МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Замовити реєстрацію торговельної марки

Детальніше про торгові марки (товарні знаки) в УкраїніЩо таке торговельна марка?

Этапи реєстрації торговельної маркиРеєстрація торговельної марки в Україні.

Торговельна марка(товарний знак, торговий знак, знак для товарів і послуг, логотип, бренд) - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших.

ООб'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або комбінація позначень. В якості таких позначень можуть виступати слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація з перерахованих вище позначень.


Етапи реєстрації торговельної марки

1. Пошук торговельної марки на тотожність та схожість

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані позначення, які є однаковими або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

  • торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими для реєстрації на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
  • торговельними марками інших осіб, якщо такі марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, які визнані добре відомими відповідно до Ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
  • фірмовими найменуваннями, які є відомими в Україні та належать іншим особам, які набули право на них до дати подання до Укрпатенту заявки на такі ж або однорідні з ними товари і послуги;
  • кваліфікованими позначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, торговельних марок тих осіб, які мають право використовувати зазначені позначення;
  • знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку.

Беручи до уваги вищесказане, до подачі заявки рекомендується проведення інформаційного пошуку з метою виявлення схожих торговельних марок, які можуть послужити перешкодою для реєстрації заявлених Вами ТМ. Детальніше ознайомитися з інформацією про проведення пошуку на тотожність і схожість Ви можете тут.

2. Документи для реєстрації торговельної марки

Заявка на реєстрацію торговельної марки в Україні повинна містити:

1. Зображення торговельної марки

2. Дані про заявника (ів)

3. Список товарів і послуг, щодо яких повинна бути зареєстрована торгова марка

4. Довіреність, підписана заявником та скріплена печаткою для юридичної особи

3. Оформлення та подача заявки на торговельну марку

Оформлення і подача заявки на реєстрацію торгової марки в Укрпатент здійснюється протягом 1-3 робочих днів після отримання замовлення, що містить усі необхідні матеріали. Звертаємо Вашу увагу, що заявка може бути подана тільки щодо однієї торговельної марки.

Після подачі заявки на реєстрацію торгової марки протягом 1-3 робочих днів заявник отримує копії поданих матеріалів з відміткою Відомства про отримання матеріалів заявки.

Державний збір за подачу заявки повинен бути сплачений протягом 2 місяців від дати подання. У разі несплати збору заявка на реєстрацію торгової марки вважається відкликаною.

4. Формальна експертиза заявки на торговельну марку

Після отримання Повідомлення заявка проходить формальну експертизу, в ході якої перевіряється відповідність заявки усім формальним вимогам.

ННа етапі формальної експертизи встановлюється дата подання заявки. Якщо заявка відповідає усім необхідним вимогам, вона переходить на етап кваліфікаційної експертизи. У разі якщо ці вимоги не були дотримані, заявнику надсилається відповідне повідомлення.

5. Експертиза заявки на торговельну марку по суті

В ході проведення експертизи по суті перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони торговельної марки, а саме:

  • торговельна марка не суперечить публічному порядку
  • торговельна марка не суперечить принципам гуманності і моралі
  • на торговельну марку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, відповідно до законодавства України

За результатами проведеної експертизи Укрпатент виносить рішення щодо реєстрації торговельної марки. Після отримання рішення про реєстрацію торговельної марки протягом 3 місяців повинне бути сплачене мито за реєстрацію та видачу свідоцтва на торговельну марку. У разі несплати мита заявка на реєстрацію торговельної марки вважається відкликаною.

6. Державна реєстрація та видача свідоцтва на торговельну марку

Після оплати мита за реєстрацію торговельної марки протягом 1 місяця видається свідоцтво. Після отримання свідоцтва власник торговельної марки має право розпоряджатися їй на свій розсуд, у т.ч. забороняти третім особам її використання, видавати ліцензії, проставляти попереджувальне позначення ®, яке означає, що дана торговельна марка зареєстрована в уповноваженому державному органі та охороняється законом.

7. Термін дії свідоцтва на торговельну марку і його продовження

Термін дії торговельної марки - 10 років від дати подання заявки. Даний термін може бути продовжений на наступні 10 років за умови сплати державного мита протягом останніх 6 місяців дії свідоцтва.


Таким чином, процедура реєстрації торгової марки в Україні займає від 18 до 24 місяців. За клопотанням заявника і за умови сплати відповідного мита може бути проведена прискорена експертиза заявки. У такому випадку вся процедура займе 6-7 місяців.

На нашому сайті Ви можете оформити онлайн замовлення реєстрації торговельної марки.

Див. також: Моніторинг торговельних марок: інструмент активного захисту прав інтелектуальної власності.