Патентування корисних моделей у Китаї


Реєстрація корисної моделі у Китаї. На даному етапі свого розвитку Китай є однією з держав з безперервним зростанням економіки. Законодавча база у галузі інтелектуальної власності, яка постійно вдосконалюється, дозволила іноземним підприємствам, які мають свій бізнес у КНР, отримувати патенти на власні корисні моделі у даній країні. На сьогоднішній день в Китаї діє третя поправка Закону «Про патенти», що набула чинності 1 жовтня 2009 року. З 1 червня 2021 набуває чинності четверта поправка, схвалена 17 жовтня 2020 року. Четверта поправка до Закону була розроблена з метою захисту законних прав та інтересів патентовласників, підвищення винахідницького потенціалу, сприяння технічному прогресу та соціально-економічному розвитку.

Процедура отримання патенту на корисну модель у Китаї є достатньо простою та недорогою.

Особливості патентування корисної моделі в Китаї

Головним виконавчим органом у галузі видачі патентів є Управління з патентів Державної ради КНР.

Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років з дати подання заявки.

Заявка на видачу патенту на корисну модель у Китаї може бути подана лише стосовно однієї корисної моделі.

документи для патентування корисної моделі в китаї

Необхідний пакет документів для Патентного відомства КНР:

  • заявка на видачу патенту на корисну модель;
  • опис;
  • формула;
  • креслення.

Довіреність слід подати протягом трьох місяців від дати подачі.

При подачі заявник має право клопотати про встановлення пріоритету. Для цього протягом 16 місяців від дати подачі необхідно надати копію попередньої заявки.

Критерії патентоздатності:

  • новизна;
  • промислова придатність.

Етапи отримання патенту на корисну модель(实用新型)в Китаї

1. Подання заявки на отримання патенту

Заявники, що не мають постійного місця проживання або місцезнаходження на території КНР, при поданні заявки на отримання патенту і при подальшому діловодстві мають представляти свої інтереси перед Управлінням через патентних повірених шляхом видачі довіреності. Оформлення заявки здійснюється на основі Закону КНР «Про патенти» відповідно до угоди, у якій беруть участь обидві держави, або відповідно до принципів взаємності.

Патент на корисну модель можна отримати у випадку, якщо вона є:
- новою;
- практично застосовною.

Заявник має пільгу за новизною, якщо він подасть заявку протягом шести місяців після наступних обставин:
- якщо корисна модель була продемонстрована на міжнародній виставці, яка була організована або визнана владою Китаю;
- якщо корисна модель була оприлюднена на певній науковій або технічній конференції;
- якщо зміст корисної моделі було розкрито іншою особою без згоди автора.

Пріоритет:
Заявник може скористатися правом пріоритету протягом 12 місяців з дати подання попередньої заявки на видачу патенту на корисну модель за кордоном стосовно своєї корисної моделі відповідно до угоди, яка була укладена КНР з країною заявника, або міжнародного договору, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

2. Проведення формальної експертизи
У ході проведення експертизи перевіряється правильність оформлення документів, які містяться у матеріалах заявки, дотримання порядку подання заявки та ведення справи. За результатами формальної експертизи виноситься рішення про відхилення заявки на корисну модель або про видачу патенту.

3. Подання заперечення проти рішення Експертизи
У випадку незгоди з рішенням Експертизи стосовно відхилення заявки протягом 3 місяців з дня отримання повідомлення дозволяється звернення до Комісії з перегляду патентів для перегляду рішення. У випадку незгоди з рішенням Комісії заявник може звернутися до суду протягом 3 місяців після отримання повідомлення про його рішення.

4. Реєстрація, публікація та видача патенту на корисну модель
У випадку позитивного рішення Експертизи стосовно видачі патенту на корисну модель Відомство з патентів Державної ради КНР приймає рішення про видачу патенту та проводить реєстрацію та офіційну публікацію. Власник патенту має сплачувати щорічний збір, починаючи з першого року, у якому йому були надані патентні права.

5. Подання заперечення третіми особами проти патентних прав на корисну модель, що надаються
У випадку якщо будь-яка організація або приватна особа вважає надання патентних прав на корисну модель таким, що не відповідає положенням Закону КНР «Про патенти», то вони мають право, починаючи з моменту публікації відомостей про видачу патенту, звертатися до Комісії з перегляду патентів з заявою про визнання даного документу недійсним.

Правові аспекти:

Третя редакція Закону про патенти (Patent Law of the People's Republic of China), яка діє з 1 жовтня 2009 р.


Положення про застосування Патентного закону КНР

Завдяки наявності власного офісу у Китаї ми маємо змогу особисто контролювати всі вищезгадані етапи патентування корисної моделі.

Читати також:

Внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру Китаю