Патентування корисних моделей в Україні


Патент на корисну модель в Україні. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», корисна модель, як і винахід, - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Проте, на відміну від винаходу, до корисної моделі не висувається вимога щодо наявності винахідницького рівня.

Виключне право власності на корисну модель набувається в Україні шляхом отримання патенту на корисну модель, який також засвідчує авторство і пріоритет.

Термін дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки за умови своєчасної сплати щорічних зборів за підтримання чинності патенту.

Процедуру отримання патенту можна поділити на декілька основних етапів, на кожному з яких наша компанія надасть Вам професійну підтримку. Ознайомитися з більш детальною інформацією щодо корисних моделей, патентів на корисні моделі, умов патентоздатності корисної моделі, основних етапів реєстрації та підтримки чинності патенту Ви можете тут.

Важливо відзначити, що позитивне рішення про видачу патенту значною мірою залежить від правильності оформлення матеріалів заявки на видачу патенту та супроводжувальної документації, а також своєчасних і кваліфікованих відповідей на запити патентного відомства.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» буде рада надати Вам повний комплекс консалтингових, патентних та юридичних послуг з патентування корисних моделей, що дозволить істотно заощадити час і знизити ризик отримання відмови у видачі патенту, а саме:

 • надання консультацій та інших інформаційних послуг у сфері інтелектуальної власності;
 • проведення патентних досліджень та здійснення різних видів патентного пошуку;
 • оформлення і подання заявок на отримання патенту України на корисну модель:
  - складання опису, формули та оформлення інших матеріалів згідно з чинним українським законодавством;
  - подання заявки до Патентного відомства України (Укрпатент);
  - прискорення процедур патентування;
 • організацію діловодства та юридичний супровід заявки впродовж експертизи Патентного відомства:
 • - складання своєчасних і кваліфікованих відповідей на запити та повідомлення Патентного відомства;
  - оскарження рішень, внесення змін до заявки;
  - продовження термінів для здійснення юридичних дій (відповіді на запити, оплати зборів);
 • отримання патенту та підтримання його чинності;
 • сплата патентних зборів;
 • підготовка та реєстрація договорів з передачі прав і ліцензійних угод;
 • міжнародне патентування в будь-якій країні, яка цікавить заявника;
 • захист прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;
 • інші послуги в галузі інтелектуальної власності.

Для подання заявки на видачу патенту України на корисну модель Вам необхідно надати наступні матеріали.

Після отримання патенту на корисну модель патентовласник, по суті, стає монопольним власником запатентованого об'єкта і має право розпоряджатися ним на свій розсуд: продати, переуступити, заборонити або дозволити будь-кому використання захищеного ним об'єкта інтелектуальної власності тощо.

Будь-яке використання запатентованої корисної моделі, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», визнається порушенням виключного права патентовласника і переслідується законом. У разі порушення Ваших прав компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» забезпечить повний перелік послуг із захисту прав інтелектуальної власності.

Звертаємо Вашу увагу, що патент на корисну модель, отриманий в Україні, надає патентний захист лише на території України. Для того щоб захистити корисну модель в інших країнах, потрібно подавати заявки до кожної країни, яка Вас цікавить, або використовувати процедуру міжнародного патентування.

Завдяки тісним партнерським відносинам з патентними повіреними СНД, Європи, США та інших країн світу наша компанія готова надати Вам послуги з патентування корисних моделей в будь-якій країні, яка цікавить заявника (Патентування корисних моделей в країнах СНД, Міжнародне патентування корисних моделей).

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність усієї інформації, отриманої впродовж діловодства з отримання та підтримання патенту.