АРХІВ: 2017 2016 2015 2014


08/02/2016

Реформа законодавства про товарні знаки Європейського Союзу

24 грудня 2015 р. в Офіційному Журналі Європейського Союзу був опублікований текст Розпорядження (ЄС) № 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 р. про внесення змін до Розпорядження Ради (ЄС) № 207/2009 про товарний знак Співтовариства і до Розпорядження Комісії (ЄС) № 2868/95, що вводить в дію Розпорядження Ради (ЄС) № 40/94 про товарний знак Співтовариства. Прийнятий документ набирає чинності через 90 днів після офіційної публікації, тобто 24 березня 2016 року, крім окремих положень, для яких передбачено кваліфікований строк набрання чинності, тривалістю в 21 місяць, тобто з 24 вересня 2017 року.

Названий документ являє собою першу масштабну реформу законодавства про товарні знаки Європейського Союзу з тих пір, як більш ніж 15 років тому, цей механізм регіонального захисту товарних знаків був запущений. Загальними завданнями реформи є підвищення ефективності, здешевлення, підвищення доступності і передбачуваності системи реєстрації та охорони товарних знаків Європейського Союзу.

Нижче представлений огляд тих змін, які істотно вплинуть на проведення експертизи заявок на реєстрацію товарних знаків Європейського Союзу, розгляд заперечень і визнання таких реєстрацій недійсними, а також деякі інші процедури. Представлений перелік змін не є вичерпним.

Абсолютні підстави для відмови в реєстрації

Перш за все, слід зазначити, що згадані зміни торкнулися списку абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони товарному знаку Європейського Союзу (далі також - товарний знак ЄС): тепер не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, які відносяться до категорій «традиційні страви», «традиційні назви вин», «сорти рослин» і охороняються відповідним законодавством ЄС.

Заявники позбулися можливості подавати клопотання про виключення з обсягу правової охорони окремих елементів заявленого позначення з метою подолання такої абсолютної підстави для відмови як відсутність розпізнавальної здатності.

Також, відповідно до нової редакції Розпорядження, заявнику не буде відмовлено в реєстрації описового знака (позначення, що описує форму або інші характеристики товару, обумовлені його природним станом), якщо такий знак отримав розпізнавальну здатність в результаті його використання до дати подання заявки.

Відносні підстави для відмови в реєстрації

Стосовно відносних підстав для відмови в реєстрації товарного знака, не можна не згадати, що відповідні пункти Розпорядження доповнені положеннями про «найменування місць походження товарів» і «географічні зазначення» як позначень, схожість з якими може стати причиною для відмови в реєстрації або визнання реєстрації товарного знака недійсною.

Реформа зробила обов'язковою вимогою для всіх держав-членів ЄС відмовляти в реєстрації або оголошувати існуючу реєстрацію недійсною, якщо більш ранній знак має репутацію добре відомого і використання більш пізнього знака може згубно вплинути на розпізнавальну здатність більш раннього знака.

Подання заперечень проти реєстрацій

Окрім того, було змінено терміни подання заперечення проти міжнародної реєстрації, в рамках яких правова охорона запитується для ЄС: якщо зараз період для подання таких заперечень починається через 6 місяців після дати публікації, то згідно з новим Розпорядженням подати заперечення можна буде через 1 місяць після зазначеної дати. Сам період подання заперечень залишається незмінним і становить 3 місяці.

Використання товарних знаків

В рамках розгляду справ про порушення прав на товарний знак, відповідач тепер має право вимагати від власника товарного знака ЄС, з моменту реєстрації якого пройшло більше п'яти років, надати докази використання (або поважних причин невикористання) товарного знака протягом п'яти років, що безпосередньо передують початку порушення. Ця нова вимога відповідає аналогічній вимозі надання доказів використання в рамках процедур розгляду заперечень та визнання реєстрацій недійсними. Власник товарного знака має можливість здійснити свої права лише в тій мірі, в якій його товарний знак використовується в комерційних цілях.

Реєстрація нетрадиційних товарних знаків

Слід додати, що одна з норм, дія яких почнеться з 24 вересня 2017 року - це положення про те, що наявність графічного представлення товарного знака не є обов'язковим для подання відповідної заявки та отримання реєстрації. Даний пункт відкриває принципово нові можливості для реєстрації нетрадиційних товарних знаків, наприклад, звукових і рухомих. При цьому зазначене положення не поширюється на нюхові знаки.


Повернутися до списку новин