Реєстрація торговельних марок у США


Реєстрація торговельної марки в США. Реєстрацію торгових марок у США здійснює Бюро Патентів і Торгових Марок США - USPTO (United States Patent and Trademark Office). Подати заявку може як резидент, так і нерезидент США. Процедура реєстрації триває приблизно 1.5 року. Як і в інших країнах, у США реєстрація торгової марки не є обов'язковою для використання її на даній території. Але водночас така федеральна реєстрація дає незаперечні переваги. У першу чергу до таких переваг належить можливість захищати права на дану торговельну марку у разі їх порушення третіми особами, оскільки власник торгової марки володіє виключним правом на законній підставі використовувати її на свій розсуд щодо зареєстрованих і однорідних товарів і / або послуг.

Також власник торгової марки має можливість перешкоджати реєстрації подібних позначень для однорідних товарів / послуг третіми особами.

Позначенням не може бути надано правову охорону в США, якщо вони:

 • складаються з або включають в себе зображення прапора, герба та інших державних емблем США або інших країн;
 • можуть ввести в оману споживачів;
 • є описовими;
 • тотожні вже зареєстрованим товарним знакам у США або подібні до них;
 • складаються з або включають в себе ім'я, портрет, підпис відомих особистостей без їх спеціальної згоди.

База даних зареєстрованих торгових марок та поданих заявок на реєстрацію ТМ в США доступна за посиланням.

Розрахувати вартість реєстрації торгової марки у США Ви можете за допомогою онлайн-калькулятора:

Реєстрація торговельної марки у США
1. Пошук

2. Подача заявки на підставі наміри про використання ТМ:

3. Класи МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг)

Особливості реєстрації торговельної марки у США:

В той самий час, як у більшості країн реєстрація торгової марки діє протягом 10 років з моменту подання заявки, у США цей термін відраховується з моменту реєстрації. Термін дії торгової марки може бути продовжено ще на 10 років необмежену кількість разів.

Вартість подовження торгової марки у США становить від 814 USD . У цю вартість включено подання декларації з доказом використання торгової марки (Declaration of Use).

Однією з головних особливостей є вибір підстави для подання заявки. У законодавстві США існують кілька положень, що описують підстави для подання заявки, а саме:

1) Комерційне використання (Use in commerce) - торгова марка на момент подання заявки вже комерційно використовується на території США.
2) Намір використовувати (Intend to use) - заявка подається до початку фактичного комерційного використання торгової марки на території США, але декларація, що підтверджує початок комерційного використання марки, повинна бути подана протягом 6 місяців після отримання повідомлення про дозвіл реєстрації торгової марки ( Notice of Allowance ). Якщо така декларація не може бути подана протягом 6-місячного терміну, заявник шляхом подання відповідного клопотання може продовжити строк на подання такої декларації ще на 6 місяців.
3) Іноземна заявка/реєстрація (на підставі Паризької Конвенції) – заявка/реєстрація на тотожний знак для тих самих товарів та/або послуг вже подана/зареєстрована в іншій країні-учасниці Паризької Конвенції.
4) Міжнародна реєстрація (на підставі Мадридської угоди ) - тотожний знак для тих же товарів та/або послуг отримав міжнародну реєстрацію і необхідне територіальне розширення в США.

Перелічені підстави дають тільки найзагальніше уявлення про підстави подання, при цьому існує безліч особливостей, які необхідно враховувати під час здійснення вибору такої підстави у кожному конкретному випадку.

Етапи реєстрації торговельної марки в США:

 1. Вибір формату торговельної марки: стандартний, стилізований або звуковий. Визначення переліку товарів та/або послуг, для яких застосовуватиметься марка.

 2. Попередній пошук торгової марки на тотожність і схожість із раніше зареєстрованими товарними знаками в USPTO.

 3. Вибір підстави для подання заявки на реєстрацію. Подання заявки. Сплата збору за подання заявки.

 4. Якщо заявка відповідає формальним вимогам, їй присвоюється серійний номер і дана заявка направляється експертам для проведення експертизи. Цей процес може зайняти кілька місяців. Експертиза визначає, чи відповідає заявлене позначення встановленим вимогам. У разі відмови в реєстрації, протягом 6 місяців заявник має право подати до відомства аргументовану відповідь.

 5. Якщо за заявкою не було відмови в реєстрації або відмову було подолано, заявка публікується в Офіційному бюлетені (Official Gazette - щотижнева публікація USPTO). Протягом 30 днів від дати публікації (а в разі подання відповідного клопотання - і протягом більш тривалого терміну) будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації торговельної марки.

 6. У разі відсутності заперечень або їх успішного подолання, за заявкою, опублікованою на підставах використання марки, іноземної реєстрації або міжнародної реєстрації, видається свідоцтво про реєстрацію.

 7. Якщо заявку було подано на підставі наміру використання, за заявкою видається рішення про видачу свідоцтва. Протягом 6 місяців від дати рішення заявник повинен надати докази використання торговельної марки (Statement of Use) або клопотання про продовження строку для надання доказів.

 8. Якщо докази використання, на думку експертизи, відповідають встановленим вимогам, за заявкою видається свідоцтво про реєстрацію.

Після отримання свідоцтва про реєстрацію власник торгової марки стає власником зареєстрованого об'єкта інтелектуальної власності - торговельної марки, і має право розпоряджатися ним на свій розсуд, а також дозволяти і забороняти використання знака третім особам.

Також у США існує вимога обов'язкового використання торгової марки стосовно всіх товарів та/або послуг, для яких знак було зареєстровано. Так, на п'ятому році дії торгової марки повинна бути подана відповідна декларація з доказом використання товарного знака (Declaration of Use) або пояснення із зазначенням поважної причини невикористання (Excusable Nonuse).

+
+