Патентування промислових зразків у країнах Європейського союзу


В даний час отримати правову охорону промислового зразка у країнах Європейського союзу можливо трьома шляхами: за допомогою реєстрації національного патенту в країні, що цікавить заявника, за допомогою реєстрації регіонального промислового зразка Європейського союзу і за допомогою міжнародної реєстрації промислового зразка відповідно до Гаазької угоди.

Реєстрація національного патенту

Даний шлях отримання патентної охорони є кращим, у разі якщо заявника цікавить захист в одній-двох конкретних країнах Європейського союзу. Вибравши даний шлях, заявник економить кошти зважаючи на відносно невисоку вартість даної процедури. Однак у разі патентування за національною процедурою при підготовці матеріалів заявки слід враховувати особливості національного законодавства кожної країни, в якій планується реєстрація.

Реєстрація промислового зразка Європейського союзу

На території Європейського союзу паралельно з національними реєстраціями в кожній окремій країні ЄС також діє уніфікована система отримання реєстрації промислового зразка Європейського союзу (Community Design), яка забезпечує йому однаковий захист на всій території союзу, що робить дану процедуру легко доступною, у тому числі невеликим і середнім підприємствам, а також індивідуальним творцям промислових зразків.

Головною перевагою даної системи є те, що шляхом подачі однієї заявки на одній мові і, сплативши єдине мито, заявник при реєстрації заявленого промислового зразка отримує права, які діють автоматично на території всіх 27 країн Європейського союзу та Великобританії. При цьому якщо до Європейського союзу приєднається яка-небудь країна, то правова охорона промислового зразка буде автоматично у повному обсязі розширена на територію такої країни.

Заявки на реєстрацію промислового зразка в ЄС подаються до спеціального органу, який відповідає за реєстрацію товарних знаків і промислових зразків ЄС, який раніше носив назву Офіс по гармонізації на внутрішньому ринку (OHIM), а з 23 березня 2016 р. був перейменований у Відомство з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO).

Відповідно до системи реєстрації промислових зразків в ЄС існують дві різні форми охорони: незареєстровані промислові зразки Європейського союзу і зареєстровані промислові зразки.

У незареєстрованому промисловому зразку ЄС знайдуть перевагу заявники з тих секторів промисловості, що виробляють велику кількість нетривких промислових зразків, таких як, наприклад, взуття або одяг, протягом коротких періодів часу, за які тільки деякі з них можуть бути в результаті впроваджені в промислове виробництво .

Незареєстрований промисловий зразок ЄС охороняється протягом трьох років від дати першого оприлюднення в даному регіоні. При цьому промисловий зразок вважається оприлюдненими в ЄС, якщо він був опублікований, експонований на виставці, використаний в торгівлі або розкритий будь-яким іншим чином, в результаті чого про дану подію стало відомо колам, що спеціалізуються в даному секторі промисловості ЄС. Таким чином, правова охорона промислового зразку, що став загальнодоступним в ЄС діє і без реєстрації та оплати відповідних мит.

Між іншим, на відміну від незареєстрованого промислового зразка зареєстрований промисловий зразок Європейського союзу дає своєму власнику виключне право на його використання, тобто реєстрація дозволяє перешкоджати використанню охоронюваного вироби будь-якою третьою особою без згоди на те його власника. У випадку з незареєстрованим промисловим зразком власник виробу має право перешкоджати третім особам в його використанні тільки у тому випадку, якщо дане використання явно є наслідком копіювання промислового зразка. При цьому створення третьою особою схожого виробу в результаті незалежної роботи не буде вважатися копіюванням, а, отже, і порушенням виняткових прав власника незареєстрованого промислового зразка.

Заявка на отримання реєстрації промислового зразка в ЄС повинна містити зображення промислового зразка (зразків), при цьому заявка може містити варіанти виробів, за умови, що всі вони відносяться до одного і того ж класу Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнська класифікація). Мовою діловодства може бути будь-яка з 24-х офіційних мов країн Європейського союзу.

Термін дії реєстрації промислового зразка в ЄС становить п'ять років з моменту подачі заявки. При цьому правовласник може продовжити термін охорони на один або кілька п'ятирічних періодів до досягнення максимального терміну дії реєстрації рівного 25 років від дати подання заявки. Термін отримання реєстрації промислового зразка в ЄС за умови правильного оформлення документів заявки і відсутності запитів з боку експертизи - 2-4 місяці.

