АРХІВ: 2017 2016 2015 2014


26/05/2017

Зміни та доповнення до деяких законодавчих актів Республіки Узбекистан

18 квітня 2017 р. набув чинності Закон Республіки Узбекистан (ЗРУ-429) «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Узбекистан», що вносить зміни до Цивільного кодексу, а також до Закону «Про торговельні марки, знаки обслуговування та найменування місця походження товарів» та Закон «Про конкуренцію».

Головні зміни в Цивільному кодексі Республіки Узбекистан стосуються вступної частини статті про вичерпання прав на торговельну марку. Ця стаття передбачає, що використання торговельної марки іншими особами стосовно товарів, які були правомірно введені у цивільний оборот власником права на торговельну марку або з його згоди, не є порушенням виключного права на цю торговельну марку. Таким чином, в Узбекистані діє принцип національного вичерпання прав.

Змінам підлягла також стаття, що стосується невикористання торговельної марки. За новою редакцією, торговельна марка може бути визнана недійсною у разі її невикористання впродовж останніх п’яти років, у той час як у старій редакції Цивільного кодексу передбачається період будь-яких п’яти років.

Головні зміни в Законі «Про торговельні марки, знаки обслуговування та найменування місця походження товарів» наступні:

  • окрім офіційного бюлетеню Агентства з інтелектуальної власності, інформація про реєстрацію торговельних марок віднині публікується також і на офіційному веб-сайті Агентства;
  • використанням торговельної марки може бути визнано його використання не лише в товарах та послугах, для яких її було зареєстровано, але і в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, вивісках, під час демонстрації експонатів на виставках, на етикетках, обгортках товарів, що виготовляються, пропонуються до продажу, продаються або іншим шляхом вводяться у цивільний оборот чи зберігаються та (або) перевозяться з цією метою, або ввозяться на територію Республіки Узбекистан; на документації, що пов’язана з введенням товарів у цивільний оборот; в доменному імені.

Цей Закон також відображає положення про вичерпання прав та невикористання торговельних марок, про що вказано у Цивільному кодексі та зазначено вище.

Головні зміни, що представлені в Законі «Про конкуренцію», пов’язані з доданням більш вичерпних роз’яснень стосовно того, що треба розуміти під недобросовісною конкуренцію та схожою до ступеня змішування торговельною маркою.

Уряд Республіки Узбекистан відзначає, що вказані зміни в законодавчих актах укріплять правову базу в сфері захисту прав інтелектуальної власності в Узбекистані та удосконалять зв'язок між законодавством та сучасною практикою ІВ.


Повернутися до списку новин