Реєстрація сортів рослин у Республіці Казахстан


Права на сорти рослин у Республіці Казахстан охороняються законом «Про охорону селекційних досягнень» та підтверджуються патентом. Патент засвідчує виключне право власника патенту на використання сорту, його пріоритет та авторство селекціонера.

Державними органами, що здійснюють діяльність в сфері реєстрації сортів рослин, є РДП «Національний Інститут Інтелектуальної власності» (РДП «НІІВ») та ДП «Державна комісія з випробування сортів сільськогосподарських культур» Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан.

Патент видається на сорти, що мають такі критерії патентоздатності, як новизна, відмінність, однорідність та стабільність.

Сорт рослини в Казахстані вважається новим, якщо на дату подання заявки його насіння або інший посадковий матеріал не продавалися та не передавалися автором іншим особам для використання на території Республіки Казахстан – раніше ніж за рік до подання заявки, іншої держави – раніше ніж за чотири роки по однорічним культурам і раніше ніж за шість років по багаторічним культурам.

Сорт відповідає критерію відмінності, якщо він явно відрізняється від будь-якого іншого сорту, який є загальновідомим на момент подання заявки.

Сорт є однорідним, якщо, враховуючи особливості розмноження, рослини даного сорту є однорідними за селектовуваними ознаками.

Сорт задовольняє критерію стабільності, якщо його основні ознаки залишаються незмінними після кожного розмноження.

Сорти, зареєстровані в Державному реєстрі селекційних досягнень, дозволених до використання, можуть бути визнані патентоздатними без пред’явлення до них вимоги новизни. Однак в цьому випадку термін дії патенту скорочується на період з року допуску до використання по рік видачі патенту.

Для одержання патенту на сорт рослини в Казахстані необхідно подати заявку до РДП «НІІВ», що містить наступні матеріали:

  • заяву встановленої форми (містить такі дані, як назва сорту, походження, основні відомості про автора, заявника, представника заявника тощо);
  • анкету на сорт (містить основні відомості про сорт з описом його ознак);
  • фотографії сорту;
  • завірену копію пріоритетної заявки, якщо заявлено пріоритет (з перекладом на державну або російську мову);
  • трудовий договір (якщо сорт був створений за трудовим договором);
  • довіреність.

У випадку якщо заявник бажає скористатися правом конвенційного пріоритету, то такий пріоритет може бути встановлено за датою подання першої заявки у країні-учасниці Міжнародної конвенції з охорони селекційних досягнень (протягом 12 місяців від дати подання першої заявки).

Експертиза сорту, необхідна для одержання патенту, включає попередню експертизу, експертизу на патентоздатність та експертизу на господарську корисність

В ході проведення попередньої експертизи встановлюється дата пріоритету заявки, а також відповідність матеріалів заявки встановленим вимогам. Відомості про заявки, що отримали позитивне рішення в результаті даної експертизи, публікуються в бюлетені протягом 18 місяців від дати подання заявки. При публікації відомостей про заявку на сорт даному сорту надається тимчасова правова охорона, починаючи з дати публікації

Після завершення попередньої експертизи Державна комісія з випробування сортів проводить експертизу на патентоздатність – експертизу новизни, відмінності та стабільності. Також додатково проводять лабораторні випробування на відповідність сорту ознакам, вказаним в заявці. Для проведення даних експертиз та випробовувань заявник повинен надавати необхідну кількість посадкового матеріалу даного сорту.

Випробування сортів на господарську корисність включають експертизу заявки на допуск до використання та проведення польових випробувань за комплексом ознак згідно з методиками за кожним окремим сортом (урожайність, якість, стійкість до хвороб тощо). При отриманні позитивних результатів усіх вищевказаних експертиз Державна комісія приймає рішення про видачу патенту та сорт включається в Державний реєстр селекційних досягнень, що охороняються.

Якщо сорт не є новим, однак будь-яка особа бажає використовувати даний сорт у господарських цілях, то можливо отримати допуск до використання даного сорту. Даний допуск видається за результатами проведення державних випробувань на господарську корисність. Для проведення випробувань на господарську корисність необхідно подати відповідну заявку. Після проведення даних випробувань сорт включається в Державний реєстр селекційних досягнень, допущених до використання, а заявнику видається Свідоцтво.

Строк дії патенту на сорти рослин в Казахстані становить 25 років, на сорти винограду, деревних декоративних, плодових та лісових культур – 35 років від дати подання заявки. Даний термін може бути подовжено за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на 10 років.