Міжнародне патентування корисних моделей


Винаходи, їхнє авторство і монопольне право на використання закріплюється державним свідоцтвом - патентом, який діє тільки на території країни, де він виданий, тому все більшого поширення набуває закордонне патентування.

Отримання охоронного документа (патенту) на корисну модель за кордоном (у вибраній країні або групі країн) дозволить Вам захистити свою інтелектуальну власність в цих країнах.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» буде рада надати Вам послуги з патентування корисних моделей у будь-якій країні або групі країн, які вас цікавлять. Ми виконаємо всі роботи з підготовки і подання заявки з наступним отриманням патенту у вибраних Вами країнах.

Наш професіоналізм та багаторічний досвід подачі міжнародних і національних заявок у співпраці з патентними повіреними країн СНД, Європи та інших зарубіжних країн дозволяє нам успішно представляти Ваші інтереси за межами України.

Захист прав інтелектуальної власності за кордоном може здійснюватися як за допомогою подання національних заявок до кожної вибраної країни, так і шляхом подання міжнародної заявки із зазначенням декількох країн із наступним отриманням патенту в зазначених країнах.

Якщо Ви хочете отримати правову охорону корисної моделі за кордоном, то у вас є можливість подати заявку:

  • на отримання національного патенту в країні, що Вас цікавить.

    Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 37 Закону України № 3687 -XII від 15 грудня 1993 року «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» для подання прямої національної заявки у вибраній країні чи країнах необхідно спочатку подати заявку в Україні. Тільки після цього і для збереження конвенційного пріоритету не пізніше ніж через 12 місяців від дня подачі української заявки, Ви можете подати заявку до Національного Відомства тієї країни, в якій хочете отримати патентний захист корисної моделі.

  • за процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty).

    Заявка на патентування відповідно до Договору про патентну кооперацію (РСТ ) подається до Всесвітньої організації інтелектуальної власності. При цьому слід зазначити, що результатом подання міжнародної заявки РСТ не є одержання патенту. Подана і прийнята до розгляду РСТ-заявка прирівнюється до поданої заявки в кожній з договірних країн (Перелік країн) і дозволяє заявнику уникнути додаткових витрат на підготовку заявки на одну й ту саму корисну модель у різних країнах. Крім того, однією з основних переваг подання РСТ-заявки є збільшення терміну, протягом якого заявник може прийняти рішення про кількість країн в яких буде подаватися патентна заявка, до 31 місяця (в порівнянні з 12 місяцями при подачі прямої національної заявки). Процедура РСТ передбачає також проведення міжнародного пошуку і можливість проведення міжнародної попередньої експертизи, що дозволяє заявнику оцінити доцільність переходу на національну стадію патентування до того, як він повинен буде сплатити національні мита, які становлять значну частину витрат при патентуванні.


    Безпосередня видача патентів здійснюється національними відомствами вибраних країн, Європейським патентним Відомством і/або Євразійським патентним відомством. Тому для отримання правового захисту Вашої корисної моделі в конкретних країнах документи РСТ-заявки подаються до національних відомств цих країн (документи можуть бути подані протягом 30-31 місяця від дати пріоритету). Після чого відомство проводить експертизу і ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі патенту.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність усієї інформації, отриманої впродовж діловодства з отримання та підтримання патенту у дії.