+
+

МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Одержання патенту на винахід в Азербайджані


Патент в АзербайджанеПатент на винахід в Азербайджані може бути одержаний шляхом подання заявки на патент у Державне агентство зі стандартизації, метрології і патентів Азербайджанської Республіки (www.azstand.gov.az) або на регіональний Євразійський патент у Євразійське патентне відомство.

Термін дії патенту на винахід в Азербайджані становить 20 років від дати подання заявки. За клопотанням патентовласника дія патенту на винахід, що належить до лікарського засобу, пестициду або агрохімікату, може бути продовжена, але не більш ніж на п’ять років. У цьому випадку видається додатковий сертифікат на продовження патентного захисту (Supplementary Protection Certificate - SPC).

Вартість патентування винаходу в Азербайджані залежить від кількості незалежних і залежних пунктів формули, заявлених пріоритетів і від кількості сторінок у тексті заявки. Для одержання докладного розрахунку вартості реєстрації патенту на винахід в Азербайджані, будь ласка, зв’яжіться з нами, будемо раді Вам допомогти.

Діловодство за заявкою, а також подальша взаємодія з відомством відбувається лише азербайджанською мовою, зокрема надавання аргументованих відповідей на запити експертизи, якщо вони виникають.

Інтереси нерезидентів Азербайджану повинні бути представлені у відомстві Азербайджану зареєстрованими патентними повіреними.

Термін подання заявки в Азербайджані із заявленням конвенційного пріоритету становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки, 30 місяців від дати пріоритету згідно зі ст.22 РСТ (Глава I) і 31 місяців згідно зі ст. 39(1) РСТ (Глава II) у разі переведення заявки PCT на національну фазу Республіки Вірменія.

Основний нормативно-правовий акт: Law of the Republic of Azerbaijan on Patents.

Процедура одержання патенту на винахід в Азербайджані за національною процедурою

Заявка на патент в Азербайджані повинна містити такі документи:

  • заяву про видачу патенту зі зазначенням автору (авторів) і юридичної або фізичної особи (осіб), на ім’я якої (яких) заявляється патент, а також їхнє місце розташування або місце проживання азербайджанською мовою;
  • опис, формулу винаходу, реферат, креслення (якщо наявні) азербайджанською або будь-якою іншою мовою;
  • документ про сплату збору за подання заявки (може бути наданий не пізніше від 3 місяців від дати подання заявки);
  • довіреність у разі подання заявки через патентного повіреного, підписана заявником і скріплена печаттю (може бути надана протягом 2 місяців від дати подання заявки);
  • переклад заявки азербайджанською мовою та додатково переклад формули винаходу російською мовою (можуть бути надані протягом 2 місяців від дати подання заявки).

У разі заявлення конвенційного пріоритету:

  • заяву про запит пріоритету з прикріпленою засвідченою копією попередньої заявки (заява може бути надана протягом 2 місяців від дати подання заявки, а копія попередньої заявки – протягом 16 місяців від дати пріоритету).

Дата подання заявки встановлюється за одержанням азербайджанським відомством мінімального пакета документів (заяви про видачу патенту; відомостей, що дають змогу встановити особу заявника або зв’язатися із заявником; опису, формули винаходу, реферату, креслень (якщо наявні) будь-якою мовою).

Заявка на винахід в Азербайджані піддається експертизі, за результатами якої відомство виносить рішення про видачу або про відмову у видачі патенту. Згідно з законодавством Азербайджану, експертиза складається з формальної експертизи й експертизи по суті.

Формальну експертизу заявки на винахід відомство проводить протягом 1 місяця від дня подання заявки та сплати відповідного збору, під час неї перевіряється наявність і правильність складання необхідних документів.

Публікація відомостей про заявку в офіційному бюлетені відбувається не пізніше ніж через 12 місяців від дати одержання заявки на винахід патентним відомством Азербайджану. За клопотанням заявника відомості про заявку можуть бути опубліковані і раніше від указаної дати за умови сплати встановленого збору.

Для проведення експертизи по суті заявнику необхідно подати клопотання у відомство Азербайджану під час подання заявки або протягом 18 місяців від дати її подання. Під час експертизи по суті встановлюється відповідність винаходу критеріям патентоздатності.

Патентне відомство Азербайджану протягом 2 місяців від дати припинення терміну подання заперечення на опубліковану заявку або ухвалення Апеляційною радою рішення про видачу патенту реєструють винахід у відповідному Держаному реєстрі та видає заявнику патент за умови сплати їм зборів за реєстрацію винаходу, видачу патенту та публікацію відомостей про патент.

Протягом 3 місяців від дати реєстрації винаходу та видачі патенту відомство публікує відомості про патент у своєму офіційному бюлетені.

Патентовласник сплачує щорічний збір за збереження чинності патенту, починаючи з 3 року його чинності після дати подання заявки. У разі якщо патент було видано пізніше, ніж настав термін сплати першого річного збору, перший збір сплачується протягом 2 місяців від видачі патенту. Подальша сплата збору за підтримку чинності патенту відбувається щорічно до закінчення терміну дії патенту.

Одержання патенту на корисну модель в Азербайджані

Законодавство Азербайджану також передбачає охорону винаходу як корисної моделі, патент на яку видається за результатами формальної експертизи й експертизи по суті. Об’єктами корисної моделі можуть бути технічні рішення, продукти та компоненти, конструктивні рішення та функціональні особливості. Корисній моделі надається правова охорона, якщо вона є новою та промислово застосовною.

Об’єктами корисної моделі можуть бути технічні рішення, продукти та компоненти, конструктивні рішення та функціональні особливості. Корисній моделі надається правова охорона, якщо вона є новою та промислово застосовною.

Процедура патентування корисної моделі в Азербайджані в середньому становить 1-2 роки. Максимальний термін дії патенту на корисну модель в Азербайджані становить 10 років від дати подання заявки.

Фахівці компанії «Михайлюк, Сороколат і Партнери» будуть раді відповісти на всі питання, що цікавлять вас, і надати повний комплекс послуг з одержання патенту на винахід або корисну модель в Азербайджані. Для одержання докладної інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.