МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Національні патентні відомства та організації у галузі інтелектуальної власності

УКРАЇНА
Український інститут промислової власності http://www.uipv.org
Портал Верховної Ради України http://rada.gov.ua/
Міністерство освіти та науки України http://www.mon.gov.ua/
Міністерство юстиції України https://minjust.gov.ua/


КРАЇНИ колишнього СРСР
Азербайджан Государственное агентство по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики
Вірменія Агентство интеллектуальной собственности Республики Армения
Білорусь Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь
Грузія Національний центр інтелектуальної власності Грузії
Казахстан Національний інститут інтелектуальної власності Республіки Казахстан
Киргизстан Державна Патентна служба Киргизької Республіки
Латвія Патентне відомство Республіки Латвія
Литва Державне патентне бюро Республіки Литва
Молдова Державне агентство з інтелектуальної власності Республіки Молдова
Росія Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків
Таджикистан Національний патентно-інформаційний центр Республіки Таджикистан
Туркменістан Патентне управління Міністерства економіки і фінансів Тукменістану
Узбекистан Агентство з інтелектуальної власності Республіки Узбекистан
Естонія Патентне відомство Естонії

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Європейське патентне відомство European Patent Office
Австрія Патентне Відомство Австрии
Бельгія Бельгійське відомство інтелектуальної власності
Болгарія Патентне Відомство Болгарії
Великобританія Патентне Відомство Сполученого Королівства
Угорщина Відомство з інтелектуальної власності Угорщини
Німеччина Відомство з Патентів та Торгових марок Німеччини
Греція Організація з промислової власності Греції
Данія Датське Відомство з патентів і торгових марок
Ірландія Патентне Відомство Ірландії
Іспанія Відомство з патентів і торгових марок Іспанії
Кіпр Відділення інтелектуальної та промислової власності
Нідерланди Патентне відомство Нідерландів
Польща Патентне Відомство Республіки Польщі
Португалія Національний інститут промислової власності
Словаччина Національний інститут промислової власності
Словенія Патентне Відомство Словенії
Фінляндія Національна рада патентів і реєстрацій Фінляндії
Франція Національний інститут промислової власності Франції
Хорватия Патентне Відомство Хорватії
Швеція Патентне Відомство Швеції


Міжнародні організації у галузі інтелектуальної власності

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)
російською мовою
World Intellectual Property Organization (WIPO)
англійською мовою
Європейська патентна Організація
European Patent Office (EPO)
Евразійська Патентна Організація (ЕАПО)
Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Африканська Регіональна організація інтелектуальної власності
African Regional Intellectual Property Organization


Корисні посилання

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Онлайн розрахунок вартості реєстрації об'єктів інтелектуальної власності