МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Реєстрація торгових марок у Росії


Реєстрація торгової марки в Росії. Згідно з російським законодавством торговельна марка - це позначення, що слугує для індивідуалізації товарів, робіт або послуг юридичних або фізичних осіб.

Відповідно до ст. 1491 ч. 4 Цивільного кодексу Російської Федерації виключне право на торговелньу марку діє протягом десяти років з дня подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки до федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності. Термін дії виключного права на торгову марку може бути продовжений на десять років за заявою правовласника, яку було подано протягом останнього року дії цього права.

При цьому процедуру отримання свідоцтва можна поділити на кілька основних етапів, на кожному з яких наша компанія надасть Вам професійну допомогу.

Вимоги, що висуваються експертизою до оформлення заявної документації і своєчасної і кваліфікованої відповіді на запити Відомства, є дуже суворими і формалізованими і визначаються відповідними положеннями та інструкціями і значною мірою впливають на позитивне рішення щодо реєстрації торгової марки.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» буде рада надати вам повний комплекс консалтингових та юридичних послуг із реєстрації торговельної марки, що дозволить істотно заощадити час і знизити ризик отримання відмови в реєстрації торговельної марки, а саме:

  • консалтинг та проведення попереднього дослідження для виявлення схожих і тотожних торговельних марок; рекомендації з доопрацювання у разі виявлення подібних торговельних марок;
  • допомога під час правильної класифікації переліку товарів і послуг відповідно до 11-ї редакції МКТП (обсяг наданих прав визначається переліком товарів і послуг)
  • оформлення (складання заявки) і подання заявок на реєстрацію торговельної марки відповідно до законодавства;
  • ведення діловодства та юридичний супровід заявки впродовж проходженні формальної експертизи та експертизи заявленого позначення: подання клопотань і підготовка аргументованих відповідей на запити та зауваження Експертизи, оскарження рішень, внесення змін до заявки, продовження строків;
  • отримання свідоцтва про реєстрацію торговельної марки і продовження строку його дії;
  • підготовка та реєстрація договорів про передачу прав і ліцензійних угод;
  • оформлення документів для ухвалення рішення про визнання торговельної марки загальновідомою в Росії.
  • міжнародна реєстрація в будь-якій країні, яка зацікавила заявника;
  • захист прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;
  • інші послуги в галузі інтелектуальної власності.

Для подання заявки на реєстрацію торговельної марки Вам необхідно надати наступні матеріали:
1. Позначення, що заявляється як торговельна марка.
2. Інформація про заявника, його місце проживання або місце знаходження.
3. Перелік товарів, щодо яких повинна бути зареєстрована торгова марка.
4. Опис позначення, що заявляється.
5. Документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки у встановленому розмірі.
6. Довіреність, якщо заявка подається через представника.

Після отримання свідоцтва про реєстрацію власник торговельної марки, по суті, стає монопольним власником зареєстрованого об'єкта і має право розпоряджатися ним на свій розсуд: використовувати в процесі діяльності, відмовитися від використання, продати, переуступити, заборонити або дозволити будь-кому використання своєї торговельної марки тощо.

Будь-яке посягання на права власника або підготовка до таких дій визнається порушенням прав власника торговельної марки і переслідується законом. У разі порушення Ваших прав, компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» забезпечить повний перелік послуг з захисту прав інтелектуальної власності.

Звертаємо Вашу увагу, що свідоцтво про реєстрацію, отримане в Росії, надає правовий захист торговельній марці лише на території Росії. Для того щоб захистити Ваші права на торговельну марку в інших країнах, потрібно подавати заявки в кожну країну, яка Вас зацікавила, або використовувати процедуру міжнародної реєстрації.

Завдяки тісним партнерським відносинам з патентними повіреними СНД, Європи, США та інших країн світу, наша компанія буде рада надати Вам повний перелік послуг з реєстрації торговельних марок в будь-якій країні, що зацікавить заявника (Реєстрація торговельних марок в країнах СНД, Міжнародна реєстрація торговельної марки).

Компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» гарантує конфіденційність усієї інформації, отриманої впродовж діловодства з реєстрації торговельної марки.