Моніторинг торговельних марок: інструмент активного захисту прав інтелектуальної власності


Цитати:

«Ніхто крім тебе не подбає про твої права»

«Закон служить тим, у кого є сила і можливості його застосувати»

Після реєстрації об’єктів інтелектуальної власності правовласнику надається весь обсяг виключних прав, передбачених законодавством. Однак лише факт реєстрації не захищає правовласника від неправомірних дій третіх осіб щодо об’єкта інтелектуальної власності.. Кількість судових спорів, яка постійно збільшується, у сфері інтелектуальної власності свідчить про важливість захисту виключних прав і запобігання порушенням на постреєстраційному етапі.

Одним із допоміжних інструментів активного захисту прав на торговельну марку (ТМ) є моніторинг (англ. – watching, monitoring), що передбачає відстеження поданих заявок і зареєстрованих торговельних марок на наявність потенційних порушень Ваших прав, а також вчасне реагування шляхом подання заперечень проти реєстрації марок третіх осіб, використання яких може ввести в оману Ваших споживачів.

З 2020 року опозиційний період, коли можна подати заперечення проти заявки, був скорочений з загального терміну експертизи до трьох місяців від дати публікації. Це значно збільшило важливість моніторингу, оскільки, якщо заперечення не подано в тримісячний опозиційний період, то згодом анулювати реєстрацію буде можливо тільки через суд, що значно збільшує витрати.

Процедура реєстрації торговельних марок в Україні включає формальну експертизу та експертизу позначення по суті (на наявність схожості з раніше зареєстрованими ТМ/поданими заявками), що здебільшого перешкоджає реєстрації тотожної або схожої до ступеня змішування марки.

Проте існують прецеденти реєстрації схожих позначень, які формально не порушують законодавчих вимог, але насправді така реєстрація може завдати серйозних збитків правовласнику більш ранньої марки.

Наприклад:

1. Існують випадки реєстрації комбінованих позначень (словесний елемент + зображення) з ідентичними словесними елементами, але у різному графічному виконанні. Таким чином, словесний елемент раніше поданої марки втрачає свою розрізнювальну здатність, оскільки припиняє асоціюватися лише з товарами та/або послугами правовласника.

Моніторинг ТМ в Україні

2. Серед інших прикладів реєстрації марок для однорідних товарів можна вказати:

 • реєстрацію схожих зображувальних ТМ:
Моніторинг торговельних марок
 • реєстрацію позначень, що мають схоже смислове значення:
Моніторинг торговельних марок в Україні
 • реєстрацію фонетично схожих позначень, що мають різне написання:
Моніторинг торгових марок в Україні

Доволі часто також трапляються реєстрації схожих торговельних марок у різних класах МКТП, але щодо однорідних товарів/послуг.

Крім того, на можливість реєстрації схожих позначень може впливати людський фактор і порівняно суб’єктивна думка експерта.

Таким чином, моніторинг поданих заявок та опублікованих торговельних марок як додатковий інструмент захисту прав власника ТМ дає змогу захистити правовласника від потенційних порушень із мінімальними витратами, надаючи йому можливість вчасно подати заперечення проти реєстрації схожого позначення, що формує надійну основу захисту портфеля прав інтелектуальної власності.

Моніторинг торговельних марок дає змогу:

 1. відстежувати заявки та зареєстровані торговельні марки за ключовими словами, позначеннями, елементами позначення;
 2. своєчасно вживати заходів проти реєстрації торговельних марок, які можуть порушувати Ваші права;
 3. запобігти потенційну втрату прибутку, що є наслідком неправомірного використання ідентичних або схожих торговельних марок третіми особами;
 4. припинити порушення в рамках адміністративної, досудової процедури;
 5. мінімізувати витрати та час на судові процеси;
 6. здійснювати моніторинг діяльності конкурентів і ринку загалом.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» має багаторічний досвід і надає своїм клієнтам повний комплекс послуг у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Відстеження торговельних марок відбувається за спеціально розробленою автоматизованою внутрішньою базою даних, синхронізованою з базами Укрпатенту та ВОІВ, що включає як національні, так і міжнародні заявки та реєстрації з розширенням в Україну. Бази оновлюються регулярно, що дає змогу нам надавати найбільш актуальну інформацію.

Ми пропонуємо наступні види моніторингу:

1) автоматичний звіт про знайдені подібні торговельні марки (без коментарів фахівців);

2) автоматичний звіт про знайдені подібні торговельні марки з усними коментарями фахівців щодо ступеня схожості марок і можливості дій, спрямованих на запобігання реєстрації даних ТМ;

3) звіт про знайдені подібні торговельні марки, що супроводжується письмовим аналізом, підготовленим фахівцями. Письмовий звіт містить наступну інформацію:

 • детальну інформацію щодо можливих конфліктуючих позначень, поданих або зареєстрованих, із зазначенням найменування заявника/правовласника;
 • часові рамки для подачі заперечень;
 • думка наших експертів щодо ступеня схожості Вашого позначення з конфліктуючим;
 • додаток, що містить заявки/реєстрації по даному класу товарів/послуг, а також за однорідними товарами в інших класах поданих/зареєстрованих за період моніторингу.

Надання звіту здійснюється через особистий кабінет на нашому сайті, повідомлення про сформований звіт приходить на Вашу електронну пошту. Частота, з якою направляється звіт - раз на два тижні, що дозволяє оперативно реагувати на виявлені подібні торговельні марки третіх осіб.

Наша компанія також здійснює професійну підтримку в правильному оформленні заперечень для досягнення найліпшого результату.

Для одержання більш докладної інформації просимо зв’язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом.

Будемо раді вітати Вас серед наших клієнтів!