+
+


Одержання патенту на винахід у Казахстані


Патент в КазахстанеНаша компанія працює на ринку Казахстану з 2004 року; у квітні 2010 р. був відкритий власний офіс у м. Алмати і в штат компанії було прийнято патентного повіреного Казахстану, пані Наталю Троїцьку, яка зробила значний внесок у становлення та розвиток національної системи інтелектуальної власності Казахстану.

Патент на винахід у Казахстані може бути одержаний шляхом подання заявки на патент у Національний Інститут Інтелектуальної Власності Республіки Казахстан (www.kazpatent.kz), або на регіональний Євразійський патент в Євразійське патентне відомство.

Термін дії патенту на винахід у Казахстані становить 20 років від дати подання заявки. За клопотанням патентовласника дія патенту на винахід, що належить до лікарського засобу, пестициду або агрохімікату, може бути продовжена, але не більш ніж на п’ять років. У цьому разі видається додатковий сертифікат на продовження патентного захисту (Supplementary Protection Certificate - SPC).

Процедура патентування винаходу в Казахстані триває від 3 до 5 років.

База даних зареєстрованих у Казахстані патентів на винаходи доступна за посиланням.

Вартість патентування винаходу в Казахстані залежить від кількості незалежних пунктів формули. Також заявнику надається знижка 70% для сплати офіційних тарифів у разі, якщо він є фізичною особою.Для одержання докладного розрахунку вартості реєстрації патенту на винахід в Казахстані, будь ласка, зв’яжіться з нами, будемо раді Вам допомогти.

Діловодство за заявкою, а також подальша взаємодія з відомством відбувається лише казахською або російською мовою, зокрема надання аргументованих відповідей на запити експертизи, якщо вони виникають.

Інтереси нерезидентів Казахстану повинні бути представлені у відомстві Казахстану зареєстрованими патентними повіреними.

Термін подання заявки в Казахстані із запитом конвенційного пріоритету становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки та 31 місяць від дати пріоритету в разі переведення заявки PCT на національну фазу Казахстану.

Основний нормативно-правовий акт: Law on Patents of the Republic of Kazakhstan.

Процедура одержання патенту на винахід у Казахстані

Заявка на патент у Казахстані повинна містити такі документи:

  • заяву про видачу охоронного документу зі зазначенням авторів винаходу та осіб, на ім’я яких заявляється охоронний документ, а також їхнього місця проживання або місцезнаходження казахською або російською мовою;
  • опис, формулу винаходу, реферат, креслення (якщо наявні) будь-якою мовою;
  • довіреність у разі ведення діловодства через представника (може бути надана протягом 2 місяців від дати подання заявки);
  • документ про сплату збору за подання заявки, зокрема за проведення формальної експертизи, у встановленому розмірі і документ, що підтверджує підстави для зменшення її розміру (може бути наданий не пізніше від 2 місяців від дати подання заявки);
  • переклад заявки казахською або російською мовою (може бути наданий протягом 2 місяців від дати подання заявки).

У разі заявлення конвенційного пріоритету:

  • заяву про запит пріоритету з прикріпленою завіреною копією попередньої заявки (заява може бути надана протягом 2 місяців від дати подання заявки, а завірена копія попередньої заявки – протягом 6 місяців від дати подання).

Дата подання заявки встановлюється за одержанням казахським відомством мінімального пакета документів (заяви про видачу патенту; відомостей, що дають змогу встановити особу заявника або зв’язатися із заявником; опису, креслень (якщо наявні) будь-якою мовою).

Заявка на винахід у Казахстані піддається експертизі, за результатами якої відомство виносить рішення про видачу або про відмову у видачі патенту. Згідно із законодавством Казахстану, експертиза складається з формальної експертизи й експертизи по суті.

Формальну експертизу заявки на винахід відомство проводить протягом 4-6 місяців від дати подання заявки, під час неї перевіряється наявність і правильність складання необхідних документів.

Експертиза заявки по суті здійснюється за умови надання в експертну організацію документа, що підтверджує сплату експертизи заявки по суті протягом 3 місяців від дати спрямування повідомлення про результат формальної експертизи. Під час даної експертизи встановлюється відповідність винаходу критеріям патентоздатності.

Протягом 3 місяців від дати спрямування заявнику повідомлення про ухвалення відомством рішення про видачу патенту заявник повинен представити документи, що підтверджують відповідні сплати державних зборів за видачу та публікацію патенту.

Перша сплата за підтримку чинності охоронного документа здійснюється протягом двох місяців від дати публікації відомостей про видачу охоронного документа і включає сплату за попередні роки, починаючи від дати подання заявки. Подальша сплата зборів за підтримку чинності патенту відбувається щорічно до закінчення терміну дії патенту.

Одержання патенту на корисну модель у Казахстані

Законодавство Казахстану також передбачає охорону винаходу як корисної моделі, патент на яку видається за результатами формальної експертизи. До корисної моделі належать технічні рішення в будь-якій галузі, що стосуються продукту (пристрою, речовини, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин), способу (процесу виконання дій над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних засобів), а також застосування відомого продукту або способу за новим призначенням або нового продукту за певним призначенням, за винятком діагностичних, терапевтичних і хірургічних способів лікування людей або тварин. Корисній моделі надається правова охорона, якщо вона є новою та промислово застосовною.

Процедура патентування корисної моделі в Казахстані в середньому становить 1 рік. .

Термін правової охорони корисної моделі в Казахстані становить 5 років від дати подання заявки та може бути продовжений за клопотанням заявника, але не більш ніж на 3 роки.

Фахівці компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» будуть раді відповісти на всі питання, що цікавлять вас, і надати повний комплекс послуг з одержання патенту на винахід або корисну модель у Казахстані. Для одержання докладної інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.