Патентні пошуки та патентні дослідження


Патентні пошуки (патентні дослідження, патентно-інформаційний пошук) являють собою один із сучасних інструментів аналізу патентоспроможності об’єкта інтелектуальної власності та дозволяють дослідити розвиток науково-технічних досягнень у різноманітних областях техніки.

Перед подачею заявки на отримання патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок) важливо провести попередню перевірку відповідності об’єкту, що заявляється, необхідним критеріям патентоспроможності, що дозволить оцінити доцільність патентування, а також виявити та проаналізувати схожі об’єкти промислової власності, які можуть перешкоджати реєстрації Вашого об’єкту.

Навіщо проводити патентний пошук (патентні дослідження)?

Проведення патентного пошуку дозволяє:

 • дослідити рівень техніки по відношенню до об’єкту, що заявляється, а також визначити доцільність його правової охорони;
 • мінімізувати ризик, що пов'язаний із можливим дублюванням вже існуючих технічних рішень на початковому етапі розробки потенційного об’єкту патентування, тим самим визначивши відповідність об’єкту патентування такому критерію патентоспроможності як «новизна»;
 • отримати інформацію щодо технічних рішень чи технологій, що цікавлять, з метою подальшого отримання патенту чи ліцензії на вже запатентоване рішення;
 • виявити порушення прав патентовласників на об’єкти промислової власності;
 • проаналізувати умови безперешкодної реалізації продукції на ринку певної країни / країн та виключити порушення прав третіх осіб, що володіють патентами, діючими на території цих країн;
 • розробити маркетингову стратегію для визначення найбільш перспективних напрямків діяльності, виявити потенційних конкурентів, визначити напрямки їхньої діяльності та обрати свою ринкову нішу;
 • вивчити тенденції розвитку певного виду техніки.

Етапи проведення патентного пошуку (патентних досліджень)

Процес проведення патентних пошуків включає наступні етапи:

 1. Розробка регламенту пошуку інформації.
 2. Пошук та відбір патентної та іншої науково-технічної інформації відповідно до затвердженого регламенту.
 3. Систематизація та аналіз відібраної інформації;
 4. Оформлення результатів дослідження у вигляді звіту про патентний пошук.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» пропонує проведення патентних пошуків за базами даних відомств України, Росії, інших країн СНД, США, Європейського патентного офісу, Євразійської патентної організації, Всесвітньої організації інтелектуальної власності та ін., що є особливо актуальним в умовах глобалізації ринку збуту. Ми пропонуємо нашим клієнтам наступні види патентних пошуків::

 • визначення рівня техніки (пошук документів-аналогів);
 • дослідження патентної чистоти об’єкту з наданням висновку про присутність / відсутність факту порушення прав третіх осіб;
 • патентні дослідження за ДСТУ 3575-97;
 • еквівалентний пошук;
 • пошук за автором / заявником / патентовласником (іменний пошук);
 • бібліографічний пошук.

Кваліфіковані спеціалісти нашої компанії оцінять доцільність проведення того чи іншого виду патентного пошуку, що дозволить звести до мінімуму часові та фінансові витрати замовника.

За результатами проведення пошуку замовник отримує детальний звіт, копії виявлених документів, а також висновок та рекомендації спеціаліста в залежності від виду виповненого патентного пошуку.

Окрім того, у разі виявлення порушень прав патентовласників на об’єкти промислової власності для обґрунтування Ваших доказів у ході патентних суперечок наша компанія забезпечує кваліфікованим представництвом та захистом Ваших інтересів у суді.

Для того щоб замовити послугу з проведення патентного пошуку, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.