+
+


Одержання патенту на винахід у Вірменії


Патент в АрменииПатент на винахід у Республіці Вірменія може бути одержаний шляхом подавання заявки на національний патент у Патентне відомство Республіки Вірменія (www.aipa.am/ru) або на регіональний Євразійський патент в Євразійське патентне відомство.

Одержання патенту ЄАПО (Євразійського патенту) передбачає, що він буде діяти на території всіх країн конвенції, які договорюються. Якщо ж ви хочете зареєструвати ваш винахід тільки в Республіці Вірменія, то доцільною є процедура одержання національного патенту.

Термін дії патенту на винахід у Республіці Вірменія становить 20 років від дати подання заявки,якщо патент виданий на підставі експертизи по суті, або 10 років, якщо він виданий без проведення експертизи по суті (попередній патент). У випадку патентування фармацевтичних препаратів та агрохімікатів, термін дії патенту може бути продовжений на 5 років. У цьому разі видається додатковий сертифікат на продовження патентного захисту (Supplementary Protection Certificate - SPC).

База даних зареєстрованих у Республіці Вірменія патентів на винахід доступна за посиланням.

Вартість патентування винаходу в Республіці Вірменія залежить від кількості незалежних пунктів формули, заявлених пріоритетів і від кількості сторінок в описі винаходу. Для одержання докладного розрахунку вартості реєстрації патенту на винахід в Республіці Вірменія, будь ласка, зв’яжіться з нами, будемо раді Вам допомогти.

Діловодство за заявкою, а також подальша взаємодія з відомством відбувається лише вірменською мовою, зокрема надання аргументованих відповідей на запити експертизи, якщо вони виникають.

Інтереси нерезидентів Вірменії повинні бути представлені у відомстві Вірменії зареєстрованими патентними повіреними.

Термін подання заявки в Республіку Вірменія із заявленням конвенційного пріоритету становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки і 31 місяців від дати пріоритету у разі переведення заявки PCT на національну фазу Республіки Вірменія.

Основний нормативно-правовий акт: Закон «Про винаходи, корисні моделі та промислові зразки».

Процедура одержання патенту на винахід у Республіці Вірменія за національною процедурою

Заявка на патент у Республіці Вірменія повинна містити такі документи:

  • заяву про видачу патенту зі зазначенням назви винаходу, заявника (заявників), автора (співавторів) і їхнього місця проживання або місцезнаходження;
  • опис, формулу винаходу, реферат, креслення (якщо наявні);
  • документ про сплату збору за подання заявки;
  • переклад вірменською мовою, якщо заявка була подана іншою мовою (може бути поданий протягом 3 місяців від дати подання заявки);
  • довіреність у разі подання заявки через патентного повіреного, підписану заявником/скріплену печаттю для юридичної особи (може бути надана протягом 2 місяців від дати подання заявки).

У разі заявлення пріоритету:

  • заяву про запит пріоритету з прикріпленою завіреною копією попередньої заявки (завірена копія попередньої заявки спільно з її перекладом вірменською може бути надана протягом 4 місяців від дати подання заявки).

Дата подання заявки встановлюється за одержанням вірменським відомством мінімального пакета документів (заяви в довільній формі про видачу патенту; відомостей, що дають змогу встановити особу заявника або зв’язатися із заявником; матеріалу, схожого з описом винаходу).

Заявка на винахід в Республіці Вірменія піддається експертизі, за результатами якої відомство виносить рішення про видачу або відмову в ній. Згідно із законодавством Республіки Вірменія, експертиза складається з формальної експертизи та експертизи по суті.

Формальну експертизу заявки на винахід відомство проводить у 2-місячний термін від дня подання заявки, під час неї заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам.

У випадку якщо заявка відповідає всім викладеним вище вимогам, то вона публікується в офіційному бюлетені. За умови відсутності заперечень із боку третіх осіб заявнику видається попередній патент.

Експертизу по суті можна заявити до закінчення 7 року дії попереднього патенту. Якщо винахід відповідає вимогам патентоздатності, відомство видає рішення про видачу патенту, а умови сплати зборів за публікацію, видачу патенту та підтримки його чинності. Ці збори повинні бути сплачені протягом 3 місяців від дати одержання рішення про видачу патенту.

Згодом збір за підтримку патенту сплачується щорічно до закінчення терміну дії патенту. Згідно із законодавством Республіки Вірменія, цей термін може бути продовжений на 6 місяців за умови сплати додаткового збору.

Одержання патенту на корисну модель у Республіці Вірменія

Законодавство Республіки Вірменія також передбачає охорону винаходу як корисної моделі, патент на яку видається за результатами формальної експертизи.

Як корисна модель охороняється нове та промислово застосовне рішення, що стосується конструктивного виконання засобів виробництва та предметів споживання, а також їхніх складових частин (умови патентоздатності корисної моделі). Максимальний термін правової охорони корисної моделі в Республіці Вірменія становить 10 років від дати подання заявки.

Фахівці компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» будуть раді відповісти на всі питання, що цікавлять вас, і надати повний комплекс послуг з одержання патенту на винахід або корисну модель у Вірменії. Для одержання докладної інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.