+
+


Одержання патенту на винахід у Франції


Патент у ФранціїПатент на винахід у Франції може бути одержаний шляхом подання заявки на національний патент у Національний інститут промислової власності Франції (www.inpi.fr) або на регіональний Європейський патент у Європейське патентне відомство (ЄПВ).

У разі якщо заявника цікавить одержання правової охорони тільки на території Франції, найбільш доцільною є процедура одержання національного патенту.

Термін дії патенту на винахід у Франції становить 20 років від дати подання заявки.

Процедура патентування винаходу у Франції триває приблизно 2,5 роки.

База даних зареєстрованих у Франції патентів на винаходи та поданих заявок доступна за посиланням.

Вартість патентування винаходу у Франції залежить від загальної кількості пунктів формули. Заявнику надається знижка 50% на сплату офіційних тарифів у разі, якщо заявник є фізичною особою, суб’єктом малого підприємництва або представником некомерційної організації. Для одержання більш докладної інформації щодо вартості реєстрації винаходу у Франції, будь ласка, зв’яжіться з нами, будемо раді Вам допомогти.

Діловодство за заявкою, а також подальша взаємодія з відомством відбувається лише французькою мовою, зокрема надання аргументованих відповідей на запити експертизи, якщо вони виникають.

Якщо заявник не є резидентом Франції, а також не проживає на території країн-учасниць Європейського Союзу або в межах Європейської економічної зони, його інтереси у відомстві повинні бути представлені патентними повіреними.

Термін подання заявки у Францію із запитом конвенційного пріоритету становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки. Національна фаза заявки у Франції за процедурою PCT відсутня. Таким чином, одержання охорони винаходу у Франції шляхом подання міжнародної заявки PCT можливе під час входження заявки в Європейську регіональну фазу.

Основний нормативно-правовий акт: Intellectual Property Code.

Процедура одержання патенту на винахід у Франції за національною процедурою

Заявка на патент у Франції повинна містити такі документи:

  • заяву про видачу патенту із зазначенням контактів і ПІБ заявника(ів)
  • опис, формулу винаходу, реферат, креслення (якщо наявні);
  • документ, що підтверджує сплату патентного збору (може бути наданий протягом 1 місяця від дати подання заявки);
  • довіреність, у разі ведення діловодства через представника;
  • переклад заявки французькою, у разі якщо заявка подана іншою мовою (повинен бути наданий протягом 2 місяців від дати подання заявки).

У разі заявлення конвенційного пріоритету:

  • заяву про запит пріоритету з прикріпленою копією попередньої заявки (може бути надана протягом 16 місяців від дати пріоритету).

Дата подання заявки встановлюється за одержанням французьким відомством мінімального пакету документів (заяви про видачу патенту, відомостей про заявника, які дають змогу зв’язатися з ним; опису винаходу).

Після встановлення дати подання заявки відомство Франції здійснює формальну експертизу та пошук, за результатами яких ухвалює рішення про видачу або про відмову у видачі патенту. Проведення експертизи по суті законодавством Франції не передбачене.

Публікація відомостей про заявку на винахід здійснюється в офіційному бюлетені після закінчення 18 місяців від дати подання заявки або від дати пріоритету (якщо він був заявлений), заявник може запитати більш ранню публікацію заявки, подавши клопотання у відомство Франції.

У разі позитивного рішення експертизи та пошуку відбувається реєстрація, публікація в офіційному бюлетені та видача патенту на винахід. Державний збір за видачу патенту повинен бути сплачений і документ, що підтверджує сплату, надійти у відомство протягом 2 місяців після рішення про видачу патенту.

Перший річний збір за підтримку чинності патенту повинен бути сплачений до або в останній день місяця першої річниці подання заявки, тобто за 2 рік. Подальша сплата зборів за підтримку чинності патенту відбувається щорічно до закінчення місяця, в якому закінчується термін охорони винаходу. Згідно із законодавством Франції, цей термін може бути продовжений на 6 місяців, за умови сплати додаткового збору.

Одержання патенту на корисну модель у Франції

Законодавство Франції також передбачає можливість реєстрації корисної моделі. Як корисну модель можна запатентувати ті ж об’єкти, що і для винаходу, а саме: продукт, процес, нове застосування продукту або процесу. Патент на корисну модель видається за результатами формальної експертизи без проведення пошуку.

Термін дії патенту на корисну модель у Франції становить 6 років від дати подання заявки.

Якщо у вас виникли додаткові питання стосовно патентування винаходів і корисних моделей у Франції, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.