МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ I
ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ
ISO 9001 CERTIFIED


Патентування корисних моделей у Китаї


Реєстрація корисної моделі у Китаї. На даному етапі свого розвитку Китай є однією з держав з безперервним зростанням економіки. Законодавча база у галузі інтелектуальної власності, яка постійно вдосконалюється, дозволила іноземним підприємствам, які мають свій бізнес у КНР, отримувати патенти на власні корисні моделі у даній країні. На сьогоднішній день у Китаї діє третя поправка до Закону «Про патенти», яка набула чинності 1 жовтня 2009 року, її було розроблено з метою захисту законних прав та інтересів патентовласників, підвищення винахідницького рівня, сприяння технічному прогресу та соціально-економічному розвитку.

Процедура отримання патенту на корисну модель у Китаї є достатньо простою та недорогою.

Особливості процедури отримання патенту у Китаї

Головним виконавчим органом у галузі видачі патентів є Управління з патентів Державної ради КНР.

Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років з дати подання заявки.

Заявка на видачу патенту на корисну модель у Китаї може бути подана лише стосовно однієї корисної моделі.

Процедура отримання патенту на корисну модель у Китаї включає наступні етапи:

1. Подання заявки на отримання патенту

Заявники, що не мають постійного місця проживання або місцезнаходження на території КНР, при поданні заявки на отримання патенту і при подальшому діловодстві мають представляти свої інтереси перед Управлінням через патентних повірених шляхом видачі довіреності. Оформлення заявки здійснюється на основі Закону КНР «Про патенти» відповідно до угоди, у якій беруть участь обидві держави, або відповідно до принципів взаємності.

Патент на корисну модель можна отримати у випадку, якщо вона (корисна модель) є:
- новою;
- практично застосовною.

Заявник має пільгу за новизною, якщо він подасть заявку протягом шести місяців після наступних обставин:
- якщо корисна модель була продемонстрована на міжнародній виставці, яка була організована або визнана владою Китаю;
- якщо корисна модель була оприлюднена на певній науковій або технічній конференції;
- якщо зміст корисної моделі було розкрито іншою особою без згоди автора.

Пріоритет:
Заявник може скористатися правом пріоритету протягом 12 місяців з дати подання попередньої заявки на видачу патенту на корисну модель за кордоном стосовно своєї корисної моделі відповідно до угоди, яка була укладена КНР з країною заявника, або міжнародного договору, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

2. Проведення формальної експертизи та публікація даних про затвердження заявки на отримання патенту
У ході проведення експертизи перевіряється правильність оформлення документів, які містяться у матеріалах заявки, дотримання порядку подання заявки та ведення справи. У випадку якщо у ході експертизи заявку визнають такою, що відповідає формальним вимогам, то протягом 18 місяців з дати її подання інформацію про неї буде опубліковано.

3. Експертиза по суті
Відповідно до Патентного закону КНР патентна експертиза по суті є відкладеною. Протягом трьох років після подання заявки на реєстрацію патенту заявником має бути направлено клопотання про проведення патентної експертизи. У випадку якщо експертиза доведе, що заявка не задовольняє умовам закону, заявник направляє листа з вимогою внести до неї зміни або відмовитися від неї.

4. Подання заперечення проти рішення Експертизи
У випадку незгоди з рішенням Експертизи стосовно відхилення заявки протягом 3 місяців з дня отримання повідомлення дозволяється звернення до Комісії з перегляду патентів для перегляду рішення. У випадку незгоди з рішенням Комісії заявник може звернутися до суду протягом 3 місяців після отримання повідомлення про його рішення.

5. Реєстрація, публікація та видача патенту на корисну модель
У випадку позитивного рішення Експертизи стосовно видачі патенту на корисну модель Відомство з патентів Державної ради КНР приймає рішення про видачу патенту та проводить реєстрацію та офіційну публікацію. Власник патенту має сплачувати щорічний збір, починаючи з першого року, у якому йому були надані патентні права.

6. Подання заперечення третіми особами проти патентних прав на корисну модель, що надаються
У випадку якщо будь-яка організація або приватна особа вважає надання патентних прав на корисну модель таким, що не відповідає положенням Закону КНР «Про патенти», то вони мають право, починаючи з моменту публікації відомостей про видачу патенту, звертатися до Комісії з перегляду патентів з заявою про визнання даного документу недійсним.

Правові аспекти:

Третя редакція Закону про патенти (Patent Law of the People's Republic of China), яка діє з 1 жовтня 2009 р.


Положення про застосування Патентного закону КНР

Завдяки наявності власного офісу у Китаї ми маємо змогу особисто контролювати всі вищезгадані етапи патентування корисної моделі.


МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ © 2005-2017