+
+


Одержання патенту на винахід в Японії


Патент в ЯпонииПатент на винахід в Японії може бути одержаний шляхом подання заявки на патент в Японське патентне відомство (www.jpo.go.jp).

Термін дії патенту на винахід в Японії становить 20 років від дати подання заявки.

База даних зареєстрованих в Японії патентів на винаходи та поданих заявок доступна за посиланням.

Вартість патентування винаходу в Японії залежить від загальної кількості пунктів формули. Для одержання докладного розрахунку вартості реєстрації патенту на винахід в Японії, будь ласка, зв’яжіться з нами, будемо раді вам допомогти.

Діловодство за заявкою та подальша взаємодія з відомством відбувається лише японською мовою, зокрема надання аргументованих відповідей на запити експертизи, якщо вони виникають.

Інтереси нерезидентів Японії повинні бути представлені у відомстві Японії зареєстрованими патентними повіреними.

Термін подання заявки в Японії із заявленням конвенційного пріоритету становить 12 місяців від дати подання попередньої заявки та 30 місяців від дати пріоритету в разі переведення заявки PCT на національну фазу Японії.

Основний нормативно-правовий акт: Patent Act.

Процедура одержання патенту на винахід в Японії

Заявка на патент в Японії повинна містити такі документи:

  • заяву про одержання патенту з зазначенням назви винаходу, заявника (заявників), автора (співавторів) та їхнього місця проживання або місцезнаходження японською мовою;
  • опис, формулу винаходу, реферат, креслення (якщо наявні);
  • переклад заявки японською мовою, у разі якщо заявка була подана іншою мовою (може бути представлений протягом 16 місяців від дати подання заявки або дати пріоритету, якщо такий заявляється; даний термін може бути продовжений, але не більш ніж на 2 місяці від дати видачі повідомлення про несвоєчасне надання перекладу заявки).

У разі заявлення конвенційного пріоритету:

  • заяву про запит пріоритету із прикріпленою завіреною копією попередньої заявки (може бути представлена протягом 16 місяців від дати подання заявки або дати пріоритету, якщо він був заявлений).

Дата подання заявки встановлюється за одержанням японським відомством мінімального пакета документів (заяви про видачу патенту японською мовою, відомостей про заявника (заявників) та опису винаходу).

Заявка на винахід в Японії піддається експертизі, за результатами якої відомство виносить рішення про видачу або про відмову у видачі патенту. Згідно із законодавством Японії, експертиза складається з формальної експертизи й експертизи по суті.

Під час формальної експертизи заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам.

У разі якщо заявка відповідає всім вищевикладеним вимогам, то вона публікується в офіційному бюлетені протягом 18 місяців від дати подання заявки.

Експертизу по суті можна заявити протягом 3 років від дати подання заявки. Якщо винахід відповідає вимогам патентоздатності, відомство видає рішення про видачу патенту за умови сплати відповідного збору. Цей збір включає суму за підтримання чинності патенту за перші три роки його дії та повинен бути сплачений протягом 30 днів від дати одержання рішення про видачу патенту.

Подальша сплата зборів за підтримання чинності патенту Японії відбувається щорічно, а саме до останнього дня місяця, у якому була подана заявка. Згідно із законодавством Японії, цей термін може бути продовжений на 6 місяців за умови сплати додаткового збору.

Одержання патенту на корисну модель в Японії

Законодавство Японії також передбачає охорону винаходу як корисної моделі, патент на яку видається за результатами формальної експертизи. Умовами патентоздатності для корисної моделі є новизна та промислова застосовність.

Процедура реєстрації корисної моделі в Японії в середньому становить 2-3 місяці. Термін правової охорони корисної моделі в Японії становить 10 років від дати подання заявки.

Фахівці компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» будуть раді відповісти на всі питання, що цікавлять вас, і надати повний комплекс послуг з одержання патенту на винахід або корисну модель в Японії. Для отримання докладної інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом.