МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ I
ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ
ISO 9001 CERTIFIED


Процедура отримання авторського свідоцтва на об’єкти, пов’язані з інформаційними технологіями, в США

Свидетельство о регистрации компьютерной программы в сша

«Сприяти розвитку наук і корисних мистецтв, захищаючи на певний термін права власності авторів і винахідників на їхні твори та відкриття»

(Конституція США)

Законодавство

В даний час порядок надання правового захисту об’єктам авторського права, пов’язаним з інформаційними технологіями, таким як комп’ютерні програми, бази даних і мобільні додатки, в США в основному регулюється положеннями Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886 р.), Законом США «Про авторське право» (1976 р.), Договором ВОІВ про авторське право (1996 р.).

Особливості правового захисту об’єктів авторського права

У США, на відміну від більшості країн світу, існує декілька варіантів надання правової охорони об’єктам, пов’язаним з інформаційними технологіями, основними з яких є:

Захист об’єктів, пов’язаних з інформаційними технологіями, за допомогою авторського свідоцтва має ряд переваг перед їх захистом за допомогою патентування. Зокрема, міжнародна авторсько-правова охорона є автоматичною: вона починається з моменту створення твору (наприклад, комп’ютерної програми, бази даних, мобільного додатку) і діє на території країн-учасниць Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, які підписали договір ВОІВ. Реєстрація авторського права є необов’язковою, але вона буде дуже до речі, якщо виникнуть судові розгляди. Процедура отримання авторського свідоцтва є набагато дешевшою і простішою порівняно з процедурою отримання патенту на винахід.

Однак слід враховувати, що захист творів, зокрема, об’єктів, пов’язаних з інформаційними технологіями, за допомогою авторського права, на відміну від патентування таких об’єктів, поширюється лише на «точні вирази» (наприклад, програмний код), а не на ідеї, алгоритми, мови програмування, процедури, робочі методи або математичні концепції як такі, які лежать в основі об’єкта, пов’язаного з інформаційними технологіями, і часто мають більшу комерційну цінність.

Порядок реєстрації

У Сполучених Штатах Америки функції «реєстратора» об’єктів авторських прав виконує Copyright Office – Відомство з авторського права або ж Бюро реєстрації авторських прав при Бібліотеці Конгресу США (United State Copyright a department of the Library of Congress).

Подання заявки на реєстрацію авторських прав може бути здійснене автором об’єкта, пов’язаного з інформаційними технологіями, його правонаступником, правовласником (на замовлення або за наймом якого твір створено) або їх представником. Однак автором може бути лише фізична особа, правовласником – як фізична, так і юридична.

При поданні електронної заявки на реєстрацію авторського права така заявка розглядається не менше від 8 місяців. При цьому розмір зборів за таке подання буде порівняно невеликим.

Без урахування окремих випадків і винятків термін охорони авторського права становить весь термін життя автора та 70 років після його смерті, для об’єктів авторського права, створених під псевдонімом або за наймом – 95 років від дня першої публікації, але не більше від 120 років з дня створення.

Процедура реєстрації авторського права на об’єкти, пов’язані з інформаційними технологіями, включає в себе:

  • подання заявки;
  • сплату збору;
  • депонування копії об’єкта, пов’язаного з інформаційними технологіями

Також в США передбачена не тільки реєстрація, а й так звана попередня реєстрація авторських прав. Попередня реєстрація авторських прав потрібна в тому випадку, коли Ви ще не закінчили твір. Наприклад, можливо зробити попередню реєстрацію чорнового варіанту книги або недописаної комп’ютерної програми.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і Партнери» надає комплекс послуг з реєстрації об’єктів, пов’язаних з інформаційними технологіями, в США. Для отримання докладної інформації Ви можете зв’язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом.

МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ © 2005-2018