+
+

МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Одержання патенту на винахід в Канаді


Патент в ІзраїліПатент на винахід у Канаді може бути одержаний шляхом подання заявки на національний патент у Відомство інтелектуальної власності Канади ( www.ic.gc.ca).

Термін дії патенту на винахід у Канаді становить 20 років від дати подання заявки.

База даних зареєстрованих у Канаді патентів на винаходи та поданих заявок доступна за посиланням посиланням.

Вартість патентування винаходу в Канаді залежить від загальної кількості сторінок у заявці. Заявнику надається знижка 50% на сплату офіційних зборів у разі, якщо заявник є фізичною особою або суб’єктом малого підприємництва. Для одержання більш докладної інформації стосовно вартості реєстрації винаходу в Канаді, будь ласка, зв’яжіться з нами, будемо раді Вам допомогти.

Діловодство за заявкою, а також подальша взаємодія з відомством відбувається лише англійською або французькою мовою, зокрема надання аргументованих відповідей на запити експертизи, якщо вони виникають.

Якщо заявник не є резидентом Канади, його інтереси у відомстві повинні бути представлені патентними повіреними.

Термін подання заявки в Канаду із запитом конвенційного пріоритету становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки та 30 місяців від дати пріоритету, у разі переведення заявки PCT на національну фазу Канади. Термін входження заявки PCT в національну фазу Канади може бути продовжений до 42 місяців за умови подання клопотання та сплати додаткового збору.

Основний нормативно-правовий акт: Patent Act.

Процедура одержання патенту на винахід в Канаді за національною процедурою

Заявка на патент в Канаді повинна містити такі документи:

  • заяву про видачу патенту;
  • опис, формулу винаходу, реферат, креслення (якщо наявні);
  • документ, що підтверджує сплату патентного збору в установленому розмірі;
  • підписану декларацію, яка свідчить про те, що заявник є суб’єктом малого бізнесу.

У разі заявлення конвенційного пріоритету:

  • заяву про запит пріоритету (повинна бути надана протягом 16 місяців від дати подання попередньої заявки).

Дата подання заявки установлюється за одержанням канадським відомством мінімального пакету документів (заяви про видачу патенту; відомостей,що дають змогу встановити особу заявника або патентного повіреного або дають змогу зв’язатися із заявником або патентним повіреним; опису, формули винаходу, реферату, креслень (якщо наявні); документа, що підтверджує сплату патентного збору в установленому розмірі, а також підписаної декларації, яка свідчить про те, що заявник є суб’єктом малого підприємництва).

Після встановлення дати подання заявки відомство Канади здійснює експертизу, за результатами якої ухвалює рішення про видачу або про відмову у видачі патенту. Згідно із законодавством Канади, експертиза складається з формальної експертизи та експертизи по суті..

Під час формальної експертизи заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам.

Публікація відомостей щодо заявки на винахід здійснюється в офіційному бюлетені після закінчення 18 місяців від дати подання заявки або дати пріоритету.

Для проведення експертизи по суті (яка встановлює відповідність винаходу критеріям патентоздатності) заявнику необхідно подати клопотання у відомство не пізніше ніж через 5 років від дати подання заявки.

У разі позитивного рішення експертизи відбувається реєстрація, публікація в офіційному бюлетені та видача патенту на винахід. Державний збір за видачу патенту повинен бути сплачений та документ, що підтверджує сплату збору, повинен надійти у відомство протягом 6 місяців від дати одержання рішення про видачу патенту.

Законодавство Канади передбачає сплату річних зборів за заявкою, яка знаходиться на розгляді, починаючи з 3-го року. Подальша сплата зборів за підтримку чинності патенту відбувається щорічно до дати закінчення поточного року дії патенту. Згідно із законодавством Канади, цей термін може бути продовжений на 12 місяців, за умови подання відповідного клопотання та сплати додаткового збору.

Правова охорона винаходу як корисної моделі не передбачена законодавством Канади.

Якщо у вас виникли додаткові питання стосовно патентування винаходів у Канаді, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.