МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ ISO 9001 CERTIFIED


Міжнародна реєстрація торговельної марки


Як відомо, реєстрація торговельної марки має територіальну дію, тобто після реєстрації ТМ в певній країні охорона буде діяти лише на території цієї країни. Для захисту ТМ за кордоном необхідна окрема реєстрація торговельної марки окремо в кожній країні, що становить інтерес, або в регіоні (наприклад, в Євросоюзі). Альтернативою вищевказаним процедурам є реєстрація торговельної марки за Мадридською системою, яка значно спрощує та прискорює реєстрацію ТМ за кордоном.

Мадридська система функціонує згідно з Мадридською угодою та Протоколом до Мадридської угоди. Мадридська система нараховує 102 членів, які представляють 118 країн.

Характерною рисою міжнародної реєстрації є централізоване діловодство та єдина процедура реєстрації марки. Міжнародна реєстрація торговельних марок має низку переваг:

  • подання єдиної заявки із зазначенням усіх країн, що становлять інтерес, із 118, які входять у дану систему;
  • охорона міжнародної торговельної марки на території будь-якої заявленої країни така ж, як і охорона марки, зареєстрованої за національною процедурою;
  • заявка подається однією з офіційних мов (англійською, французькою, іспанською) без необхідності надання перекладу національними мовами відомств країн, в яких заявляється охорона;
  • нема необхідності залучення національних патентних повірених у кожній країні, що становить інтерес;
  • сплата єдиного набору зборів, установленого у швейцарських франках, що скорочує витрати на сплату зборів у всіх країнах, що становлять інтерес, окремо;
  • можливість територіального розширення дії охорони ТМ після її реєстрації.

Вартість міжнародної реєстрації торговельної марки залежить від кількості класів товарів і послуг згідно з міжнародною класифікацією, від того, чи заявляється ТМ в кольоровому або в чорно-білому виконанні, а також від країн, в яких заявляється охорона, та їхньої кількості. Розрахувати вартість міжнародної реєстрації ТМ ви можете на нашому сайті, використавши онлайн-калькулятор.

Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)
Країна Пошлина (CHF) Країна Пошлина (CHF) Країна Пошлина (CHF)
Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)
Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)
Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)
Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF) Країна Збір (CHF)

Особливості реєстрації міжнародної торговельної марки

1) Залежність від базової заявки/реєстрації

Протягом 5 років від дати міжнародної реєстрації торговельна марка вважається залежною від базової національної заявки/реєстрації, і в разі анулювання базової заявки/реєстрації через будь-які причини відбувається анулювання міжнародної заявки/реєстрації торговельної марки у всіх країнах, де заявлялася правова охорона.

2) Перетворення заявки/реєстрації

Згідно з Протоколом до Мадридської угоди, існує можливість перетворити міжнародну заявку/реєстрацію на національну (регіональну) заявку в країнах, які домовляються. Таке перетворення є особливо доцільним у разі анулювання базової заявки/реєстрації.

3) Відмови в реєстрації

У разі якщо національне відомство будь-якої країни, в якій заявляється охорона торговельної марки, ухвалює рішення про відмову в реєстрації, то це не впливає на рішення решти відомств стосовно реєстрації ТМ (за винятком заявлення країн Європейського Союзу одним пунктом).

4) Передання прав

Передання прав на міжнародну торговельну марку можливе як щодо всіх країн та/або класів, для яких діє ТМ, так і щодо частини країн та/або класів.

5) Територіальне розширення

Територіальне розширення дії торговельної марки полягає в можливості одержання охорони ТМ на території країн, що становлять інтерес, після її міжнародної реєстрації шляхом подання відповідного клопотання у відомство базової країни (у цьому разі в Укрпатент) або безпосередньо в міжнародне відомство ВОІВ.

Процедура реєстрації міжнародної торговельної марки

Тривалість процедури реєстрації торговельної марки за Мадридською системою залежить від країн, в яких заявляється охорона, та варіюється від 12 до 22 місяців.

