МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ I
ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ
ISO 9001 CERTIFIED


Державна реєстрація сортів рослин у Росії


Основні поняття

Згідно з законодавством Росії сорт рослин - це група рослин, яка незалежно від патентоспроможності визначається за ознаками, що характеризують даний генотип або комбінацію генотипів, і відрізняється від інших груп рослин того ж ботанічного таксону однією або декількома ознаками.

Сорт може бути представлений однією або декількома рослинами, частиною або декількома частинами рослини за умови, що така частина або такі частини можуть бути використані для відтворення цілих рослин сорту.

Категоріями сортів рослин, що охороняються, є клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція.

На сорт рослин можуть виникати наступні права:

- aвторське право;;

- право на сорт;

- право на поширення сорту,

які захищаються свідоцтвом про авторство, патентом і свідоцтвом про державну реєстрацію відповідно.

Державним органом, який реєструє і видає охоронні документи на сорти рослин, є Державна комісія Російської Федерації з дослідження та охорони селекційних досягнень (Держкомісія).

Критерії для одержання прав інтелектуальної власності на сорт

Сорту надається охорона, якщо він має ряд ознак, а саме:

- новизна;

- відмінність (від будь-якого іншого загальновідомого сорту);

- однорідність (розмноження рослини однорідно);

- стабільність (його основні ознаки залишаються незмінними після його розмноження).

Для державної реєстрації сорту рослини необхідно подати до Держкомісії наступні документи:

- заяву на видачу патенту на сорт, що містить основну інформацію щодо сорту, його назви, селекціонера(ів), заявника(ів), представника заявника(ів) та ін.;

- заяву на одержання дозволу до використання сорту, що містить інформацію щодо сорту, селекціонера(ів) заявника(ів), представника заявника(ів) та ін.;

- опис сорту з основною інформацією щодо селекції сорту;

- технічну анкету, що містить докладну інформацію щодо характеристик сорту, способу і спеціальних умов розмноження, показників відмінності сорту від подібних сортів, спеціальних умов вирощування, загального використання, схеми селекції, посадкового матеріалу, необхідного для експертизи, та ін.;

- копію пріоритетної заявки, якщо така є;

- документ, що свідчить про право заявника подавати заявку на сорт, якщо заявник не є автором (трудовий договір тощо);

- фотографії рослини та її органів, які відображають основні її характеристики;

- довіреність, підписану заявником, засвідчену нотаріально.

Крім того, у деяких випадках Держкомісія може запитувати додаткові документи або відомості стосовно сортів рослин, які реєструються.

Після подання всіх документів починається попередня експертиза заявки, яка зазвичай триває один-два місяці. За умови позитивних результатів попередньої експертизи заявника повідомляють про прийом заявки, і відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені. Потім розпочинається експертиза на новизну, випробування на однорідність, відмінність, стабільність, а також випробування на господарську корисність. Цей етап може зайняти від одного до трьох років.

При позитивних результатах випробувань та експертизи на новизну приймається рішення про виникнення прав на сорт, і заявнику видається патент, свідоцтво про державну реєстрацію сорту і свідоцтво про авторство на сорт (якщо заявник є автором).

Якщо сорт не відповідає критеріям новизни, але відповідає іншим критеріям патентоспроможності, то приймається рішення про видачу свідоцтва про державну реєстрацію.

Дізнатися вартість / Замовити реєстрацію сорту рослини в Росії

МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ © 2005-2018