Реєстрація товарних знаків у країнах ЄАЕС


26 квітня 2021 р. набув чинності Договір про товарні знаки, знаки обслуговування і найменуваннях місць походження товарів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), який передбачає можливість реєстрації єдиного товарного знаку, що діє на території всіх країн-учасниць Союзу (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Росія).

Наша компанія надає послуги з реєстрації товарних знаків ЄАЕС і національної реєстрації товарних знаків у кожній з країн-учасниць окремо. Беручи до уваги на наш значний досвід роботи у сфері інтелектуальної власності та високий відсоток безперешкодної реєстрації поданих нами товарних знаків, при зверненні до нас за допомогою в реєстрації товарного знаку в країнах ЄАЕС ви можете бути впевнені у високій якості послуг, що надаються.

Нижче наведена базова інформація про процедуру реєстрації товарного знаку ЄАЕС. Якщо у Вас залишаться додаткові питання, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців будь-яким зручним для Вас способом. Ми будемо раді допомогти.

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКУ В КРАЇНАХ ЄАЕС

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Заявка на реєстрацію товарного знаку ЄАЕС повинна бути подана (онлайн або на паперовому носії) у відомство з інтелектуальної власності однієї з країн Союзу.

Заявка на ТЗ в ЄАЕС повинна містити:

  1. Дані про заявника(-ів)
  2. Зображення товарного знаку
  3. Список товарів і послуг, щодо яких повинен бути зареєстрований товарний знак
  4. Довіреність, підписана заявником та скріплена печаткою (для юридичної особи).

Разом з подачею заявки або протягом 1-го місяця після цього заявнику необхідно направити в відомство документ, що підтверджує оплату збору за подання заявки на товарний знак Союзу.

Мова діловодства за заявкою на товарний знак Євразійського економічного союзу - російська.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

Заявка на реєстрацію товарного знаку Євразійського економічного союзу проходить попередню експертизу та експертизу заявленого позначення.

Під час попередньої експертизи відомство подачі протягом 1-го місяця перевіряє заявку на наявність всіх необхідних документів, у тому числі, документа, що підтверджує оплату збору за подання заявки. Якщо заявка відповідає всім вимогам, відомство подачі публікує відомості про неї на офіційному сайті.

Далі заявнику надсилається повідомлення про необхідність сплати мита за проведення експертизи заявленого позначення. Документ про підтвердження оплати повинен надійти в відомство протягом 1-го місяця.

Протягом 3-х місяців після публікації заявки на офіційному сайті будь-яка зацікавлена особа має право подати заперечення проти реєстрації товарного знаку в країнах ЄАЕС.

Експертиза заявленого позначення проводиться національними відомствами, в тому числі і відомством подачі протягом 6 місяців від дати публікації заявки. В ході даної експертизи перевіряється наявність підстав для відмови в реєстрації товарного знаку Євразійського економічного союзу, а також розглядаються заперечення, подані третіми особами проти реєстрації товарного знаку (якщо є) і відповіді заявника на такі. За підсумком експертизи заявнику надсилається повідомлення про її результати.

У разі якщо за заявкою винесено попередню відмову в реєстрації товарного знаку, заявник має право подати свої докази і зауваження протягом 3 місяців від дати направлення такого повідомлення.

До прийняття рішення про реєстрацію товарного знаку Євразійського економічного союзу заявник має право перетворити заявку в національну зі збереженням дати пріоритету.

ВИДАЧА СВІДОЦТВА

Якщо експертиза заявленого позначення пройдена успішно і не надійшло заперечень третіх осіб проти реєстрації товарного знаку, або такі були подолані, відбувається реєстрація товарного знаку та видача свідоцтва (за умови сплати відповідного мита).

Свідоцтво на товарний знак Євразійського економічного союзу діє 10 років від дати подання заявки. Термін дії реєстрації може бути продовжений необмежену кількість разів на наступні десятирічні періоди за клопотанням заявника і за умови оплати відповідного мита.

«Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність всієї інформації, отриманої в ході діловодства з реєстрації торговельних марок в країнах ЄАЕС і за кордоном.