Патентування корисних моделей у Росії


Патент на корисну модель в Росії. Питання правової охорони корисної моделі регулюються ст. 1351 Цивільного кодексу Російської Федерації. Корисна модель - це технічне рішення, яке представляє собою поліпшення вже відомого пристрою (конструкції або виробу). Однак, на відміну від винаходу, до корисної моделі не висувається вимога про наявність винахідницького рівня.

Виключне право власності на корисну модель набувається в Росії шляхом отримання патенту на корисну модель, який також засвідчує авторство і пріоритет.

Термін дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки за умови своєчасної сплати щорічних зборів за підтримання чинності патенту.

Процедуру отримання патенту можна розділити на кілька основних етапів, на кожному з яких наша компанія надасть Вам професійну підтримку:

1. Проведення патентного дослідження;
2. Підготовка матеріалів (опису, формули, креслень, реферату);
3. Оформлення та подання заявки;
4. Експертиза заявки;
5. Державна реєстрація та видача патенту;
6. Підтримання чинності патенту (сплата щорічних зборів).

Важливо відзначити, що позитивне рішення про видачу патенту значною мірою залежить від правильності оформлення матеріалів заявки на видачу патенту та супутньої документації, а також своєчасних і кваліфікованих відповідей на запити патентного відомства.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» буде рада надати Вам повний комплекс консалтингових, патентних та юридичних послуг з патентування корисних моделей, що дозволить істотно заощадити час і знизити ризик отримання відмови у видачі патенту, а саме:

 • надання консультацій та інших інформаційних послуг у сфері інтелектуальної власності;
 • проведення патентних досліджень та здійснення різних видів патентного пошуку;
 • оформлення і подання заявок на отримання патенту Росії на корисну модель:
  - складання опису, формули та оформлення інших матеріалів згідно з чинним російським законодавством;
  - подання заявки до Патентного відомства Росії (Роспатент);
  - прискорення процедур патентування;
 • ведення діловодства та юридичний супровід заявки в ході експертизи її Патентним відомством:
 • - складання своєчасних і кваліфікованих відповідей на запити та повідомлення Патентного відомства;
  - опротестування рішень, внесення змін до заявки;
  - продовження термінів для здійснення юридичних дій (відповіді на запити, сплати мит);
 • отримання патенту та підтримання його чинності;
 • сплата патентних зборів;
 • підготовка та реєстрація договорів з передачі прав і ліцензійних угод;;
 • міжнародне патентування в будь-якій країні, що цікавить заявника;
 • захист прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;
 • інші послуги в галузі інтелектуальної власності.

Для подання заявки на видачу патенту Росії на корисну модель Вам необхідно надати наступні матеріали:
1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора корисної моделі та особи, на ім'я якої видається патент, а також місця проживання або місця перебування кожного з них;
2) опис корисної моделі, що розкриває її з повнотою, достатньою для здійснення;
3) формулу корисної моделі, що виражає її сутність, що повністю базується на її описі;
4) креслення, якщо вони необхідні для розуміння сутності корисної моделі;
5) реферат;
6) дані про пріоритетну заявку: дата, номер і країна подання або її завірена копія (якщо заявляють пріоритет відповідно до Паризької конвенції);
7) довіреність, підписана заявником / скріплена печаткою для юридичної особи;
8) документ, що підтверджує сплату патентного збору у встановленому розмірі, або документ, що містить підстави для звільнення від сплати патентного збору, або зменшення його розміру, або відстрочки його сплати.

Після отримання патенту на корисну модель патентовласник, по суті, стає монопольним власником запатентованого об'єкта і має право розпоряджатися ним на свій розсуд: продати, переуступити, заборонити або дозволити будь-кому використання захищеного об'єкта інтелектуальної власності тощо.

Відповідно до ст. 1229 Цивільного кодексу Російської Федерації будь-яке використання запатентованої корисної моделі без згоди правовласника, за винятком випадків, передбачених у ст. 1359 Цивільного кодексу Російської Федерації, визнається порушенням виключного права патентовласника і переслідується за законом. У разі порушення Ваших прав «Михайлюк, Сороколат і партнери» забезпечить повний перелік послуг з захисту прав інтелектуальної власності..

Звертаємо Вашу увагу, що патент на корисну модель, отриманий в Росії, надає патентний захист тільки на території Росії. Для того щоб захистити корисну модель в інших країнах, потрібно подавати заявки в кожну країну, що Вас зацікавила, або використовувати процедуру міжнародного патентування.

Завдяки тісним партнерським відносинам з патентними повіреними СНД, Європи, США та інших країн світу наша компанія готова надати Вам послуги з патентування корисних моделей в будь-якій країні, де законодавством передбачена охорона винаходу в якості корисної моделі (Патентування корисних моделей в країнах СНД, Міжнародне патентування корисних моделей).

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність всієї інформації, отриманої в ході діловодства з отримання та підтримання патенту.