Патентування винаходів у Китаї


Патент на винахід у Китаї. На даному етапі свого розвитку Китай є однією з держав з безперервним зростанням економіки. Законодавча база в галузі інтелектуальної власності, яка постійно вдосконалюється, дозволяє іноземним підприємствам, що мають свій бізнес в КНР, отримувати патенти на власні винаходи в цій країні. На сьогоднішній день в Китаї діє третя поправка Закону «Про патенти», що набула чинності 1 жовтня 2009 року. З 1 червня 2021 набуває чинності четверта поправка, схвалена 17 жовтня 2020 року. Четверта поправка до Закону була розроблена з метою захисту законних прав та інтересів патентовласників, підвищення винахідницького потенціалу, сприяння технічному прогресу та соціально-економічному розвитку.

Завдяки наявності власного офісу у Пекіні наша компанія веде пряме діловодство з Патентним відомством КНР не користуючись послугами іноземних патентних повірених, що дозволяє здійснювати безпосередній контроль за всіма етапами реєстрації, а також значно знизити вартість послуг з реєстрації винаходу в Китаї. За час роботи нашої компанії нами було підготовлено і подано більше 80 заявок на реєстрацію винаходів в Китаї від заявників з різних країн.

особливості патентування винаходу в китаї

Основним виконавчим органом у сфері видачі патентів є Управління з патентів Державної ради КНР.

Термін дії патенту на винахід у Китаї становить 20 років з дати подання заявки.

Заявка на видачу патенту на винахід у Китаї може бути подана тільки щодо одного винаходу. Одна заявка на два винаходи може бути подана в тому випадку, якщо обидва ці винаходи належать до однієї загальної винахідницької концепції.

документи для патентування винаходу в китаї

Необхідний пакет документів для Патентного відомства КНР:

  • заявка на видачу патента на винахід;
  • опис;
  • формула;
  • креслення (при наявності).

Довіреність слід подати протягом трьох місяців від дати подачі.

При подачі заявник має право просити про встановлення пріоритету. Для цього протягом шістнадцяти місяців від дати подачі необхідно надати копію попередньої заявки.

Критерії патентоздатності:

  • новизна;
  • промислова придатність;
  • винахідницький рівень

Процедура отримання патенту на винахід у Китаї(发明专利)у Китаї

1. Подання заявки на отримання патенту
Заявники, які не мають постійного місця проживання або місцезнаходження на території КНР при поданні заявки на отримання патенту і при подальшому діловодстві зобов'язані представляти свої інтереси перед Управлінням через патентних повірених шляхом видачі їм довіреності. Оформлення заявки здійснюється на підставі Закону КНР «Про патенти» відповідно до угоди, укладеної КНР з країною заявника, міжнародного договору, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

Патентні права не надаються на:
1) наукові відкриття;
2) правила і методи інтелектуальної діяльності;
3) методи діагностики та лікування хвороб;
4) породи тварин і сорти рослин;
5) речовини, отримані шляхом ядерних перетворень;
6) дизайнерські рішення, основним призначенням яких є маркування, і що становлять собою графічні зображення, кольорові рішення або їх поєднання, виконані в друкованій продукції з плоскою поверхнею.

Заявник має пільгу за новизною, якщо він подасть заявку протягом шести місяців після наступних обставин:
- якщо винахід було продемонстровано на міжнародній виставці, організованій або визнаній урядом Китаю;
- якщо винахід було оприлюднено на певній науковій або технічній конференції;
- якщо зміст винаходу було розкрито іншою особою без згоди автора.

Пріоритет:
Заявник може скористатися правом пріоритету протягом 12 місяців з дати подання попередньої заявки на видачу патенту на винахід за кордоном щодо свого винаходу відповідно до угоди, укладеної КНР з країною заявника, або міжнародного договору, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

2. Проведення формальної експертизи та публікація даних про затвердження заявки на отримання патенту
У ході проведення експертизи перевіряється правильність оформлення документів, що містяться в матеріалах заявки, дотримання порядку подання заявки та ведення справ. У разі якщо в ході експертизи заявку вважатимуть такою, що відповідає формальним вимогам, то у строк 18 місяців з дати її подання інформацію про неї буде опубліковано.

3. Експертиза по суті
Згідно з Патентним законом КНР патентна експертиза по суті є відстроченою. Протягом трьох років після подання заявки на реєстрацію патенту заявник має направити клопотання про проведення патентної експертизи. У разі якщо експертиза доведе, що заявка не відповідає умовам закону, заявнику надсилається лист з вимогою внести до неї зміни або відмовитися від неї.

4. Подання заперечення проти рішення експертизи
У разі незгоди з рішенням експертизи щодо відхилення заявки протягом 3 місяців з дня отримання повідомлення допускається звернення до Комісії з перегляду патентів для перегляду рішення. У разі незгоди з рішенням Комісії заявник може звернутися до суду протягом 3 місяців після отримання повідомлення про її рішення.

5. Реєстрація, публікація і видача патенту на винахід
У разі позитивного рішення експертизи щодо видачі патенту на винахід Управління з патентів Державної ради КНР приймає рішення про видачу патенту і проводить реєстрацію і офіційну публікацію. Власник патенту зобов'язаний виплачувати щорічне мито, починаючи з року, в якому йому були надані патентні права.

6. Подання заперечення третіми особами проти патентних прав на винахід, що надаються
У разі якщо будь-яка організація або приватна особа вважає надання патентних прав на винахід таким, що не відповідає положенням Закону КНР «Про патенти», то вони мають право, починаючи з моменту публікації відомостей про видачу патенту, звернутися до Комісії з перегляду патентів із заявою про визнання даного документа недійсним.

Правові аспекти:

Четверта редакція Закону про патенти (Patent Law of the People's Republic of China)


Положення про застосування Патентного закону КНР

Читати також:

Внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру Китаю