Реєстрація сортів рослин у Грузії


Виключне право використання та право авторства на сорт рослини у Грузії підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію.

Свідоцтво засвідчує реєстрацію нового сорту та підтверджує право селекціонера на даний сорт.

Термін дії Свідоцтва становить 25 років від дати реєстрації сорту у Державному Реєстрі (для деревних, фруктових, лісових, декоративних, субтропічних культур, сортів винограду, чаю – 30 років).

Державними органами, що виконують діяльність у галузі охорони сортів рослин, є Національний центр інтелектуальної власності Грузії «Сакпатенті» та Державна Комісія з Випробування та Охорони Селекційних Досягнень Міністерства Сільського Господарства Грузії.

Згідно з законом «Про захист нових сортів рослин», Свідоцтво може бути отримано на сорт, який задовольняє наступним критеріям:

 • новизна (на момент подання заявки матеріал, що призначений для розмноження даного сорту, не передавався селекціонером або за погодженням із ним не був відчужений для використання та (або) не був переданий третій особі будь-яким іншим шляхом);
 • відмінність (сорт відрізняється від будь-якого іншого загальновідомого сорту);
 • однорідність (рослини цього сорту, незважаючи на особливості розмноження, достатньо однакові за всіма основними ознаками та властивостями);
 • стабільність (основні ознаки сорту та властивості залишаються незмінними після його розмноження більше одного разу).

Для отримання Свідоцтва на сорт рослини в Грузії необхідно подати відповідну заявку до «Сакпатенті». Заявка повинна містити наступні матеріали:

 • заяву встановленої форми, що містить інформацію про сорт, селекціонера(ів), заявника(ів) тощо;
 • опис сорту, що містить інформацію про його основні морфологічні, біологічні, ботанічні ознаки;
 • фотографії сорту рослини;
 • копію трудового договору (якщо сорт був створений селекціонером у зв’язку з виконанням їм обов’язків за трудовим договором);
 • копію пріоритетної заявки (якщо заявлено пріоритет) з перекладом на грузинську мову;
 • довіреність.

Якщо даний сорт охороняється або дозволений до використання в іншій країні, заявник повинен також надати завірену копію документа, що включає результати випробувань на відмінність, однорідність і стабільність з перекладом на грузинську мову.

Селекціонер, який бажає скористатися правом пріоритету, повинен подати заявку у «Сакпатенті» протягом 12 місяців після подання пріоритетної заявки у країні-учасниці Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин.

Після подання заявки сорт підлягає експертизі та державним випробуванням (формальна експертиза, експертиза на новизну, випробування на відмінність, однорідність та стабільність).

Формальна експертиза проводиться з метою перевірки матеріалів на відповідність формальним вимогам та встановлення дати подання заявки. Після проведення даної експертизи відомості про заявку на сорт публікуються в офіційному бюлетені.

Після закінчення формальної експертизи проводяться експертиза на новизну та випробовування на відмінність, однорідність та стабільність.

Якщо заявка стосується сорту, захищеного у іншій країні-члені Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин, то даний сорт не підлягає випробовуванням на відмінність, однорідність і стабільність. За такою заявкою проводиться тільки формальна експертиза.

На підставі результатів вищевказаних експертиз Комісія приймає рішення про видачу Свідоцтва, після чого сорт вноситься до Реєстру нових сортів рослин.

Свідоцтво дає право власнику на використання даного сорту в цілях:

 • виробництва та відтворення;
 • продажу та інших видів комерційного поширення, відчуження при передаванні прав в іншій формі;
 • експорту з території Грузії;
 • імпорту на територію Грузії;
 • зберігання з вищевказаною метою.

У випадку якщо сорт не задовольняє критерію новизни, однак відповідає іншим критеріям (відмінність, однорідність та стабільність), заявник отримує Сертифікат якості, Фітосанітарний сертифікат і даний сорт включається в Реєстр сортів, дозволених до використання на території Грузії.