Патентування винаходів на території Євросоюзу


Патентування винаходів в ЄС.Для отримання патенту на території ЄС, заявнику, який не є резидентом Євросоюзу необхідно представляти свої інтереси перед Відомством через зареєстрованого Європейського патентного повіреного.

З 2010 року наша компанія має власний офіс на території Євросоюзу (Вільнюс, Литва), у якому працює штатний Європейський патентний повірений Юозас Лапіеніс, і за цей час нами було подано близько 150 Європейських заявок від заявників з України, країн СНД, США, Китаю і інших країн.

Перед поданням заявки в ЄС доцільно вивчити переваги та недоліки існуючих в ЄС способів охорони винаходу:

1. За національною процедурою

2. За регіональною процедурою

3. Єдиний патент (буде доступний найближчим часом)

Національна процедура (Одержання патенту в кожній окремій країні)

Незважаючи на те, що сьогодні все більше винаходів патентується за допомогою різних міжнародних і регіональних угод, патентування за традиційною національною процедурою не втратило своєї актуальності.

Така процедура доцільна для заявника, метою якого є патентний захист в одній конкретній або декількох країнах ЄС. Перевагою національного патентування є відносно невисока вартість патентування.

Регіональна процедура (Подання заявки на регіональний Європейський Патент)

Ще одним способом отримання патенту на території Євросоюзу є подання регіональної заявки на отримання Європейського патенту.

На цей момент в Європейську Патентну Конвенцію входять 38 країн-учасниць, ще 2 країни, які не є членами ЄПК, однак підписали угоду з ЄПО про поширення дії Європейського патенту на їх території. Також, ще 4 країни, які не є членами ЄПК, підписали угоду з ЄПО про валідацію Європейського патенту на їх території.

Виданий Європейський патент має силу національного патенту на території кожної зазначеної в ньому країни. Подання заявки по регіональній процедурі доцільна, якщо метою заявника є захист інтелектуальної власності в великій кількості країн Євросоюзу.

Значною перевагою цієї процедури є те, що заявка на Європейський патент подається лише до одного відомства (ЄПВ), а дію патенту можливо поширити на всі території країн-учасниць, що значно знижує витрати часу і трудомісткість патентування.

Важливо відзначити, що заявка подається на одній з офіційних мов ЄПВ (англійською, французькою, німецькою) і Європейський патент автоматично діє тільки на території Німеччини, Бельгії, Франції, Ліхтенштейну, Люксембургу, Монако, Швейцарії, Ірландії та Великобританії.

Для поширення дії Європейського патенту на інші країни Європейська патентна конвенція передбачає процедуру валідації. У процесі валідації виникає необхідність у перекладі матеріалів заявки національними мовами обраних країн і сплаті офіційних зборів за валідацію.

Валідація є дорогою процедурою і, тому, вважається головним недоліком такого варіанту отримання патентного захисту в ЄС.

Єдиний патент Євросоюзу (European Unitary Patent) або Європейський патент з унітарним ефектом ("European patent with unitary effect")

Що означає виданий відповідно до правил і процедур Європейської патентної конвенції Європейський патент, який на вимогу патентовласника матиме унітарний ефект.

Чинний нині вищезгаданий Європейський патент, вимагає підтвердження і перекладу заявки в кожній державі - члені ЕПК. Оскільки такий бар'єр досить суттєво ускладнює процедуру отримання патенту на цій території, протягом тривалого строку у раді ЄС велися переговори щодо створення Єдиного патенту Євросоюзу, які увінчалися успіхом 11 грудня 2012 року.

Подача клопотання про видачу Єдиного патенту стане доступною, як тільки вступлять в силу положення про Єдиний патенті і Єдиний патентний суд, тобто коли 13 країн-членів ЄС, включно з Францією, Німеччиною та Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії, ратифікують весь звід законопроектів про Єдиний патент і Єдиний патентний суд.

На сьогодні положення про Єдиний патент ЄС підписали 26 з 27 європейських країн (за винятком Хорватії та Іспанії), а положення про Єдиний патентний суд на 1 вересня 2018 р ратифікували 16 країн, включно з Францією. Згідно з офіційним сайтом ЄПВ, передбачається, що подавати клопотання про отримання Єдиного патенту ЄС стане можливим вже у 2020 році. Детальніше дізнатися про Єдиний патент Євросоюзу ви можете за посиланням.

Надзвичайно важливо зробити правильний вибір оптимальної для Вас процедури патентування. Але незалежно від того, на якому з них ви зупинетесь, кожен передбачає знання особливостей національних патентних законодавств, що становить основну складність для заявників з СНД у зарубіжному патентуванні.

Якщо у вас виникли додаткові питання, що стосуються патентування в Європі, ви можете звернутися в наш головний офіс або офіс нашої компанії на території Європейського Союзу.

Країни-учассниці ЄПК Рік приєднання
Албанія 2010
Австрія 1979
Бельгія 1977
Болгарія 2002
Швейцарія 1977
Кіпр 1998
Чехія 2002
Німеччина 1977
Данія 1990
Естонія 2002
Іспанія 1986
Фінляндія 1996
Франція 1977
Великобританія 1977
Греція 1986
Хорватія 2008
Угорщина 2003
Ірландія 1992
Ісландія 2004
Італія 1978
Ліхтенштейн 1980
Литва 2004
Люксембург 1977
Латвія 2005
Монако 1991
Македонія 2009
Мальта 2007
Нідерланди 1977
Норвегія 2008
Польща 2004
Португалія 1992
Румунія 2003
Сербія 2010
Швеція 1978
Словенія 2002
Словакія 2002
Сан-Марино 2009
Турція 2000