+
+


Одержання патенту на винахід в Узбекистані


Патент в УзбекистанеНаша компанія працює на ринку Узбекистану з 2007 року; у жовтні 2015 р. було відкрито власний офіс у м. Ташкент і в штат компанії було прийнято патентного повіреного Узбекистану, пана Улугбека Сайдієва, який зробив значний внесок у становлення та розвиток національної системи інтелектуальної власності Узбекистану.

Патент на винахід в Узбекистані може бути одержаний шляхом подання заявки на патент в Агентство інтелектуальної власності Республіки Узбекистан (www.ima.uz), або на регіональний Євразійський патент в Євразійське патентне відомство.

Термін дії патенту на винахід в Узбекистані становить 20 років від дати подання заявки. За клопотанням патентовласника дія патенту на винахід, що належить до лікарського засобу або пестициду, може бути продовжена, але не більш ніж на п’ять років. У цьому разі видається додатковий сертифікат на продовження патентного захисту (Supplementary Protection Certificate - SPC).

Процедура патентування винаходу в Узбекистані триває від 2 до 5 років.

База даних зареєстрованих в Узбекистані патентів на винаходи та поданих заявок доступна за посиланням.

Вартість патентування винаходу в Узбекистані залежить від кількості незалежних пунктів формули та кількості залежних пунктів формули винаходу понад 10 на один незалежний пункт. Для одержання докладного розрахунку вартості реєстрації патенту на винахід в Узбекистані, будь ласка, зв’яжіться з нами, будемо раді Вам допомогти.

Діловодство за заявкою, а також подальша взаємодія з відомством відбувається узбецькою або російською мовами, зокрема надання аргументованих відповідей на запити експертизи, якщо вони виникають.

Інтереси нерезидентів Узбекистану повинні бути представлені у відомстві Узбакистану зареєстрованими патентними повіреними.

Термін подання заявки в Узбекистан із запитом конвенційного пріоритету становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки та 31 місяць від дати пріоритету в разі переведення заявки PCT на національну фазу Узбекистану.

Основний нормативно-правовий акт: Law of the Republic of Uzbekistan No. 1062-XII.

Процедура одержання патенту на винахід в Узбекистані

Заявка на патент в Узбекистані повинна містити такі документи:

  • заяву про видачу патенту із зазначенням автора (співавторів) винаходу й особи, на ім’я якої заявляється патент, а також їхнього місця проживання або місцезнаходження;
  • опис, формулу винаходу, реферат, креслення (якщо наявні) будь-якою мовою;
  • довіреність у разі ведення діловодства через представника;
  • документ, що підтверджує сплату патентного збору в установленому розмірі;
  • переклад заявки узбецькою або російською мовою (може бути наданий протягом 2 місяців від дати подання заявки).

У разі заявлення конвенційного пріоритету:

  • заяву про запит пріоритету з прикріпленою завіреною копією попередньої заявки (можуть бути надані протягом 3 місяців від дати подання заявки).

Дата подання заявки встановлюється за одержанням узбецьким відомством мінімального пакета документів (заяви про видачу патенту узбецькою або російською мовою та документу, що підтверджує сплату патентного збору).

Заявка на винахід в Узбекистані піддається експертизі, за результатами якої відомство виносить рішення про видачу або про відмову у видачі патенту. Згідно із законодавством Узбекистану, експертиза складається з формальної експертизи й експертизи по суті.

Формальна експертиза проводиться відомством після закінчення 2 місяців від дати подання заявки на видачу патенту, під час неї заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам.

Публікація відомостей про заявку на винахід здійснюється в офіційному бюлетені після закінчення 18 місяців від дати подання заявки, прийнятої до розгляду.

Для проведення експертизи по суті заявнику необхідно подати клопотання у відомство Узбекистану під час подання заявки або протягом 3 років від дати її подання. Під час патентної експертизи встановлюється відповідність винаходу критеріям патентоздатності.

Протягом 3 місяців від дати спрямування заявнику повідомлення про ухвалення відомством рішення про видачу патенту заявник повинен представити документ, що підтверджує сплату державного збору за видачу патенту. Після цього відомство здійснює державну реєстрацію та публікує відомості про патент в офіційному бюлетені, і протягом 10 днів відбувається видача патенту..

Перша сплата за підтримання чинності охоронного документа здійснюється протягом 3 місяців від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа та включає сплату за попередні роки, починаючи з третього. Подальша сплата зборів за підтримання чинності патенту відбувається щорічно до закінчення терміну дії патенту. Згідно із законодавством Узбекистану, цей термін може бути продовжений на 6 місяців за умови сплати додаткового збору.

Одержання патенту на корисну модель в Узбекистані

Законодавство Узбекистану також передбачає охорону винаходу як корисної моделі, патент на яку видається за результатами формальної експертизи й експертизи по суті. До корисних моделей належить конструктивне виконання пристроїв. Об’єкту, заявленому як корисна модель, надається правова охорона, якщо він є новим і промислово застосовним.

Процедура патентування корисної моделі в Узбекистані в середньому становить від 1 до 2 років. Термін правової охорони корисної моделі в Узбекистані становить 5 років від дати подання заявки. Цей термін може бути продовжений відомством за клопотанням патентовласника на 3 роки.

Фахівці компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» будуть раді відповісти на всі питання, що цікавлять вас, і надати повний комплекс послуг з одержання патенту на винахід або корисну модель в Узбекистані. Для одержання докладної інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.