Патентування винаходів у США


Патент в США, зареєструвати патент в США. За кількістю заявок, які надходять на отримання охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності США із року в рік займає провідні позиції. Так, відповідно до статистичних даних патентного відомства США у першому півріччі 2017 року було видано видано понад 185 000 охоронних документів. За час роботи нашої компанії нами було підготовлено і подано близько 150 заявок на реєстрацію винаходів в США від заявників з різних країн.

Великий інтерес до отримання американських патентів з боку як місцевих, так і іноземних заявників очевидний. До того ж законодавство США, яке визначає права на інтелектуальну власність, ефективно захищає інтереси власників охоронних документів, отриманих у цій країні.

Офіційним органом у США, який регулює питання реєстрації та охорони інтелектуальної власності, є Бюро Патентів та Торговельних Марок США - USPTO (United States Patent and Trademark Office). Важливо відзначити, що з 16 вересня 2011 року урядом США затверджена Патентна Реформа 2011 (America Invents Act - AIA), мета якої - гармонізація патентного законодавства США на рівні з більшістю країн світу.

Особливості патентування в США

Патенти США і процедура їх отримання має низку відмінностей від загальноприйнятої системи патентування, основні з них:

1. В США надається пільговий термін тривалістю в один рік з моменту публічного розкриття винаходу до подачі патентної заявки. У багатьох інших країнах патентна заявка має подаватися до публічного розкриття винаходу.


2. Законодавство США вимагає, щоб у межах заявки був розкритий найкращий спосіб реалізації винаходу;
3. США є однією з небагатьох країн світу, де є можливість запатентувати у якості винаходу компьютерні програми, алгоритми та методи ведення бізнесу.
4. У США обов`язком заявника є повідомляти відомство про будь-яку інформацію стосовно рівня техніки, розкритого у заявці винаходу, яка стала відомою протягом усього діловодства, та подавати декларацію про розкриття інформації (Information Disclosure Statement - IDS). Навмисне недотримання цієї вимоги може спричинити визнання патенту таким, що не має юридичної сили. Якщо IDS подано протягом 3 місяців від дати подачі заявки у США або до одержання першого запиту відомства, за подачу декларації IDS офіційне мито не передбачено. Якщо будь-яка інформація вказана у декларації IDS, уперше згадана у листуванні з іноземним патентним відомством за паралельною заявкою раніш ніж за 3 місяці до подачі цієї декларації, передбачено додаткове офіційне мито.

Також особливістю американського патентного законодавства є можливість подання попередньої заявки (Provisional Application). Подаючи попередню заявку, не треба надавати формулу винаходу та декларацію винахідника. Експертиза по суті з попередньої заявки не проводиться та відомості про неї не публікуються. Попередня заявка діє впродовж 12 місяців, після чого її необхідно переробити в заявку на отримання патенту. Подання попередньої заявки може бути доволі корисним у переговорах з потенційними партнерами, замовниками або ліцензіатами. Крім того, подання попередніх заявок часто буває необхідним при пошуку джерел фінансування.

Переваги попередньої заявки:

1) Витрати на подання попередньої заявки у три-чотири рази нижчі, ніж для патентної заявки;
2) Можливість використання попередньої заявки для встановлення відповідно до неї дати пріоритету, що заважає отриманню патентів конкурентами на тотожні винаходи.
3) Попередня заявка дає можливість за невелику плату оцінити ринковий потенціал винаходу та впродовж 12-ти місяців вирішити, чи варто вкладати кошти у винахід.

Етапи отримання патенту в США

1. Попередній патентний пошук
Попередній патентний пошук необхідний для визначення патентоспроможності винаходу - чи підлягає патентуванню даний винахід у США, якщо ні, то з якої причини. Такий пошук проводиться до подачі заявки, за результатами якої існує можливість внести відповідні зміни в заявку на винахід до етапу експертизи та знизити ймовірність запитів на цьому етапі.

2. Підготовка та подання патентної заявки
Заявка на отримання патенту в США укладається на англійській мові, складається з пакету документів (заявка автора, креслення та схеми, опис та формула винаходу, декларація автора та ін.), які повинні відповідати всім вимогам USPTO. Також, подаючи заявку на патент, необхідно описати найкращий спосіб використання винаходу. За подачу заявки необхідно сплатити збір.

3. Експертиза
Термін проведення експертизи Патентним відомством США в середньому становить від 1,5 до 3 років. На цьому етапі кожен офіційний лист, отриманий від Патентного відомства США, як правило, потребує внесення певних виправлень до заявки.
За результатами експертизи USPTO надсилає повідомлення про видачу патенту або ж відмову про видачу патенту.

4. Видача патенту
Після сплати заявником збору за видачу патенту, USPTO видає охоронний документ власникові.

5. Підтримання патенту в силі
Термін дії патенту США починається від дати подання заявки до Патентного відомства США та закінчується через 20 років. Після видачі патенту необхідно сплачувати збір за його підтримання, відповідно до вимог USPTO , таке мито сплачується через 3,5, 7,5 років, а не щорічно, як це прийнято в багатьох інших країнах світу.

6. Важливо також відзначити, що в США існує можливість повторної експертизи, яку може бути заявлено в будь-який час протягом певного терміну дії патенту. За повторної експертизи третя сторона може висловлювати свої заперечення до патентного відомства, а в разі зауважень експерта патентовласник може внести відповідні зміни та звузити обсяг правової охорони. Повторну експертизу може бути заявлено також і за ініціативи правовласника. Це доцільно, якщо йому стали відомі релевантні посилання на рівень техніки даного винаходу. Таким чином, повторна експертиза представляє патентовласнику можливість уникнути заперечень від третьої особи та укріпити обсяг правової оборони.

Патентування в США можливе також і на основі міжнародної заявки PCT за умови, що вона переведена на національну фазу до закінчення 30 місяців з дати пріорітету.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» раді запропонувати Вам свої послуги з патентування Вашого винаходу в США.

Подача заявки виконується безпосередньо в USPTO від імені винахідника, без співпраці з патентним повіреним США, що значно знижує вартість патентування. Наш багаторічний досвід подання заявок в США дозволяє нам успішно представляти Ваші інтереси на цій території.

«Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність всієї інформації, отриманій в ході діловодства зі здобуття та підтримання чинності патенту.