МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ I
ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ
ISO 9001 CERTIFIED


Патентування винаходів на території Євросоюзу


Патентування винаходів в ЄС. Патентування на території Європейського Союзу цікавить усе більшу кількість заявників з СНД. Інтерес до патентного захисту на цій території очевидний: ЄС є одним з найбільш потужних фінансово-економічних і політичних центрів у світі. Перед поданням заявки в ЄС доцільно вивчити переваги та недоліки існуючих в ЄС способів охорони винаходу. А саме, чи подавати заявку в окремі країни ЄС, використовуючи національну процедуру; подавати заявку на Європейський Патент з регіональної процедурою; або скористатися новою можливістю подання заявки на Єдиний Патент Євросоюзу, що буде доступна найближчим часом.

Національна процедура (Одержання патенту в кожній окремій країні): Незважаючи на те, що сьогодні все більше винаходів патентується за допомогою різних міжнародних і регіональних угод, патентування за традиційною національною процедурою не втратило своєї актуальності. Така процедура доцільна для заявника, метою якого є патентний захист в одній конкретній або декількох країнах ЄС. Перевагою національного патентування є відносно невисока вартість патентування.

Регіональна процедура (Подання заявки на регіональний Європейський Патент): Ще одним способом отримання патенту на території Євросоюзу є подання регіональної заявки на отримання Європейського патенту. На цей момент в Європейську Патентну Конвенцію входять 38 країн-учасниць, ще 2 країни, які не є членами ЕПК, однак підписали угоду з ЄПО про поширення дії Європейського патенту на їх території. Також, ще 4 країни, які не є членами ЄПК, підписали угоду з ЄПО про валідацію Європейського патенту на їх території. Виданий Європейський патент має силу національного патенту на території кожної зазначеної в ньому країни. Подання заявки по регіональній процедурі доцільна, якщо метою заявника є захист інтелектуальної власності в великій кількості країн Євросоюзу. Значною перевагою цієї процедури є те, що заявка на Європейський патент подається лише до одного відомства (ЄПВ), а дію патенту можливо поширити на всі території країн-учасниць, що значно знижує витрати часу і трудомісткість патентування.

Важливо відзначити, що заявка подається на одній з офіційних мов ЄПВ (англійською, французькою, німецькою) і Європейський патент автоматично діє тільки на території Німеччини, Бельгії, Франції, Ліхтенштейну, Люксембургу, Монако, Швейцарії та Великобританії. Для поширення дії Європейського патенту на інші країни Європейська патентна конвенція передбачає процедуру валідації. У процесі валідації виникає необхідність у перекладі матеріалів заявки національними мовами обраних країн і сплаті офіційних зборів за валідацію. Валідація є дорогою процедурою і, тому, вважається головним недоліком такого варіанту отримання патентного захисту в ЄС.

Єдиний патент Євросоюзу (European Unitary Patent) або Європейський патент з унітарним ефектом ("European patent with unitary effect"), що означає виданий відповідно до правил і процедур Європейської патентної конвенції Європейський патент, який на вимогу патентовласника матиме унітарний ефект.
Чинний нині вищезгаданий Європейський патент, вимагає підтвердження і перекладу заявки в кожній державі - члені ЕПК. Оскільки такий бар'єр досить суттєво ускладнює процедуру отримання патенту на цій території, протягом тривалого строку у раді ЄС велися переговори щодо створення Єдиного патенту Євросоюзу, які увінчалися успіхом 11 грудня 2012 року. Подача клопотання про видачу Єдиного патенту стане доступною, як тільки вступлять в силу положення про Єдиний патенті і Єдиний патентний суд. Положення про Єдиний патентний суд наберуть чинності, як тільки 13 країн-членів ЄС, включно з Францією, Німеччиною та Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії, ратифікують весь звід законопроектів про Єдиний патент і Єдиний патентний суд.

На сьогодні положення про Єдиний патент ЄС підписали 26 з 28 європейських країн (за винятком Хорватії та Іспанії), а положення про Єдиний патентний суд на 1 вересня 2018 р ратифікували 16 країн, включно з Францією. Згідно з офіційним сайтом ЄПВ, передбачається, що подавати клопотання про отримання Єдиного патенту ЄС стане можливим уже в 2018 році. Детальніше дізнатися про Єдиний патент Євросоюзу ви можете за посиланням.

Надзвичайно важливо зробити правильний вибір оптимальної для Вас процедури патентування. Але незалежно від того, на якому з них ви зупинетесь, кожен передбачає знання особливостей національних патентних законодавств, що становить основну складність для заявників з СНД у зарубіжному патентуванні. Завдяки наявності власного офісу на території Євросоюзу (Вільнюс, Литва), багаторічному досвіду захисту інтелектуальної власності в Європі, а також наявності в штаті компанії Європейського патентного повіреного у нас є можливість ефективно сприяти нашим клієнтам в захисті прав на об'єкти їх інтелектуальної праці на цій території.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» гарантує конфіденційність всієї інформації, отриманої в ході діловодства зі здобуття та підтримання патенту.

Якщо у вас виникли додаткові питання, що стосуються патентування в Європі, ви можете звернутися в наш головний офіс або офіс нашої компанії на території Європейського Союзу.

Дізнатися вартість / Замовити патентування винаходу в Європі

МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ © 2005-2018