Этапы регистрации международной ТМ

Заявка подається в Міжнародне бюро ВОІВ через національне відомство (Укрпатент) і повинна ґрунтуватися на базовій національній заявці/реєстрації.

Після одержання Міжнародним бюро заявки на реєстрацію міжнародної торговельної марки ВОІВ перевіряє заявку на відповідність формальним вимогам. Далі у разі позитивного рішення відбувається реєстрація заявки в Міжнародному реєстрі.

Після реєстрації заявки в Міжнародному реєстрі ВОІВ спрямовує її у відомства країн, що домовляються, в яких заявляється охорона торговельної марки.

Далі відомства країн, які домовляються, проводять експертизу заявки, під час якої її перевіряють на відповідність національному законодавству. Згідно з Мадридською угодою така процедура триває до 12 місяців, а в країнах Протоколу до Мадридської угоди – до 18 місяців.

Якщо протягом вищевказаних термінів відомства країн, що домовляються, в яких заявляється охорона, не повідомляють ВОІВ про відмову в реєстрації ТМ, то в цих країнах торговельній марці надається правова охорона.

За відмови в реєстрації в будь-якій країні заявник має право подати аргументовану відповідь на відмову експертизи в термін, установлений законодавством цієї країни.

Термін охорони міжнародної торговельної марки становить 10 років від дати реєстрації заявки у ВОІВ з можливістю продовження на 10 років необмежену кількість разів. Збір за продовження повинен бути сплачений не раніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії ТМ.

Співробітники компанії «Михайлюк, Сороколат і Партнери» будуть раді відповісти на всі питання, що цікавлять вас, і надати повний комплекс послуг із міжнародної реєстрації торговельних марок за Мадридською системою. Для одержання консультації, будь ласка, зв’яжіться з нами, із радістю вам допоможемо.

