Подання міжнародної заявки PCT


Для одержання правової охорони на винахід за кордоном існує два шляхи, кожен із яких є доцільним у тому чи іншому конкретному випадку. Перший – подання заявки згідно з Паризькою конвенцією, другий – подання міжнародної заявки згідно з Договором про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty – PCT).

Згідно з Договором про патентну кооперацію заявник має можливість ініціювати патентування винаходу практично в будь-якій країні світу (153 країни-учасниці, станом на вересень 2019 р.) шляхом подання однієї міжнародної заявки (PCT-заявки). Варто зазначити, що PCT-заявка не є підставою для одержання «міжнародного патенту», оскільки патенту, що діє на території всіх країн світу, не існує. Протягом 30/31 місяця від дати пріоритету (залежно від конкретної країни) заявник повинен вибрати національні/регіональні відомства для переведення міжнародної заявки в національну/регіональну фазу. Кожне вибране відомство самостійно визначає патентоздатність міжнародної заявки для одержання правової охорони на винахід у цій країні/регіоні.

У наслідку виникає питання щодо доцільності подання міжнародної заявки, якщо в підсумку існує необхідність подальшого діловодства в іноземних відомствах. Однак подання PCT-заявки надає заявнику низку переваг, основними з них є такі:

1) Завдяки поданню однієї заявки до одного відомства, що одержує, однією мовою, заявка вважається поданою у всіх вибраних національних/регіональних відомствах.

2) Значне подовження строку для міжнародного патентування. Так, за національною процедурою заявник має 12 місяців, а за міжнародною – 30/31 місяць від дати пріоритету. Таким чином, заявник має більше часу, щоб визначитися з подальшою стратегією та географією патентування, а також щоб підготувати фінансову базу для наступного переведення PCT-заявки в національні/регіональні фази.

3) Проведення міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи. Заявник має можливість ознайомитися з найбільш релевантними документами, наведеними у звіті про міжнародний пошук, а також із письмовим висновком міжнародної попередньої експертизи, за результатами яких можливо оцінити патентоздатність винаходу та доцільність подальшого патентування. У разі невідповідності винаходу, який заявляється, критеріям патентоздатності існує можливість внести зміни до заявки ще на міжнародній фазі. Це дає змогу попередити або значно знизити можливі витрати, пов’язані з необхідністю внесення змін до матеріалів заявки у відповідь на запити в кожному з національних/регіональних відомств. Окрім того, позитивні результати звіту про міжнародний пошук і міжнародної попередньої експертизи – це авторитетні джерела для органів експертизи в національних відомствах, що зазвичай приводить до більш швидкої та менш витратної процедури на національній фазі.

Процедура міжнародного патентування за системою PCT

Процедура діловодства PCT-заявки складається з двох основних етапів – міжнародної та національної/регіональної фаз.

1. Міжнародна фаза
1.1 Подання міжнародної заявки PCT
Заявка подається до одного з відомств (Receiving Office - RO), що одержують, або безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ. Якщо документи заявки відповідають усім необхідним вимогам, установлюється дата подання міжнародної заявки.

1.2 Міжнародний пошук
Для проведення міжнародного пошуку заявка пересилається до вибраного міжнародного пошукового органу (International Searching Authority – ISA). Пошуковий орган відсилає заявнику звіт про міжнародний пошук, що містить відповідні документи, а також письмове повідомлення з попередньою оцінкою винаходу на відповідність критеріям патентоздатності. У разі, якщо результати, вислані міжнародним пошуковим органом, не є задовільними, заявник може внести зміни до заявки. На міжнародній фазі внесення змін до формули заявки можливо здійснювати без сплати додаткових зборів.

1.3 Міжнародна публікація
Після закінчення 18 місяців від дати пріоритету міжнародна заявка публікується, і всі відомості про неї стають загальнодоступними.

1.4 Міжнародна попередня експертиза (необов’язковий етап)
За бажанням заявника може проводитися міжнародна попередня експертиза – додатковий аналіз патентоздатності винаходу. На цьому етапі також існує можливість внести зміни не тільки до формули, але й до опису заявки.

2. Національна фаза
До закінчення періоду в 30/31 місяць від дати пріоритету міжнародна заявка повинна бути передана до національних/регіональних відомств країн або регіонів, де заявник бажає продовжити процедуру одержання патенту. Після цього кожне вибране відомство проводить експертизу й ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі патенту в цій країні.

Якщо PCT-заявка не переходить у національну/регіональну фазу, то вона не вважається поданою в зазначених країнах від самого початку процесу реєстрації.

Як було вказано вище, кожен із можливих шляхів зарубіжного патентування має сенс у тому або іншому конкретному випадку. Так, наприклад, подавати PCT-заявку доцільно, якщо:
- заявник ще не визначився зі списком країн для патентування цього винаходу;
- не закладено бюджет або потрібен пошук інвестора для патентування у вибраних країнах;
- потрібно пересвідчитися у відповідності винаходу критеріям патентоздатності та визначити шанси на одержання патенту за кордоном тощо.

Фахівці компанії «Михайлюк, Сороколат і партнери» з радістю проконсультують вас та нададуть повний комплекс послуг із зарубіжного патентування винаходів за системою PCT. Ви можете зв’язатися з нами будь-яким зручним для вас способом.

«Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність усієї інформації, одержаної під час діловодства міжнародної заявки та за одержанням і підтриманням чинності іноземних патентів.