Міжнародна реєстрація патенту на промисловий зразок за Гаазькою системою


Як відомо, патент на промисловий зразок (охорона зовнішнього вигляду виробу) щодо об'єкта інтелектуальної власності діє на території тієї країни, де він був зареєстрований. У разі якщо заявник зацікавлений захистити свій пром. зразок за кордоном, необхідно зареєструвати патент на цей об'єкт на території кожної з країн, які його цікавлять. Однак коли існує необхідність запатентувати промисловий зразок одночасно в декількох країнах, реєстрація за національною процедурою в кожній з цих країн окремо не завжди є доцільною через її дорожнечу.

Реєстрація патенту на промисловий зразок за Гаазькою системою дозволяє захистити пром. зразок одразу в декількох країнах або міжнародних організаціях-учасницях угоди. Подати заявку на реєстрацію пром. зразка за Гаазькою системою може громадянин або резидент однієї з Договірних країн шляхом подачі єдиної заявки до свого національного відомства або напряму до ВОІВ, що є одним з основних переваг цієї процедури.

Варто відзначити, що Україна ратифікувала всі договори та акти Гаазької системи і, таким чином, надала національним заявникам право вибирати країни з повного списку країн-учасниць угоди для патентування промислового зразка, список країн доступний за посиланням.

Більш того, подача заявки на реєстрацію патенту на промисловий зразок за Гаазькою системою із зазначенням України як однієї з країн, де необхідна охорона, є фінансово вигідною альтернативою національній процедурі за умови зацікавленості заявника в реєстрації патенту не тільки в Україні, але і в інших країнах-учасницях системи.

Серед переваг реєстрації промислового зразка за Гаазькою системою:

  • сплата одного "загального" збору в швейцарських франках до Міжнародного бюро ВОІВ і доплата за кожну обрану країну, тобто чим більше країн, тим вигідніша реєстрація через Гаазьку систему, ніж за національною процедурою в окремих країнах;

  • подальше діловодство по заявці/патенту на промисловий зразок відбувається безпосередньо з ВОІВ (внесення змін, продовження терміну дії та ін.);

  • міжнародна реєстрація має в кожній з відповідних країн таку ж дію, як якщо б промисловий зразок був зареєстрований окремо в кожній з них;

  • можливість об'єднання в одній заявці декількох варіантів промислового зразка, для яких достатньою умовою є віднесення до одного класу Локарнской класифікації.

Із недоліків Гаазької системи можна виділити те, що далеко не всі країни світу є учасниками угоди, проте реєстрація промислових зразків в таких країнах залишається можливою шляхом подачі заявки до національного патентного відомства. Також недоліком є те, що деякі країни-учасниці висувають вимоги до отримання патенту на промисловий зразок за Гаазькою системою відповідно до свого національного законодавства і встановлюють індивідуальні мита за їх вказання у міжнародній заявці на промисловий зразок.

Заявка на промисловий зразок за Гаазькою системою повинна містити:

  1. заявку на міжнародну реєстрацію пром. зразка;
  2. дані про заявника;
  3. зображення промислового зразка;
  4. список країн-учасниць угоди, в яких необхідна охорона пром. зразка;
  5. документ, що підтверджує сплату мит за подачу.

Датою подачі заявки на міжнародну реєстрацію пром. зразка вважається дата отримання Міжнародним бюро правильно оформленої заяви разом з документами, що підтверджують сплату відповідних мит, фотографією або іншими графічними зображеннями промислового зразка, або, якщо вони не були отримані одночасно, дата, коли остання з цих формальностей буде виконана. Міжнародна реєстрація проводиться на цю саму дату.

При отриманні необхідних документів ВОІВ перевіряє заявку тільки на відповідність формальним вимогам. Експертизу по суті проводять національні патентні відомства тих країн, законодавством яких це передбачено. У разі якщо законодавством країн експертизи по суті не передбачено, то патент на промисловий зразок вважається виданим, а його охорона діє від дати міжнародної реєстрації. Відомствам країн, в яких експертиза по суті обов'язкова, міжнародним бюро надається термін в 6 місяців для її проведення. Якщо протягом цього терміну відомства країн, в яких необхідна охорона, за результатами експертизи по суті не приймають рішення про відмову в наданні охорони промислового зразка на їх території, то патент на промисловий зразок вважається виданим і дійсним від дати його реєстрації в Міжнародному реєстрі. У разі відмови в реєстрації будь-якою країною заявник має право подати апеляцію до національного патентного відомства цієї країни для оскарження результатів.

Строк охорони промислового зразка за Гаазькою системою залежить від законодавства країн, в яких була проведена його реєстрація, але не може бути менше 5 років від дати міжнародної реєстрації.

Дія міжнародної реєстрації може подовжуватися кожні п'ять років шляхом сплати мита за подовження, встановленого Правилами, протягом останнього року відповідного п'ятирічного періоду. Якщо цей термін був пропущений, надається пільговий період в шість місяців для подовження дії міжнародної реєстрації за умови сплати додаткового мита, встановленого Правилами.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» надає повний комплекс послуг із реєстрації промислових зразків за Гаазькою системою, а також щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за її межами. Для зв'язку з фахівцями нашої компанії перейдіть, будь ласка, до розділу «Контакти».