Реєстрація торговельних марок в Австралії Реєстрація торговельної марки в Австралії.
Реєстрація торговельних марок в Австрії Реєстрація торговельної марки в Австрії.
Реєстрація торговельних марок в Азербайджані Реєстрація торговельної марки в Азербайджані.
Реєстрація торговельних марок в Аргентині Реєстрація торговельної марки в Аргентині.
Реєстрація торговельних марок в Білорусі Реєстрація торговельної марки в Білорусі.
Реєстрація торговельних марок в Бразилії Реєстрація торговельної марки в Бразилії.
Реєстрація торговельних марок у В’єтнамі Реєстрація торговельної марки у В’єтнамі.
Реєстрація торговельних марок у Великобританії Реєстрація торговельної марки у Великобританії.
Реєстрація торговельних марок в Вірменії Реєстрація торговельної марки в Вірменії.
Реєстрація торговельних марок в Гонконгу Реєстрація торговельної марки в Гонконгу.
Реєстрація торговельних марок в Грузії Реєстрація торговельної марки в Грузії.
Реєстрація торговельних марок в Данії Реєстрація торговельної марки в Данії.
Реєстрація торговельних марок в Естонії Реєстрація торговельної марки в Естонії.
Реєстрація торговельних марок в Ізраїлі Реєстрація торговельної марки в Ізраїлі.
Реєстрація торговельних марок в Індії Реєстрація торговельної марки в Індії.
Реєстрація торговельних марок в Індонезії Реєстрація торговельної марки в Індонезії.
Реєстрація торговельних марок в Ірландії Реєстрація торговельної марки в Ірландії.
Реєстрація торговельних марок в Іспанії Реєстрація торговельної марки в Іспанії.
Реєстрація торговельних марок в Італії Реєстрація торговельної марки в Італії.
Реєстрація торговельних марок в Казахстані Реєстрація торговельної марки в Казахстані.
Реєстрація торговельних марок в Канаді Реєстрація торговельної марки в Канаді.
Реєстрація торговельних марок в Киргизстані Реєстрація торговельної марки в Киргизстані.
Реєстрація торговельних марок в Латвії Реєстрація торговельної марки в Латвії.
Реєстрація торговельних марок в Литві Реєстрація торговельної марки в Литві.
Реєстрація торговельних марок в Малайзії Реєстрація торговельної марки в Малайзії.
Реєстрація торговельних марок в Мексиці Реєстрація торговельної марки в Мексиці.
Реєстрація торговельних марок в Молдові Реєстрація торговельної марки в Молдові.
Реєстрація торговельних марок в Нідерландах Реєстрація торговельної марки в Нідерландах.
Реєстрація торговельних марок в Німеччині Реєстрація торговельної марки в Німеччині.
Реєстрація торговельних марок в Новій Зеландії Реєстрація торговельної марки в Новій Зеландії.
Реєстрація торговельних марок в Норвегії Реєстрація торговельної марки в Норвегії.
Реєстрація торговельних марок в ОАЕ Реєстрація торговельної марки в ОАЕ.
Реєстрація торговельних марок в Південній Кореї Реєстрація торговельної марки в Південній Кореї.
Реєстрація торговельних марок в Польщі Реєстрація торговельної марки в Польщі.
Реєстрація торговельних марок в Румынии Реєстрація торговельної марки в Румынии.
Реєстрація торговельних марок в Словенії Реєстрація торговельної марки в Словенії.
Реєстрація торговельних марок в США Реєстрація торговельної марки в США.
Реєстрація торговельних марок в Таджикистані Реєстрація торговельної марки в Таджикистані.
Реєстрація торговельних марок в Тайвані Реєстрація торговельної марки в Тайвані.
Реєстрація торговельних марок в Туреччині Реєстрація торговельної марки в Туреччині.
Реєстрація торговельних марок в Узбекистані Реєстрація торговельної марки в Узбекистані.
Реєстрація торговельних марок на Філіппінах Реєстрація торговельної марки на Філіппінах.
Реєстрація торговельних марок у Фінляндії Реєстрація торговельної марки у Фінляндії.
Реєстрація торговельних марок у Франції Реєстрація торговельної марки у Франції.
Реєстрація торговельних марок в Хорватії Реєстрація торговельної марки в Хорватії.
Реєстрація торговельних марок в Чехії Реєстрація торговельної марки в Чехії.
Реєстрація торговельних марок в Японії Реєстрація торговельної марки в Японії.
Продовження торговельних марок в Австралії Продовження торговельної марки в Австралії.
Продовження торговельних марок в Австрії Продовження торговельної марки в Австрії.
Продовження торговельних марок в Азербайджані Продовження торговельної марки в Азербайджані.
Продовження торговельних марок в Аргентині Продовження торговельної марки в Аргентині.
Продовження торговельних марок в Білорусі Продовження торговельної марки в Білорусі.
Продовження торговельних марок в Бразилії Продовження торговельної марки в Бразилії.
Продовження торговельних марок у В’єтнамі Продовження торговельної марки у В’єтнамі.
Продовження торговельних марок у Великобританії Продовження торговельної марки у Великобританії.
Продовження торговельних марок в Вірменії Продовження торговельної марки в Вірменії.
Продовження торговельних марок в Гонконгу Продовження торговельної марки в Гонконгу.
Продовження торговельних марок в Грузії Продовження торговельної марки в Грузії.
Продовження торговельних марок в Данії Продовження торговельної марки в Данії.
Продовження торговельних марок в Ізраїлі Продовження торговельної марки в Ізраїлі.
Продовження торговельних марок в Індії Продовження торговельної марки в Індії.
Продовження торговельних марок в Індонезії Продовження торговельної марки в Індонезії.
Продовження торговельних марок в Ірландії Продовження торговельної марки в Ірландії.
Продовження торговельних марок в Іспанії Продовження торговельної марки в Іспанії.
Продовження торговельних марок в Італії Продовження торговельної марки в Італії.
Продовження торговельних марок в Казахстані Продовження торговельної марки в Казахстані.