Дія промислового зразка може бути оскаржене третіми особами протягом усього терміну дії патенту шляхом подачі відповідної заяви до Відомства з інтелектуальної власності ЄС. Більш детальну інформацію щодо анулювання патенту на промисловий зразок читайте в нашій статті.

Завдяки наявності офісу в Європейському союзі (Вільнюс, Литва) компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» має можливість представляти інтереси заявників перед Європейським відомством з інтелектуальної власності, не вдаючись до послуг європейських патентних повірених, що істотно знижує вартість реєстрації промислових зразків в ЄС для наших клієнтів.

Міжнародна реєстрація промислового зразка за Гаазькою системою

У разі необхідності отримання реєстрації промислового зразку на території декількох країн світу з різних регіонів, доцільно буде розглянути можливість подачі заявки на отримання міжнародної реєстрації промислового зразка за Гаазькою системою. Дана система дозволяє заявникам зареєструвати промисловий зразок у країнах, що їх цікавлять /організаціях-учасницях Гаазької угоди шляхом подачі однієї заявки в Міжнародне бюро Всесвітньої організації з інтелектуальної власності (ВОІВ). Таким чином, власники зразків можуть забезпечити охорону своїх виробів одночасно в багатьох країнах або регіонах з дотриманням мінімальних формальних вимог до заявки.

На даний момент Гаазьку угоду підписали 74 організацій з інтелектуальної власності. Реєстрація промислового зразка за міжнародною системою доступна тільки для заявників з країн-учасниць Угоди.

Гаазька угода спрощує також управління реєстрацією промислового зразка, оскільки це здійснюється централізовано через ВОІВ щодо всіх обраних країн-організацій Угоди. До дій щодо міжнародної реєстрації, здійснюваним безпосередньо через ВОІВ, відносяться, наприклад, внесення змін до запису реєстру про реєстрацію, реєстрація передачі права щодо промислового зразка або його частини, продовження терміну дії реєстрації та ін.

Міжнародні заявки на промислові зразки можуть бути подані до Міжнародного бюро ВОІВ або безпосередньо у відомство з інтелектуальної власності країни заявника, якщо це передбачено законодавством даної країни. Проте, на практиці майже всі заявки на міжнародну реєстрацію подаються безпосередньо у Міжнародне бюро, причому більшість заявок подається з використанням електронної системи подачі заявок, створеної на веб-сайті ВОІВ.

Міжнародні заявки можуть містити до 100 зразків, за умови, що всі вони, як і у випадку з заявками в ЄС, відносяться до одного і того ж класу Локарнской класифікації. Заявники можуть робити вибір між подачею заявки англійською, французькою або іспанською мовою. Міжнародні заявки повинні містити одне або кілька зображень промислового зразка (зразків) і вказівку, щонайменше, однієї країни/регіональної організації, в якій в подальшому планується отримання правової охорони зразку.

Термін охорони становить п'ять років і може бути продовжений один або більше разів додатково на п'ять років до досягнення максимального терміну дії патенту на промисловий зразок, передбаченого національним законодавством конкретної країни/організації-учасниці Угоди.

Окремо варто відзначити, що для полегшення доступу до Гаазької системи для творців промислових зразків з найменш розвинених країн мита і збори зменшені до 10 відсотків від встановлених сум.

Як було зазначено вище, Гаазька система також надає можливість отримання реєстрації на промисловий зразок в ЄС шляхом вибору Відомства ЄС в якості організації-учасниці, де заявник має намір одержати охорону на свій виріб.

Термін реєстрації промислового зразка в ЄС за Гаазькою системою - близько 6 місяців. Максимальний термін дії реєстрації в ЄС, отриманої за Гаазькою системою - 25 років від дати подання заявки, за умови своєчасного підтримки реєстрації в силі.

Фахівці компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» будуть раді надати Вам кваліфіковану консультацію, а також детальний розрахунок вартості реєстрації Вашого виробу як промислового зразку в ЄС та інших країнах далекого зарубіжжя з Вашого запиту.