МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Детальніше про корисні моделі в УкраїніЩо таке корисна модель?

Умови патентоспроможності

Документи необхідні для оформлення заявки на видачу патенту

Етапи патентування


Корисна модель в Україні.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», корисна модель, як і винахід, – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, а патент - це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід . . Однак процедура одержання патенту на корисну модель, на відміну від винаходу, простіша та швидша, оскільки виключає проведення експертизи по суті та займає від 10 до 12 місяців.

До об’єктів корисної моделі належать:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини та тварини);
 • процес (спосіб) – дія патенту на корисну модель, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом;
 • нове застосування продукту або процесу.

Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки за умови щорічної сплати зборів за підтримку чинності патенту.

Умови патентоздатності корисної моделі:

 • новизнакорисна модель вважається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки;
 • промислова застосовність – корисна модель вважається промислово застосовною, якщо вона може бути використана в промисловості або іншій сфері діяльності.

Інформація та документи

Заявка на отримання патенту на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі, на відміну від заявки на винахід, яка може ставитися як до одного винаходу, так і до групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом.

Заявка на одержання патенту на корисну модель має містити такі документи:

 • заяву про видачу патенту на корисну модель;
 • опис, формулу, креслення (якщо на них є посилання в описі), реферат;
 • документ про сплату збору за подання заявки (може бути наданий протягом 2 місяців від дати подання заявки);
 • довіреність у разі подання заявки через представника (може бути представлена протягом 2 місяців від дати подання заявки);
 • у разі заявлення пріоритету, дані про пріоритетну заявку (можуть бути представлені протягом 3 місяців від дати подання заявки).

Етапи патентування корисної моделі

1. Попереднє патентне дослідження

Для оцінки доцільності патентування, а також виявлення й аналізу схожих об’єктів промислової власності, що можуть перешкоджати реєстрації об’єкта, компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» пропонує своїм клієнтам проведення попереднього патентного дослідження.

2. Оформлення та подання заявки

Оформлення та подання заявки здійснюється протягом 10-15 робочих днів.

Датою подання заявки вважається дата одержання Патентним Відомством матеріалів, що містять принаймні:

 • заяву в довільній формі про видачу патенту на корисну модель, складену українською мовою;
 • відомості про заявника;
 • матеріали, що нагадують опис корисної моделі.

Після подання заявки протягом 1-3 робочих днів заявнику надсилають копії поданих матеріалів із позначкою відомства.

3. Формальна експертиза

Після встановлення дати подання заявки Патентне Відомство проводить формальну експертизу, під час якої перевіряють наявність комплекту необхідних документів, правильність їхнього оформлення, а також з’ясовують, чи належить корисна модель до об’єктів, які можуть бути запатентовані.

У разі якщо матеріали заявки відповідають вимогам Патентного Відомства, а корисна модель відповідає вимогам патентоздатності, приймається рішення про видачу патенту.

4. Державна реєстрація та видача патенту

Мито за видачу та збір за публікацію патенту мають бути сплачені протягом 3 місяців від дати одержання заявником рішення про видачу патенту. На підставі рішення про видачу та документа про сплату встановленого мита здійснюється державна реєстрація патенту. Оригінал патенту видається через 1 місяць після державної реєстрації.

Замовити реєстрацію корисної моделі в Україні або дізнатися вартість патентування можна, заповнивши форму нижче.