МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Патентування винаходів у Китаї


Патент на винахід у Китаї. На даному етапі свого розвитку Китай є однією з держав з безперервним зростанням економіки. Законодавча база в галузі інтелектуальної власності, яка постійно вдосконалюється, дозволила іноземним підприємствам, що мають свій бізнес в КНР, отримувати патенти на власні винаходи в даній країні. На сьогоднішній день у Китаї діє третя поправка Закону «Про патенти», що набула чинності 1 жовтня 2009 року, розроблена з метою захисту законних прав та інтересів патентовласників, підвищення винахідницького потенціалу, сприяння технічному прогресу та соціально-економічному розвитку.

Завдяки наявності власного офісу у м. Пекін, Китай, компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» веде пряме діловодство з Патентним Відомством КНР, не користуючись послугами іноземних патентних повірених, що дозволяє здійснювати безпосередній контроль за всіма етапами реєстрації, а також значно знизити вартість послуг з реєстрації торговельної марки в Китаї. За час роботи нашої компанії нами було підготовлено і подано більше 80 заявок на реєстрацію винаходів в Китаї від заявників з різних країн.

Особливості процедури отримання патенту у Китаї

Основним виконавчим органом у сфері видачі патентів є Управління з патентів Державної ради КНР.

Термін дії патенту на винахід у Китаї становить 20 років з дати подання заявки.

Заявка на видачу патенту на винахід у Китаї може бути подана тільки щодо одного винаходу. Одна заявка на два винаходи може бути подана в тому випадку, якщо обидва ці винаходи належать до однієї загальної винахідницької концепції.

Процедура отримання патенту на винахід у Китаї включає наступні етапи:

1. Подання заявки на отримання патенту
Заявники, які не мають постійного місця проживання або місцезнаходження на території КНР при поданні заявки на отримання патенту і при подальшому діловодстві зобов'язані представляти свої інтереси перед Управлінням через патентних повірених шляхом видачі їм довіреності. Оформлення заявки здійснюється на підставі Закону КНР «Про патенти» відповідно до угоди, укладеної КНР з країною заявника, міжнародного договору, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

Патент на винахід може бути отриманий у випадку, якщо винахід є:
- новим;
- практично застосовним;
- має винахідницький рівень.

Патентні права не надаються:
1) науковим відкриттям;
2) правилам і методам інтелектуальної діяльності;
3) методам діагностики та лікування хвороб;
4) породам тварин і сортам рослин;
5) речовинам, отриманим шляхом ядерних перетворень;
6) дизайнерським рішенням, основним призначенням яких є маркування, і що становлять собою графічні зображення, кольорові рішення або їх поєднання, виконані в друкованій продукції з плоскою поверхнею.

Заявник має пільгу за новизною, якщо він подасть заявку протягом шести місяців після наступних обставин:
- якщо винахід було продемонстровано на міжнародній виставці, організованій або визнаній урядом Китаю;
- якщо винахід було оприлюднено на певній науковій або технічній конференції;
- якщо зміст винаходу було розкрито іншою особою без згоди автора.

Пріоритет:
Заявник може скористатися правом пріоритету протягом 12 місяців з дати подання попередньої заявки на видачу патенту на винахід за кордоном щодо свого винаходу відповідно до угоди, укладеної КНР з країною заявника, або міжнародного договору, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

2. Проведення формальної експертизи та публікація даних про затвердження заявки на отримання патенту
У ході проведення експертизи перевіряється правильність оформлення документів, що містяться в матеріалах заявки, дотримання порядку подання заявки та ведення справ. У разі якщо в ході експертизи заявку вважатимуть такою, що відповідає формальним вимогам, то у строк 18 місяців з дати її подання інформацію про неї буде опубліковано.

3. Експертиза по суті
Згідно з Патентним законом КНР патентна експертиза по суті є відстроченою. Протягом трьох років після подання заявки на реєстрацію патенту заявник має направити клопотання про проведення патентної експертизи. У разі якщо експертиза доведе, що заявка не відповідає умовам закону, заявнику надсилається лист з вимогою внести до неї зміни або відмовитися від неї.

4. Подання заперечення проти рішення експертизи
У разі незгоди з рішенням експертизи щодо відхилення заявки протягом 3 місяців з дня отримання повідомлення допускається звернення до Комісії з перегляду патентів для перегляду рішення. У разі незгоди з рішенням Комісії заявник може звернутися до суду протягом 3 місяців після отримання повідомлення про її рішення.

5. Реєстрація, публікація і видача патенту на винахід
У разі позитивного рішення експертизи щодо видачі патенту на винахід Управління з патентів Державної ради КНР приймає рішення про видачу патенту і проводить реєстрацію і офіційну публікацію. Власник патенту зобов'язаний виплачувати щорічне мито, починаючи з року, в якому йому були надані патентні права.

6. Подання заперечення третіми особами проти патентних прав на винахід, що надаються
У разі якщо будь-яка організація або приватна особа вважає надання патентних прав на винахід таким, що не відповідає положенням Закону КНР «Про патенти», то вони мають право, починаючи з моменту публікації відомостей про видачу патенту, звернутися до Комісії з перегляду патентів із заявою про визнання даного документа недійсним.

Правові аспекти:

Третя редакція Закону про патенти (Patent Law of the People's Republic of China), що діє з 1 жовтня 2009


Положення про застосування Патентного закону КНР