Подача заперечення проти реєстрації торговельної марки в Євросоюзі


Відповідно до законодавства Євросоюзу заявка на реєстрацію торговельної марки на території ЄС проходить тільки формальну експертизу, за результатами якої (якщо заявка відповідає всім формальним вимогам) відбувається публікація відомостей в офіційному бюлетені. Після цього треті особи протягом 3 місяців мають право подати заперечення проти реєстрації торговельної марки, у разі, якщо така торговельна марка може виявитися тотожною/схожою до ступеня змішування відносно товарів/послуг вже зареєстрованої ТМ.

Фактично, єдиного механізму, запобігання реєстрації схожих/ідентичних торговельних марок в Європейському Союзі не існує. Саме тому, якщо у вас є торговельна марка, зареєстрована в будь-якій країні Європейського Союзу або безпосередньо у відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), рекомендується проводити постійний моніторинг бюлетенів торговельних марок, щоб вчасно запобігти реєстрацію схожих/тотожних позначень щодо аналогічних/ідентичних товарів/послуг.

На практиці зустрічаються випадки, коли EUIPO розсилає повідомлення власникам раніше зареєстрованих торговельних марок, повідомляючи про подачу заявок на схожі/тотожні ТМ, реєстрація яких може бути оскаржена. Однак варто зазначити, що EUIPO не аналізує однорідність списків товарів/послуг, тобто отримання такого повідомлення не означає, що є всі підстави для подання заперечення проти реєстрації торговельної марки. Такі підстави можуть бути визначені тільки в рамках розгляду заперечень Апеляційною радою EUIPO шляхом проведення додаткового аналізу. Більш того, таке Повідомлення не гарантує відсутність інших подібних до ступеня змішання/тотожних торговельних марок, які застосовуються для аналогічних/ідентичних товарів/послуг, у зв'язку з чим бажано проводити регулярний моніторинг офіційних бюлетенів.

Ще одним способом захисту прав на торговельну марку Євросоюзу, у разі виявлення заявки на реєстрацію схожої/ідентичної ТМ, є мирне врегулювання потенційного спору шляхом направлення попереджувального листа потенційному порушнику з вимогою обмежити перелік товарів/послуг у заявці або відкликати її.

Якщо не буде вжито жодних дій щодо запобігання реєстрації ідентичних або схожих торговельних марок в Євросоюзі, такі позначення будуть в подальшому використовуватися у цивільному обороті, що в першу чергу призведе до введення в оману споживачів і отримання незаконної вигоди їх власниками, і, отже, завдасть шкоди правовласнику.