Реєстрація комп'ютерних програм і баз даних в Україні


Реєстрація комп'ютерних програм в Україні

Відповідно до положень Бернської конвенції з охорони літературних і художніх творів, в яку Україна вступила 25 жовтня 1995 р., також згідно з п. 4 ст. 433 Цивільного кодексу України та п. 5 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», - комп'ютерні програми охороняються як літературні твори, тобто програми для ЕОМ і бази даних входять до переліку об'єктів авторського права.

Реалізацію державної політики у сфері набуття та охорони авторського права і суміжних прав забезпечує Державна служба інтелектуальної власності.

Порядок реєстрації авторського права на комп'ютерні програми в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».

Однак, оскільки захист авторським правом поширюється тільки на текст коду, функції програмного забезпечення залишаються незахищеними. Внаслідок цього для захисту розробок у галузі програмного забезпечення застосовують патентування функцій або алгоритмів, описуючи їх за допомогою апаратних засобів або елементів пристроїв, в яких застосовуються дані функції або алгоритми. Таким чином, об'єктом патентування стає пристрій або спосіб.

Такий підхід при патентуванні програм ЕОМ застосовується і в Україні, і в багатьох інших країнах. Перевага такого патентування полягає в тому, що захист поширюється саме на алгоритм і функції програми, тобто будь-яка програма, яка володіє такими функціями, буде порушувати цей патент, незалежно від того, на якій мові програмування вона написана.