МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Законодавство України у сфері інтелектуальної власності
ЗАГАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Конституція України
Цивільний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кримінальний кодекс України
Митний кодекс України
Кримінально-процесуальний кодекс України
Господарський кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Кодекс законів про працю
Декрет Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"


СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Закон України
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
Закон України
«Про охорону прав на промислові зразки»
Закон України
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
Закон України
«Про охорону прав на зазначення походження товарів»
Закон України
«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»
Закон України
«Про захист від недобросовісної конкуренції»
Закон України
«Про авторське право і суміжні права»
Порядок оплати зборів за дії
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності


МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРА, АДМІНІСТРАТИВНІ ФУНКЦІЇ ЯКИХ ВИКОНУЄ ВОІВ
Конвенція, про заснування Всесвітню організацію інтелектуальної власності
Договір про патентну кооперацію
Всесвітня конвенція про авторське право
Паризька конвенція з охорони промислової власності
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
Бернська конвенція з охорони літературних і художніх творів
Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин
Договір про закони в галузі товарних знаків
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів з метою патентної процедури
Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
Ніццька угода про Міжнародну класифікацію
товарів і послуг для реєстрації знаків
Найробський договір про охорону олімпійського символу
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм
від незаконного відтворення їх фонограм
Договір ВОІВ про авторське право
Договір ВОІВ про виконання і фонограми
Міжнародна конвенція з охорони інтересів виконавців,
виробників фонограм і організацій мовлення
Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків
Договір про патентне право