МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ I
ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ
ISO 9001 CERTIFIED


ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПОШУКИ)


I. ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завдання патентного дослідження

Цілі патентного дослідження

Види патентного дослідження

Об'єкти патентного дослідження

Етапи проведення патентного дослідженняII. ВИСНОВОК ФАХІВЦЯIII. CУДОВА ЕКСПЕРТИЗА


Патентне дослідження (патентний пошук, патентно-інформаційний пошук)
являє собою один із сучасних інструментів аналізу, застосовуваних для вирішення кола технічних, кон'юнктурних і правових завдань, пов'язаних з розробленням і просуванням на ринок продукції, що містить науково-технічні досягнення.

Патентні дослідження проводяться на основі аналізу джерел патентної інформації із залученням інших видів інформації, яка містить відомості про останні науково-технічні досягнення, пов'язані з розробленням промислової продукції, а також про стан і перспективи розвитку ринку продукції даного виду. Вид і обсяг джерел науково-технічної інформації залежить від об'єкта і завдання досліджень.ЗАВДАННЯ ПАТЕНТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

За змістовою спрямованістю завдання патентного дослідження можна об'єднати в такі групи:

 • Дослідження технічного рівня об'єкта техніки
 • Аналіз науково-технічної діяльності провідних фірм.
 • Вивчення тенденцій розвитку даного виду техніки
 • Аналіз патентно-ліцензійної діяльності провідних фірм на світовому ринку даного виду техніки.
 • Техніко-економічний аналіз технічних рішень/винаходів, що відповідають завданням розроблення.
 • Дослідження новизни розроблюваного об'єкта техніки і його складових частин.
 • Дослідження патентної чистоти об'єкта техніки і його складових частин.
 • Вивчення доцільності правового захисту об'єкта промислової власності.


ЦІЛІ ПАТЕНТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Ціллю патентного дослідження може бути:

 • розроблення маркетингової стратегії для визначення найбільш перспективних напрямків діяльності, виявлення потенційних конкурентів, визначення напрямку їх діяльності та вибору своєї ринкової ніші;
 • мінімізація ризику, пов'язаного з можливим дублюванням вже існуючих технічних рішень на початковому етапі розроблення потенційного об'єкта патентування;
 • визначення відповідності об'єкта патентування такому критерію патентоспроможності як «новизна» при підготовці заявки на видачу патенту з метою зниження ризику отримання відмови у видачі патенту або подальшого його опротестування;
 • отримання інформації щодо технічних рішень, які цікавлять замовника, або технології з метою подальшого придбання патенту (або отримання ліцензії) на вже запатентоване рішення;
 • виявлення порушень прав патентовласників та заявників на об'єкти промислової власності;
 • аналіз (дослідження патентної чистоти) умов безперешкодної реалізації промислової продукції на ринку конкретної країни, або країн і виключення порушення прав третіх осіб, що володіють патентами, що діють на території цих країн.

Глибина і обсяг патентного дослідження визначається замовником.ВИДИ ПАТЕНТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Залежно від цілей проведення дослідження, наша компанія пропонує наступні види пошуків:

 • Патентно-правовий пошук (пошук для встановлення правового статусу охоронних документів);
 • Тематичний пошук;
 • Іменний (фірмовий) пошук;
 • Нумераційний пошук;
 • Визначення рівня техніки (пошук документів-аналогів);
 • Дослідження на патентну чистоту.

