МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІАРХІВ: 2018 2017 2016 2015 2014


15/01/2018

Зміни та доповнення до законодавства Республіки Білорусь

18 грудня 2017 р. Президентом Республіки Білорусь було підписано Закон «Про внесення змін та доповнень до Закону Республіки Білорусь «Про патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки».

Згідно з офіційним сайтом Національного Центру Інтелектуальної Власності, Закон набере чинності з 7 липня 2018 року. Основними положеннями Закону стануть наступні зміни та доповнення:

 • уточнюється визначення винаходу, коло об’єктів винаходу та перелік рішень, що не можуть бути визнані патентоспроможними винаходами;
 • максимальний строк дії патенту на корисну модель збільшується з вісьмох до десяти років;
 • розширюється коло осіб, за якими визнається право на отримання патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок;
 • удосконалюються норми, що визначають процедури видачі патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • визначається порядок надання заявником матеріалів заявки на видачу патенту на винахід (опис винаходу, реферат, креслення (за необхідністю)) для передачі на реєстрацію винаходу та публікацію даних про патент;
 • уточнюється перелік дій, що не визнаються порушенням виключного права патентовласника;
 • уточнюється правовий механізм витребування примусових ліцензій;
 • Закон Республіки Білорусь від 16 грудня 2002 року «Про патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки» доповнюється нормами, що регулюються відносини, що виникають у зв’язку з використанням залежних винаходів та корисних моделей;
 • більш детально регулюються суспільні відносини, що виникають при визнанні за особою права попереднього використання та права після використання;
 • передбачається механізм здійснення перевірки відповідності корисної моделі, що заявляється, умовам патентоспроможності при поданні заперечення проти видачі патенту на корисну модель до Апеляційної ради при патентному органі;
 • удосконалюються норми, що визначають особливості громадсько-правової охорони виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, у тому числі шляхом включення до Закону про патенти норми про можливість стягнення компенсації замість відшкодування збитків.

Окрім того, Законом від 18 грудня 2017 року приводяться у відповідність з положеннями Договору про патентне право, що було прийнято у Женеві 1 червня 2000 року, положення Закону про патенти Республіки Білорусь, що стосуються документів, необхідних для встановлення пріоритету винаходу, корисної моделі і відновлення пропущених заявником строків.

Спеціалісти компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» будуть раді надати Вам комплекс послуг із реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності на території Республіки Білорусь та за кордоном. Поставити питання, що Вас цікавлять, а також замовити реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності можна, зв’язавшись з нами будь-яким зручним для Вас способом.


Повернутися до списку новин