Реєстрація товарних знаків у Росії


Реєстрація торгової марки в Росії. Згідно з російським законодавством товарний знак - це позначення, що слугує для індивідуалізації товарів, робіт або послуг.

Відповідно до ст. 1491 ч. 4 Цивільного кодексу Російської Федерації виключне право на товарний знак діє протягом десяти років з дня подання заявки на державну реєстрацію товарного знаку до федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності. Термін дії виключного права на товарний знак може бути продовжений на десять років за заявою правовласника, яку було подано протягом останнього року дії цього права.

При цьому процедуру отримання свідоцтва можна поділити на кілька основних етапів, на кожному з яких наша компанія надасть Вам професійну допомогу.

Вимоги, що висуваються експертизою до оформлення заявної документації і своєчасної і кваліфікованої відповіді на запити Відомства, є дуже суворими і формалізованими. Вони визначаються відповідними положеннями та інструкціями і значною мірою впливають на позитивне рішення щодо реєстрації торгової марки.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» буде рада надати вам повний комплекс консалтингових та юридичних послуг із реєстрації товарного знаку, що дозволить істотно заощадити час і знизити ризик отримання відмови в реєстрації, а саме:

  • консалтинг та проведення попереднього дослідження для виявлення схожих і тотожних товарних знаків; рекомендації з доопрацювання у разі виявлення подібних позначень;
  • допомога під час правильної класифікації переліку товарів і послуг відповідно до 11-ї редакції МКТП (обсяг наданих прав визначається переліком товарів і послуг)
  • оформлення (складання) і подання заявки на реєстрацію товарного знаку відповідно до законодавства;
  • ведення діловодства та юридичний супровід заявки впродовж проходженні формальної експертизи та експертизи заявленого позначення: подання клопотань і підготовка аргументованих відповідей на запити та зауваження експертизи, оскарження рішень, внесення змін до заявки, продовження строків;
  • отримання свідоцтва про реєстрацію товарного знаку і продовження строку його дії;
  • підготовка та реєстрація договорів про передачу прав і ліцензійних угод;
  • оформлення документів для ухвалення рішення про визнання товарного знаку загальновідомим в Росії.
  • міжнародна реєстрація в будь-якій країні, яка зацікавила заявника;
  • захист прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;
  • інші послуги в галузі інтелектуальної власності.

Для подання заявки на реєстрацію товарного знаку Вам необхідно надати наступні матеріали:
1. Зображення позначення, що заявляється;
2. Інформацію про заявника;
3. Перелік товарів і послуг, щодо яких повинна бути подана заявка;
4. Належним чином оформлене доручення.

Після отримання свідоцтва про реєстрацію власник товарного знаку, по суті, стає монопольним власником зареєстрованого об'єкта і має право розпоряджатися ним на свій розсуд: використовувати в процесі діяльності, відмовитися від використання, продати, переуступити, заборонити або дозволити будь-кому використання свого товарного знаку тощо.

Будь-яке посягання на права власника або підготовка до таких дій визнається порушенням прав власника товарного знаку і переслідується законом. У разі порушення Ваших прав, компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» забезпечить повний перелік послуг з захисту прав інтелектуальної власності.

Звертаємо Вашу увагу, що свідоцтво про реєстрацію, отримане в Росії, надає правовий захист товарному знаку лише на території Росії. Для того щоб захистити Ваші права на товарний знак в інших країнах, потрібно подавати заявки в кожну країну, яка Вас зацікавила, або використовувати процедуру міжнародної реєстрації.

Завдяки тісним партнерським відносинам з патентними повіреними СНД, Європи, США та інших країн світу, наша компанія буде рада надати Вам повний перелік послуг з реєстрації торговельних марок в будь-якій країні, що зацікавить заявника (Реєстрація в країнах СНД, Міжнародна реєстрація).

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність усієї інформації, отриманої впродовж діловодства з реєстрації товарного знаку.