Патентування об’єктів, пов’язаних з інформаційними технологіями, в США

Свидетельство о регистрации компьютерной программы в сшаДо об’єктів, пов’язаних з інформаційними технологіями, належать комп’ютерні програми, бази даних і мобільні додатки.

Будь-який такий об’єкт характеризується наявністю «вихідного коду» (вихідного тексту), який написаний (створений) програмістом (автором) або групою програмістів (авторів) на певній мові програмування.

В американському патентному праві увага сфокусована не стільки на «технічній природі» винаходу чи «технічному рішенні проблеми», скільки на відчутності результату, що забезпечується винаходом, завдяки чому в США, на відміну від більшості країн світу, існує декілька варіантів надання правової охорони об’єктам, пов’язаним з інформаційними технологіями, основними з яких є:

Законодавство

В даний час порядок надання правового захисту об’єктам, пов’язаним з інформаційними технологіями, в США переважно регулюється положеннями Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886 р.), Законом про патенти США (1952 р.), Законом США «Про авторське право» (1976 р.), Договором ВОІВ про авторське право (1996 р.), а також прецедентним правом за допомогою винесення судових рішень.

Особливості патентування

Завдяки Закону про патенти США, в якому передбачено, що до патентоздатних можуть бути віднесені «всі об’єкти, зроблені руками людини», а також досить розвиненому в США прецедентному праву, зокрема, рішенню Верховного суду США, прийнятому в 1981 році по справі Diamond проти Diehr, в якому фігурувала комп’ютерна програма, за умови обов’язкової прив’язки до матеріального носія (програма записана в реальному середовищі, наприклад, на диску) стало можливим одержати патентну охорону на об’єкти інформаційних технологій.

При цьому в США об’єкти, пов’язані з інформаційними технологіями, на відміну від практики більшості країн світу, до яких належить і Україна, описуються не тільки за допомогою ознак, що, як правило, характеризують об’єкти система і спосіб (наприклад, наявність програмних модулів і послідовність операцій, що здійснюються за їх допомогою), а й за допомогою ознак, що розкривають функції таких модулів (наприклад, модуль, що забезпечує виконання функції).

Основною перевагою забезпечення правової охорони об’єктів, пов’язаних з інформаційними технологіями, патентом на винахід є те, що за його допомогою існує можливість захистити не буквальний вираз в програмному коді, а ідею, що лежить в основі програми та забезпечує «корисний, конкретний і відчутний результат» за її практичної реалізації.

Порядок патентування

У Сполучених Штатах Америки функції видачі та реєстрації патентів на винахід виконує Патентне відомство США (USPTO).

Процедура патентування включає в себе:

  • проведення патентного пошуку;
  • написання заявки на отримання патенту на винахід;
  • подання заявки відповідно до встановленої процедури;
  • експертизу заявки;
  • реєстрацію та видачу патенту на винахід;
  • підтримання чинності патенту.

Також в США існує можливість реєстрації попередньої заявки на винахід (Provisional Application), яка повинна містити як мінімум опис винаходу в довільному вигляді та заповнену форму заявки встановленого зразка. Подання такої заявки дозволяє закріпити за заявником пріоритет на 1 рік. Отримане повідомлення з відомства, яке підтверджує реєстрацію попередньої заявки, з зазначенням її номера та дати подання, буде документом, що підтверджує першість заявника в поданні заявки, наприклад, з метою пошуку інвесторів. Незважаючи на те, що попередня заявка закріплює пріоритет, протягом 12 місяців необхідно подати повну заявку (Non-provisional application), яка замінює попередню. Дата подання повної заявки стане згодом датою, з якої буде відраховуватися термін дії патенту. Якщо ж протягом року заміна не проведена, то попередня заявка втрачає силу, як якби вона не була подана взагалі, що тим самим позбавляє заявника пріоритету.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» надає комплекс послуг з реєстрації об’єктів, пов’язаних з інформаційними технологіями, в США. Для отримання докладної інформації Ви можете зв’язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом.