МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Замовити реєстрацію торговельної марки

Детальніше про торгові марки (товарні знаки) в Україні
Що таке торгова марка (товарний знак)?


Документи необхідні для оформлення заявки на реєстрацію торгової марки

Етапи реєстрації торгової марки

Умови надання правової охорониРеєстрація торговельної марки в Україні. Згідно з українським законодавством збірним поняттям таких понять, як товарний знак, торговий знак, торговельна марка, торгова марка, логотип, бренд, є «знак для товарів і послуг».

Знак для товарів і послуг (далі «торгова марка») - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших.

Об'єктом торгової марки може бути будь-яке позначення або комбінація позначень. В якості таких позначень можуть виступати слова, зокрема власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація з перерахованих вище позначень.


Інформація та документи, необхідні для реєстрації торгової марки

1. Зображення торгової марки

2. Дані заявника (ів);
- П.І.Б., адреса (и) для приватної особи;

- Найменування, юридична адреса, код ОКПО для підприємства;

3. Довіреність, підписана заявником та скріплена печаткою для юридичної особи (може бути надана протягом 2 місяців з дати подання заявки).

4. Список товарів і послуг, щодо яких повинна бути зареєстрована торгова марка.


Етапи реєстрації торгової марки

1. Оформлення та подання заявки на реєстрацію торгової марки до Укрпатенту проводиться протягом 1-3 робочих днів після отримання замовлення.

2. Після подання заявки на реєстрацію торгової марки протягом 1-3 робочих днів Замовник отримує копії поданих матеріалів з відміткою відомства про отримання матеріалів заявки.

Державний збір за подання заявки має бути сплачений протягом 2 місяців з дати подання. У разі несплати збору заявка на реєстрацію торгової марки вважається відкликаною.

3. Після сплати збору за подання заявки Укрпатент видає Повідомлення, яке підтверджує, що заявка на реєстрацію торгової марки прийнята до розгляду, із зазначенням дати подання заявки (після закінчення 2 місяців від дати подання). Даний документ можна пред'являти на вимогу контролюючих органів. Заявка на торгову марку публікується в офіційній онлайн базі даних.

4. Після отримання Повідомлення заявка проходить експертизу протягом 12-13 місяців.

5. За бажанням заявника після закінчення 6 місяців від дати подання заявки на реєстрацію і за умови сплати відповідного збору до Укрпатенту може бути подане клопотання про проведення прискореної експертизи заявки, термін проведення якої становить близько 6-8 тижнів. У разі якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету на подання міжнародної заявки, прискорена експертиза може бути проведена до закінчення 6-місячного періоду.

6. За результатами проведеної експертизи Укрпатент виносить рішення щодо реєстрації торгової марки. При отриманні рішення про реєстрацію торгової марки мито за реєстрацію та видачу свідоцтва повинне бути сплачено протягом 3 місяців. У разі несплати мита заявка на реєстрацію торгової марки вважається відкликаною.

7. Після сплати мита за реєстрацію торгової марки протягом 2-3 місяців видається свідоцтво. Після отримання свідоцтва власник знака має право проставляти попереджувальне позначення ®, яке означає, що дана торгова марка зареєстрована в уповноваженому державному органі та охороняється законом.

Таким чином, процедура реєстрації торгової марки займає від 16 до 19 місяців. При проведенні прискореної експертизи після закінчення 6 місяців з дати подання заявки процедура реєстрації становить близько 12 місяців. При проведенні прискореної експертизи з моменту подання заявки (до закінчення 6 місяців) процедура реєстрації торгової марки становить близько 4-5 місяців.

Строк дії свідоцтва - 10 років. Цей строк може бути продовжено на наступні 10 років якщо відповідний збір був оплачений.

Залежно від марки, що заявляється, до подання заявки рекомендується проведення інформаційного пошуку з метою виявлення схожих торгових марок, які можуть послугувати перешкодою для реєстрації тієї, що заявляється. Детальніше ознайомитися з інформацією про проведення пошуку на тотожність і схожість Ви можете тут.Умови надання правової охорони

Правова охорона надається торговій марці:

- що не суперечить громадському порядку;

- що не суперечить принципам гуманності та моралі;

- на яку не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони відповідно до законодавства України.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» існує ряд підстав для відмови у реєстрації торгової марки. Так, наприклад, заявнику може бути відмовлено у реєстрації торгової марки, , якщо позначення:

1. Зображують або імітують

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

- офіційні назви держав;

- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

- офіційні гарантійні, контрольні та пробірні клейма, печатки;

- нагороди та інші відзнаки;

Такі позначення можуть бути включені до складу реєстрованої торгової марки як елементи, що не охороняються, якщо на це надано згоду відповідного органу або їх власників.

2. Не володіють розпізнавальною здатністю і не набули її внаслідок їх використання


3. Складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення для товарів і послуг певного виду.


4. Складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні для визначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, тобто вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.


5. Складаються лише з позначень, які є загальновживаними символами і визначеннями.


6. Відображають тільки форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату або яка наділяє товар істотною цінністю.


7. Є однаковими або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- торговими марками, раніше зареєстрованими чи заявленими для реєстрації на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- торговими марками інших осіб, якщо такі марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, які визнані добре відомими відповідно до ст. 6 Паризької Конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, які є відомими в Україні і належать іншим особам, які набули право на них до дати подання до Укрпатенту заявки на такі ж або однорідні з ними товари та послуги;

- кваліфікованими позначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, торгових марок тих осіб, які мають право використовувати зазначені позначення;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

8. Відтворюють промислові зразки, які в Україні належать іншим особам


9. Відтворюють назви відомих в Україні наукових, літературних і художніх творів або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.


10. Відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.


На нашому сайті Ви можете розмістити онлайн замовлення на реєстрацію торгової марки.

Див. також: Моніторинг торговельних марок: інструмент активного захисту прав інтелектуальної власності.