Визнання промислового зразка ЄC недійсним


Зареєстрований промисловий зразок Європейського союзу може бути оскаржений шляхом подачі відповідної заяви до Відомства з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO). Слід зазначити, що промисловий зразок може бути визнаний недійсним навіть якщо він вже припинив свою дію.

Існує перелік підстав для визнання промислового зразка недійсним, серед яких найбільш поширеною є невідповідність промислового зразка критеріям патентоспроможності «новизна» і/або «індивідуальний характер».

Заява про визнання промислового зразка недійсним повинна містити письмові аргументи, на підставі яких зацікавлена особа (далі – Заявник) хоче оскаржити реєстрацію промислового зразка. Крім того, при подачі заяви повинна бути сплачена відповідне офіційне мито. Заява про визнання промислового зразка недійсним повинна бути поданою на мові діловодства.

Після того, як заява надійшла у EUIPO, проводиться його перевірка на відповідність формальним вимогам. При відсутності зауважень, Заявнику надсилається документ, що підтверджує прийняття заяви до розгляду. Одночасно із зазначеним документом Власнику оспорюваного промислового зразка надсилається копія поданої заяви, у відповідь на яке Власник може надати свої коментарі. У разі надходження відповіді з коментарями від Власника - копія відповіді направляється Заявнику. У разі ненадходження відповіді з коментарями від Власника - рішення щодо реєстрації промислового зразка береться на підставі аргументів, наданих Заявником.

За умови визнання промислового зразка недійсним, він анулюється з дати подачі заявки на патент. При цьому сторона, що виграла може вимагати у сторони, що програла відшкодування витрат, понесених стороною, що виграла в ході процедури по визнанню промислового зразка недійсним.