АРХІВ: 2017 2016 2015 2014


29/11/2016

17 листопада 2016 р. у Верховній Раді України групою народних депутатів був зареєстрований Проект Закону України №5419 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення публічності та недопущення зловживань у сфері реєстрації й обороту знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їхніх власників»

Цей проект був розроблений для приведення законодавства України у відповідність з положеннями міжнародних угод, зокрема – Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також для поліпшення в Україні інвестиційного клімату шляхом забезпечення прозорості реєстраційних процедур і вдосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності.

При цьому положення проекту не тільки містять законодавчі новели, але й пропонують офіційне закріплення нещодавніх змін у практиці Державної служби інтелектуальної власності, що були раніше впроваджені в роботу Відомства.

Зокрема, законопроект передбачає:

  • публікацію всіх поданих заявок на знаки для товарів і послуг, а також заяв про територіальне розширення міжнародних реєстрацій на територію України для забезпечення можливості своєчасного подання в адміністративному порядку заперечень проти надання заявленим знакам правової охорони;
  • публікацію рішень Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності для забезпечення прозорості роботи цього органа;
  • можливість заяви множинного та часткового пріоритету щодо заявок;
  • можливість подання заявок на знаки для товарів і послуг в електронній формі і т. д.

Крім того, законопроект передбачає нововведення:

а) в частині здійснення діловодства за заявками у Відомстві:

  • установлення 2-місячного строку подання заперечення проти реєстрації заявленого позначення з моменту публікації заявки;
  • можливість оскарження рішення експертизи за підсумками розгляду заперечення проти заявки до Апеляційної палати протягом двох місяців з дати одержання копії рішення експертизи;

б) в частині захисту прав на знаки для товарів і послуг:

  • можливість вимоги компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат за порушення виняткових майнових прав на знак для товарів і послуг (чинне законодавство передбачає як спосіб захисту тільки стягнення збитку, що є малоефективним через складність доведення причинно-наслідкового зв’язку між порушенням права та спричиненими збитками);
  • право власника знака в одній із країн – учасниць Паризької конвенції вимагати не тільки анулювання, а й передачу йому прав на знак, зареєстрований в Україні його агентом або представником;
  • строк, після закінчення якого можливе дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв’язку з його невикористанням, збільшений з 3 до 5 років (при цьому також передбачається, що під час визначення такого строку не враховується використання, що трапилося менш ніж за 3 місяці до подання відповідної позовної заяви, що повинне позитивно вплинути на можливість досудового врегулювання таких спорів).

Слід зазначити, що даний законопроект ще не пройшов стадію розгляду в комітетах, і до моменту винесення в сесійну залу його положення можуть зазнати суттєвих змін. Однак поточні положення у разі схвалення їх Верховною Радою спростять процедуру одержання прав на торговельні марки та розширять можливості правовласників з їх захисту, що позитивно позначиться на формуванні сприятливого підприємницького клімату в Україні.


Повернутися до списку новин