Детальніше про сорти рослин в Україні
Основні поняття


Процедура реєстрації сорту рослини в Україні

Умови придбання прав інтелектуальної власності

Документи, необхідні для оформлення заявки на сорт рослин
Основні поняття

Відповідно до закону України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт рослин - це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) у межах нижчого з відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю чи ні умови надання правової охорони:

- може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

- може бути відмінною від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву хоча б однієї з цих ознак;

- може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності до відтворення в незмінному вигляді цілої рослини.

Право на сорт засвідчується патентом. Патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет і майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин.

Термін дії патенту починається з дати реєстрації та закінчується в останній день: 35-го року для сортів культур дерев, чагарників і винограду, 30-го року для всіх інших сортів. Роки відраховуються від року, наступного за роком реєстрації сорту.Процедура реєстрації сорту рослин в Україні

Дії, пов'язані з реєстрацією сорту рослини в Україні, регламентуються законом України «Про охорону прав на сорти рослин». Відповідно до закону можуть виникати такі права на сорт рослини:
- aвторське право;
- право на сорт;
- право на поширення сорту;
які захищаються свідченням про авторство, патентом і свідченням про державну реєстрацію сорту відповідно.

Процедура реєстрації сорту рослини складається з наступних етапів, а саме:

1) подання заявки на сорт до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
2) формальної експертизи заявки;
3) кваліфікаційної експертизи заявки, яка встановлює відповідність сорту критеріям патентоспроможності;
4) видачі патенту на сорт, свідоцтва про державну реєстрацію сорту та свідоцтва про авторство на сорт рослини (у разі, якщо заявник (и) є автором (ами)).


Критерії щодо набуття прав інтелектуальної власності на сорт

Сорту надається охорона, якщо він має ряд ознак, а саме:

- новизну;

- несхожість (з будь-яким іншим загальновідомим сортом);

- однорідність (розмноження рослини однорідне);

- стабільність (його основні ознаки залишаються незмінними після його розмноження).Для державної реєстрації сорту рослини, необхідно подати до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

- заявку на сорт рослини, що містить основну інформацію щодо сорту, селекціонера (ів), заявника (ів), представника заявника (ів) та ін.;
- технічну анкету, що містить детальну інформацію про характеристики сорту, методи розмноження, показники несхожості сорту з подібними сортами, спеціальні умови вирощування сорту, основи використання, схему селекції, посадковий матеріал, необхідний для експертизи та ін.;
- копію пріоритетної заявки, якщо є;
- показники придатності сорту для поширення в Україні;
- довіреність, підписану заявником, засвідчену нотаріально;
- документ, що свідчить про право заявника подавати заявку на сорт, якщо заявник не є автором;
- фотографії рослини та її органів, які, на думку заявника, відображають основні характеристики сорту.

Крім того, в деяких випадках Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України може вимагати додаткові документи або відомості про сорт рослини, що реєструється.

Після подання всіх документів починається формальна експертиза заявки, яка зазвичай триває від трьох до шести місяців. За умови позитивних результатів формальної експертизи, починається кваліфікаційна експертиза, яка триває від одного до трьох років.

Кваліфікаційна експертиза складається з експертизи на новизну, експертизи назви сорту і етапу проведення комплексу досліджень (польових, лабораторних, аналітичних) щодо визначення відповідності сорту критеріям патентоспроможності - несхожості, однорідності, стабільності - і відповідності сорту критеріям можливості поширення в Україні.

При позитивних результатах кваліфікаційної експертизи приймається рішення про виникнення прав на сорт рослини, та заявнику видаються патент, свідоцтво про держреєстрацію сорту і свідоцтво про авторство на сорт (якщо автором є заявник).

Якщо сорт не відповідає критеріям новизни, проте, відповідає іншим критеріям патентоспроможності, то приймається рішення про видачу свідоцтва про державну реєстрацію.