні), продати з аукціону третім особам (після усунення порушення) або знищити товари (якщо усунення порушення неможливе).

Окремо слід відзначити, що контрафактні товари можуть бути затримані за заявою правовласника без внесення об'єкта до митного реєстру. У такому випадку заява подається власником ОІВ до відповідного пункту ввезення/вивезення та має містити, крім інформації, яка вказується у стандартній заяві, докази, достатні для підтвердження очевидних фактів порушення.

Якщо вантажоодержувач або вантажовідправник вважає що затриманий товар не порушує права інтелектуальної власності, то дана особа може запросити випуск підозрюваних товарів, для цього необхідно подати письмове клопотання і надати гарантійний депозит, еквівалентний вартості товару. У такому випадку товари повинні бути випущені митницею, а правовласник може звернутися до народного суду з позовом про порушення його прав.

Додатково зазначимо, що, якщо митний орган не може на власний розсуд встановити, чи має місце порушення прав на ОІВ, що охороняються, він може звернутися до сторін або до народного суду для роз'яснення ситуації. Якщо порушення не буде встановлено протягом відведених 30 днів, затримані товари повинні бути випущені.

Законодавством також надана можливість правовласнику відкликати заяву про призупинення, а також дозволити сторонам врегулювати ситуацію мирним шляхом. Однак, щоб уникнути зловживання цим правом і порушенням прав сторін, заява може бути відкликана до моменту встановлення органом факту порушення.

Завдяки наявності власного офісу у Пекіні, наша компанія безпосередньо надає послугу з реєстрації ОІВ в Головному Митному Управлінні Китаю. Наші фахівці будуть раді надати Вам компетентну консультацію щодо реєстрації об'єктів інтелектуальної власності у Митному реєстрі Китаю та інших країнах.