Міжнародна реєстрація торговельної марки


Як відомо, реєстрація торговельної марки має територіальну дію, тобто після реєстрації ТМ в певній країні охорона буде діяти лише на території цієї країни. Для захисту ТМ за кордоном необхідна окрема реєстрація торговельної марки окремо в кожній країні, що становить інтерес, або в регіоні (наприклад, в Євросоюзі). Альтернативою вищевказаним процедурам є реєстрація торговельної марки за Мадридською системою, яка значно спрощує та прискорює реєстрацію ТМ за кордоном.

Мадридська система функціонує згідно з Мадридською угодою та Протоколом до Мадридської угоди. Мадридська система нараховує 108 членів, які представляють 124 країни.

Характерною рисою міжнародної реєстрації є централізоване діловодство та єдина процедура реєстрації марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок має низку переваг:

  • подання єдиної заявки із зазначенням усіх країн, що становлять інтерес, із 124, які входять у дану систему;
  • охорона міжнародної торговельної марки на території будь-якої заявленої країни така ж, як і охорона марки, зареєстрованої за національною процедурою;
  • заявка подається однією з офіційних мов (англійською, французькою, іспанською) без необхідності надання перекладу національними мовами відомств країн, в яких заявляється охорона;
  • нема необхідності залучення національних патентних повірених у кожній країні, що становить інтерес;
  • сплата єдиного набору зборів, установленого у швейцарських франках, що скорочує витрати на сплату зборів у всіх країнах, що становлять інтерес, окремо;
  • можливість територіального розширення дії охорони ТМ після її реєстрації.

Вартість міжнародної реєстрації торговельної марки залежить від кількості класів товарів і послуг згідно з міжнародною класифікацією, від того, чи заявляється ТМ в кольоровому або в чорно-білому виконанні, а також від країн, в яких заявляється охорона, та їхньої кількості. Розрахувати вартість міжнародної реєстрації ТМ ви можете на нашому сайті, використавши онлайн-калькулятор.

Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)
Країна Пошлина (CHF) Країна Пошлина (CHF) Країна Пошлина (CHF)
Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)
Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)
Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)
Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)

Особливості реєстрації міжнародної торговельної марки

1) Залежність від базової заявки/реєстрації

Протягом 5 років від дати міжнародної реєстрації торговельна марка вважається залежною від базової національної заявки/реєстрації, і в разі анулювання базової заявки/реєстрації через будь-які причини відбувається анулювання міжнародної заявки/реєстрації торговельної марки у всіх країнах, де заявлялася правова охорона.

2) Перетворення заявки/реєстрації

Згідно з Протоколом до Мадридської угоди, існує можливість перетворити міжнародну заявку/реєстрацію на національну (регіональну) заявку в країнах, які домовляються. Таке перетворення є особливо доцільним у разі анулювання базової заявки/реєстрації.

3) Відмови в реєстрації

У разі якщо національне відомство будь-якої країни, в якій заявляється охорона торговельної марки, ухвалює рішення про відмову в реєстрації, то це не впливає на рішення решти відомств стосовно реєстрації ТМ (за винятком заявлення країн Європейського Союзу одним пунктом).

4) Передання прав

Передання прав на міжнародну торговельну марку можливе як щодо всіх країн та/або класів, для яких діє ТМ, так і щодо частини країн та/або класів.

5) Територіальне розширення

Територіальне розширення дії торговельної марки полягає в можливості одержання охорони ТМ на території країн, що становлять інтерес, після її міжнародної реєстрації шляхом подання відповідного клопотання у відомство базової країни (у цьому разі в Укрпатент) або безпосередньо в міжнародне відомство ВОІВ.

Процедура реєстрації міжнародної торговельної марки

Тривалість процедури реєстрації торговельної марки за Мадридською системою залежить від країн, в яких заявляється охорона, та варіюється від 12 до 22 місяців.

Этапы регистрации международной ТМ

Заявка подається в Міжнародне бюро ВОІВ через національне відомство (Укрпатент) і повинна ґрунтуватися на базовій національній заявці/реєстрації.

Після одержання Міжнародним бюро заявки на реєстрацію міжнародної торговельної марки ВОІВ перевіряє заявку на відповідність формальним вимогам. Далі у разі позитивного рішення відбувається реєстрація заявки в Міжнародному реєстрі.

Після реєстрації заявки в Міжнародному реєстрі ВОІВ спрямовує її у відомства країн, що домовляються, в яких заявляється охорона торговельної марки.

Далі відомства країн, які домовляються, проводять експертизу заявки, під час якої її перевіряють на відповідність національному законодавству. Згідно з Мадридською угодою така процедура триває до 12 місяців, а в країнах Протоколу до Мадридської угоди – до 18 місяців.

Якщо протягом вищевказаних термінів відомства країн, що домовляються, в яких заявляється охорона, не повідомляють ВОІВ про відмову в реєстрації ТМ, то в цих країнах торговельній марці надається правова охорона.

За відмови в реєстрації в будь-якій країні заявник має право подати аргументовану відповідь на відмову експертизи в термін, установлений законодавством цієї країни.

Термін охорони міжнародної торговельної марки становить 10 років від дати реєстрації заявки у ВОІВ з можливістю продовження на 10 років необмежену кількість разів. Збір за продовження повинен бути сплачений не раніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії ТМ.

Співробітники компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» будуть раді відповісти на всі питання, що цікавлять вас, і надати повний комплекс послуг із міжнародної реєстрації торговельних марок за Мадридською системою. Для одержання консультації, будь ласка, зв’яжіться з нами, із радістю вам допоможемо.

Вищенаведені вартості включають в себе оплату етапу подачі заявки на реєстрацію торговельних марок. Для отримання докладної інформації щодо реєстрації та продовження торговельних марок в інших країнах світу, будь ласка, зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.