+
+


Одержання патенту на винахід в Молдові


Патент в Молдові

Наша компанія працює на ринку Молдови з 1995 року; у 2017 р. був відкритий власний офіс у м. Кишинів і в штат компанії був прийнятий патентний повірений Молдови, пан Валентин Фокша, який зробив значний внесок у становлення і розвиток національної системи інтелектуальної власності Республіки Молдова.

Патент на винахід в Молдові може бути отриманий шляхом подачі заявки на патент в Державне агентство з інтелектуальної власності (www.agepi.md), або на регіональний Європейський патент в Європейське патентне відомство.

Термін дії патенту на винахід в Молдові складає 20 років від дати подання заявки. За клопотанням патентовласника дія патенту на винахід, що відноситься до медичного або фармацевтичного продукту, може бути продовжена, але не більше ніж на п'ять років. В цьому випадку видається додаткове свідоцтво про охорону (Supplementary Protection Certificate - SPC).

Процедура патентування винаходу в Молдові триває від 2 до 5 років.

База даних зареєстрованих в Молдові патентів на винаходи доступна за посиланням.

Вартість патентування винаходу в Молдові залежить від загальної кількості пунктів формули, заявлених пріоритетів і від кількості сторінок в описі винаходу. Також заявнику надається знижка 95% на оплату офіційних тарифів у разі, якщо він є автором винаходу, або якщо заявник - це некомерційне підприємство, а також 85% якщо заявник - це фізична особа (не є автором винаходу), або мале підприємство. Для отримання більш докладної інформації щодо вартості реєстрації винаходу в Молдові, будь ласка, зв'яжіться з нами, будемо раді Вам допомогти.

Діловодство за заявкою і подальша взаємодія з відомством проходить молдавською мовою, в тому числі надання аргументованих відповідей на запити експертизи, якщо вони виникатимуть.

Нерезидентам Молдови, рекомендовано представляти свої інтереси перед відомством через патентних повірених Молдови.

Термін подання заявки в Молдові із запитом конвенційного пріоритету становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки та 31 місяць від дати пріоритету у разі переведення заявки PCT на національну фазу Молдови.

Основний нормативно-правовий акт: Закон Республіки Молдова «Про охорону винаходів».

Отримання патенту на винахід в Молдові

Заявка на патент в Молдові повинна містити наступні документи:

  • заяву про видачу охоронного документа із зазначенням авторів винаходу та осіб, на ім'я яких заявляється охоронний документ, а також їх місця проживання або місцезнаходження молдавською мовою;
  • опис, формулу винаходу, реферат, креслення (якщо наявні);
  • документ про сплату збору за подання заявки у встановленому розмірі (може бути наданий не пізніше 2 місяців від дати подання заявки);
  • довіреність, у разі ведення діловодства через представника (може бути надана протягом 3 місяців від дати подання заявки);
  • переклад заявки на молдавську мову (може бути наданий протягом 3 місяців від дати подання заявки).

У разі заявлення конвенційного пріоритету:

  • заяву про запит пріоритету з завіреною копією пріоритетного документа (може бути надана протягом 4 місяців від дати подання заявки).

Дата подачі заявки встановлюється за одержанням молдавським відомством мінімального пакета документів (заяви про видачу патенту; відомостей, що дозволяють встановити особу заявника або дозволяють зв'язатися з заявником; опису або посилання на попередню заявку).

Заявка на винахід в Молдові піддається експертизі, за результатами якої відомство виносить рішення про видачу або про відмову у видачі патенту. Згідно із законодавством Молдови, експертиза складається з формальної експертизи та експертизи по суті.

Формальну експертизу заявки на винахід відомство проводить протягом 4 місяців від дати її подання, під час якої перевіряється наявність і правильне складання необхідних документів.

Експертиза заявки по суті проводиться за умови надання в експертну організацію одночасно з подачею заявки або протягом 30 місяців від дати її подання клопотання заявника про проведення експертизи по суті та документа, що підтверджує оплату відповідного збору. Під час даної експертизи встановлюється відповідність винаходу критеріям патентоздатності.

Рішення експертної організації про видачу або про відмову у видачі патенту публікується в офіційному Бюлетені, після чого протягом 6 місяців будь-яка особа може подати заперечення проти реєстрації патенту в Комісію Агентства з розгляду заперечень. Комісія зобов'язана розглянути таке заперечення і прийняти по ньому рішення. Таке рішення має право опротестувати будь-яка особа, чиї права порушені.

Якщо по заявці не було подано заперечень або вони були подолані, то за умови оплати відповідних зборів відбувається реєстрація, публікація в офіційному Бюлетені та видача патенту.

Перша сплата збору за підтримку охоронного документа в силі проводиться одночасно з оплатою збору за видачу і публікацію патенту. Подальша сплата зборів за підтримання патенту в силі відбувається щорічно до закінчення терміну дії патенту.

Законодавством Республіки Молдова не передбачена охорона винаходів як корисних моделей. Однак існує короткостроковий патент, який видається за результатами формальної експертизи та діє 6 років від дати подання заявки з можливістю продовження його дії на термін, що не більше 4 років.

Фахівці компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» будуть раді відповісти на всі питання, що цікавлять Вас, і надати повний комплекс послуг з отримання патенту на винахід в Молдові. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.

Див. також Валідація Європейського патенту в Молдові.