Детальніше про корисні моделі в УкраїніЩо таке корисна модель?

Умови патентоспроможності

Документи, необхідні для оформлення заявки на державну реєстрацію

Етапи реєстрації (патентування) корисної моделі


Корисна модель в Україні.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», корисна модель, ак само як і винахід - це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології, а патент - це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на корисну модель. Однак, процедура реєстрації корисної моделі, на відміну від винаходу, простіше і швидше, оскільки вона виключає проведення кваліфікаційної експертизи і триває від 10 до 12 місяців.

Об'єктом корисної моделі, якій надається правова охорона, може бути пристрій або процес (спосіб).

Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки за умови щорічної сплати зборів за підтримання їх чинності.

Умови патентоспроможності корисної моделі:

  • новизна - корисна модель вважається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки;
  • промислова придатність - корисна модель вважається промислово придатною, якщо вона може бути використана в промисловості або іншій сфері діяльності.

Інформація та документи

Заявка на отримання патенту на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі, на відміну від заявки на винахід, яка може стосуватися як одного винаходу, так і групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Заявка на корисну модель повинна містити наступні документи:

  • заяву про державну реєстрацію корисної моделі;
  • опис;
  • формулу;
  • креслення (якщо на них є посилання в описі);
  • реферат.

Етапи реєстрації (патентування) корисної моделі

1. Попереднє патентне дослідження

З метою оцінки доцільності реєстрації, а також виявлення та аналізу схожих об'єктів промислової власності, які можуть перешкоджати реєстрації об'єкта, компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» пропонує своїм клієнтам проведення попереднього патентного дослідження.

2. Оформлення та подача заявки

Датою подачі заявки вважається дата отримання Національним органом інтелектуальної власності матеріалів, що містять, принаймні:

  • лист-заявку, що включає відомості про автора і заявника корисної моделі українською мовою;
  • опис корисної моделі в довільній формі.

Після подачі заявки заявнику в той же день надсилаються копії поданих матеріалів з відміткою НОІВ.

3. Формальна експертиза

Після встановлення дати подання заявки, Національний орган інтелектуальної власності проводить формальну експертизу, в ході якої перевіряють наявність комплекту необхідних документів, правильність їх оформлення, а також встановлюють, чи належить корисна модель до об'єктів, яким може бути надана правова охорона.

У разі якщо матеріали заявки відповідають вимогам НОІВ, а корисна модель відповідає умовам патентоздатності, приймається рішення про її реєстрацію.

4. Державна реєстрація та видача патенту

Державний збір за реєстрацію корисної моделі повинні бути оплачені протягом 3 місяців від дати одержання заявником рішення про державну реєстрацію корисної моделі. На підставі рішення про видачу і документа про сплату встановленого мита та збору здійснюється державна реєстрація та видача патенту. Оригінал патенту видається через 1 місяць після державної публікації відомостей про його видачу.

Замовити реєстрацію корисної моделі в Україні або дізнатися її вартість можна, заповнивши форму нижче.