Звертаємо Вашу увагу на те, що «Михайлюк, Сороколат і Партнери» пропонує можливість проведення патентних досліджень за документами не лише України, Росії, але й інших країн СНД, Європи, США і т.д., що є особливо актуальним в умовах глобалізації ринків збуту. Залежно від передбачуваного обсягу патентного дослідження, наша компанія надає послуги з проведення:

 • Локального дослідження (в одній країні);
 • Умовно-локального дослідження (у кількох вибраних країнах);
 • Світового дослідження (пошук за національними і міжнародними патентними базами).ОБ'ЄКТИ ПАТЕНТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктами патентного дослідженняможуть бути:

 • Пристрій в цілому, а також:

  - принцип його роботи

  - функціональні елементи пристрою

  - спосіб (технологія) виготовлення пристрою і його функціональних елементів

  - зовнішній вигляд пристрою (дизайн)

  - нове застосування відомого пристрою

 • Спосіб (технологічний процес) в цілому, а також:

  - окремі операції способу, якщо вони є самостійним патентоздатним об'єктом

  - вихідна, проміжна і кінцева продукція і способи її отримання

  - обладнання, яке використовується при здійсненні способу

  - нове застосування відомого способу

 • Речовина (хімічна сполука, діюча речовина), препарат (композиція, комбінація діючих речовин), а також:
 • - структура речовини, її хімічна формула, якісний і кількісний склад речовини

  - спосіб отримання речовини

  - вихідні матеріали (речовини)

  - галузі перспективного використання речовини


ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес проведення патентних досліджень включає наступні етапи:

 • розроблення регламенту пошуку інформації;
 • пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної інформації відповідно до затвердженого регламенту;
 • систематизація та аналіз відібраної інформації;
 • оформлення результатів досліджень у вигляді звіту про патентні дослідження.

Регламент пошуку інформації визначає завдання дослідження, терміни виконання і форми звітності, галузь проведення пошуку у фондах патентної, науково-технічної та економічної інформації.

У регламенті дослідження визначається предмет пошуку і його класифікація відповідно до Міжнародної патентної класифікації (МПК), Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ).

Залежно від мети патентного дослідження обираються країни, за якими буде проводитись пошук.

При роботі з джерелами патентної інформації фахівець визначає глибину (ретроспективу) пошуку, яка залежить від конкретних завдань дослідження.

Кваліфіковані фахівці нашої компанії грамотно оцінять доцільність проведення того чи іншого дослідження, правильно класифікують галузь застосування і точно визначать, у яких джерелах патентної інформації потрібно здійснити пошук аналогів, оберуть оптимальну процедуру проведення патентних досліджень і допоможуть звести до мінімуму часові та фінансові витрати клієнтів.

Наші фахівці володіють необхідним практичним досвідом і спеціальними знаннями (причому саме у тій галузі, в якій працює автор або розробник; слід особливо підкреслити наш багаторічний досвід патентних досліджень у різних галузях техніки, хімії, фармакології та пестицидів), досконало володіють ефективною технологією дослідження, відповідною нормативною та законодавчою базою. Знання іноземних мов дозволяє нашим фахівцям вивчати патентні або науково-технічні документи, складені англійською або іншими європейськими мовами, що розширює область патентного пошуку, а також робить результати дослідження більш точними і надійними. Крім того, варто відзначити наявність в нашій фірмі можливості широкого доступу до різних джерел патентної інформації.

Результатом проведення патентного дослідження є Звіт про патентне дослідженні, що містить копії патентних та інших матеріалів, за необхідностю їх аналіз та узагальнення, а також оцінки і рекомендації наших експертів.


Для державних підприємств звіти про патентне дослідження оформляються відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення »..

II. ВИСНОВОК ФАХІВЦЯ


За результатами патентного дослідження на патентну чистоту для виключення факту порушення прав третіх осіб, що володіють патентами, що діють на території досліджуваних країн, може бути проведено порівняльний аналіз продукту, наданого замовником, із запатентованим (заявленим) продуктом і видано висновок фахівця.

III. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА


При виявленні порушень прав патентовласників на об'єкти промислової власності для обгрунтування Ваших доводів з патентних спорів наша фірма надає послуги з проведення судової експертизи та здійснює кваліфіковане представництво і захист Ваших інтересів у суді.МИХАЙЛЮК, СОРОКОЛАТ І ПАРТНЕРИ © 2005-2017