МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ I
ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ
ISO 9001 CERTIFIED


Патентування винаходів на території Євросоюзу


Патентування винаходів в ЄС. Патентування на території Європейського Союзу цікавить все більшу кількість заявників з СНД. Інтерес до патентного захисту на цій території очевидний: ЄС є одним з найбільш потужних фінансово-економічних і політичних центрів у світі. Перед поданням заявки в ЄС доцільно вивчити переваги та недоліки існуючих в ЄС способів охорони винаходу. А саме, чи подавати заявку в окремі країни ЄС, використовуючи національну процедуру; подавати заявку на Європейський Патент з регіональної процедурою; або скористатися новою можливістю подання заявки на Єдиний Патент Євросоюзу, що буде доступна найближчим часом.

Національна процедура (Одержання патенту в кожній окремій країні): Незважаючи на те, що в даний час все більше винаходів патентується за допомогою різних міжнародних і регіональних угод, патентування за традиційною національною процедурою не втратило своєї актуальності. Така процедура доцільна для заявника, метою якого є патентний захист в одній конкретній або декількох країнах ЄС. Перевагою національного патентування є відносно невисока вартість патентування.

Регіональна процедура (Подання заявки на регіональний Європейський Патент): Ще одним способом отримання патенту на території Євросоюзу є подання регіональної заявки на отримання Європейського патенту. Процедура отримання Європейського патенту регулюється Європейською Патентною Конвенцією, яку на даний момент ратифікували 38 європейських країн. Виданий Європейський патент має силу національного патенту на території кожної зазначеної в ньому країни. Подання заявки з регіональної процедури доцільне, якщо метою заявника є захист інтелектуальної власності у великій кількості країн Євросоюзу. Значною перевагою цієї процедури є те, що заявка на європейський патент подається лише до одного відомства (ЄПВ), а дію патенту можливо поширити на всі країни-учасниці, що значно знижує витрати часу і трудомісткість патентування.

Важливо відзначити, що заявка подається однією з офіційних мов ЄПВ (англійською, французькою, німецькою) та Європейський патент автоматично діє тільки на території Німеччини, Франції, Ліхтенштейну, Люксембургу, Монако, Швейцарії та Великобританії. Для дії Європейського Патенту в інших країнах Європейська патентна конвенція передбачає процедуру валідації. У процесі валідації виникає необхідність у перекладі матеріалів заявки національними мовами обраних країн і сплаті офіційних зборів за валідацію. Валідація є дорогою процедурою і тому є головним недоліком такого варіанту отримання патентного захисту в ЄС.

Єдиний патент Євросоюзу (European Unitary Patent). Чинний нині вищезазначений Європейський патент, вимагає підтвердження та перекладу заявки у кожній державі-члені ЄПК.
Оскільки такий бар'єр досить суттєво ускладнює процедуру отримання патенту на цій території, протягом тривалого терміну в раді ЄС велися переговори про створення Єдиного патенту Євросоюзу, які увінчалися успіхом 11 грудня 2012. Подання заявок на видачу Єдиного патенту стало доступним після набуття чинності положень про Єдиний патент і Єдиний патентний суд. Положення про Єдиний патентний суд вступить в силу, як тільки 13 країн-членів ЄС, включаючи Францію, Німеччину та Сполучене королівство Великобританії та Північної Ірландії, ратифікують весь звід законопроектів.

Єдиний патент надасть правовий захист винахідникам у 25 країнах ЄС за допомогою процедури, що складається всього з одного адміністративного етапу. Він існуватиме поряд з національними патентами і класичним європейським патентом, з яким вони мають спільну правову основу і процедуру реєстрації аж до видачі патенту (відповідно до Європейської патентної конвенції), відмінності виникають лише на етапі після видачі патенту. Згідно зі схемою реєстрації Єдиного патенту, ЄПВ буде централізовано адмініструвати патенти, стягувати збори за підтримку чинності патентів і розподіляти їх між країнами-учасницями ЄС. Той факт, що Єдиний патент буде являти собою один патент, який не вимагає валідації (включаючи переклад) і національного адміністрування в кожній обраній країні, сприяє значній економії часу і коштів.

Надзвичайно важливо зробити правильний вибір оптимальної для Вас процедури патентування. Але незалежно від того, на якому з них Ви зупинетесь, будь-який з них передбачає знання особливостей національних патентних законодавств, що становить основну складність для заявників з СНД при зарубіжному патентуванні. Завдяки наявності власного офісу на території Євросоюзу (Вільнюс, Литва), багаторічному досвіду захисту інтелектуальної власності в Європі, а також наявності в штаті компанії Європейського патентного повіреного у нас є можливість ефективно сприяти нашим клієнтам в захисті прав на об'єкти їх інтелектуальної праці на цій території.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» гарантує конфіденційність всієї інформації, отриманої в ході діловодства зі здобуття та підтримання патенту.

Якщо у Вас виникли додаткові питання, що стосуються патентування в Європі, Ви можете звернутися в наш головний офіс або офіс нашої компанії на території Європейського Союзу.


МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ © 2005-2017