Детальніше про винаходи в Україні
Що таке винахід?


Етапи патентування винаходівОтримання патенту в Україні. Винахід – це результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб). Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, промислово придатним і має винахідницький рівень.

Патент на винахід – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід.

Патент має територіальну дію, тобто якщо він виданий на території України, то його дія поширюватиметься виключно на території даної країни. Детальніше з процедурою патентування за кордоном ви можете ознайомитися за посиланням.


Етапи реєстрації (патентування) винаходу в Україні


1. Проведення патентно-інформаційного пошуку


Патентно-інформаційний пошук – це важливий етап реєстрації, призначений для попередньої перевірки відповідності заявленого об'єкта умовам патентоздатності.

В ході патентно-інформаційного пошуку досліджується рівень техніки, тобто всі відомості, які стали загальнодоступними в світі до подачі заявки.

Дослідження рівня техніки дозволяє зробити попередні висновки щодо патентоздатності об'єкта і, отже, про доцільність подальшої реєстрації, а також про те, на який вид охоронного документа слід подавати заявку (патент на винахід або патент на корисну модель). Це істотно знижує фінансові ризики, пов'язані з веденням діловодства за заявкою, об'єкт якої не є патентоздатним.

Крім цього, виявлений в ході дослідження рівня техніки найближчий аналог (об'єкт, найбільш близький за сукупністю суттєвих ознак об'єкта реєстрації) використовується при складанні тексту заявки відповідно до законодавчо встановлених правил складання заявки.

Патентний пошук проводиться нашими фахівцями по базах даних патентних відомств України, Росії, США, а також Євразійського, Європейського патентних відомств, включаючи базу даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).


2. Оформлення та подача заявки


Оформлення заявки здійснюється протягом 10-15 робочих днів після отримання інструкцій з усіма необхідними матеріалами (дані про автора і заявника, опис об'єкта в довільній формі, креслення для технічного рішення). Заявка подається після узгодження її тексту з замовником.

Після подачі заявки копії поданих матеріалів з відміткою відомства про отримання надсилаються заявнику в той же день.


3. Формальна експертиза заявки


Після подачі заявка проходить формальну експертизу, яка може тривати від 2 до 4 місяців. В ході проведення формальної експертизи перевіряється відповідність заявки формальним вимогам, а саме наявність у заявці повного комплекту необхідних документів і правильність їх оформлення, а також належність заявленого об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходом.

За відповідності матеріалів заявки встановленим вимогам заявнику надсилається повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).


4. Кваліфікаційна експертиза


Кваліфікаційна експертиза проводиться на підставі клопотання про її проведення та оплати відповідного збору. Клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи повинно бути подано протягом 3-х років від дати подання заявки.

При проведенні кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

В ході проведення кваліфікаційної експертизи заклад експертизи може направляти заявнику запити про надання додаткових матеріалів. Від своєчасності і повноти відповідей на запити експертизи залежить те, як скоро буде прийнято рішення про видачу патенту.


5. Державна реєстрація та видача патенту


При проведенні кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Після отримання рішення про державну реєстрацію заявнику необхідно сплатити збів за реєстрацію та публікацію про державну реєстрацію винаходу. Термін оплати складає 3 місяці від дати отримання відповідного рішення.

На підставі зазначеного рішення і при наявності клопотання і документів, що підтверджують сплату встановленого мита та збору за публікацію, здійснюється державна реєстрація винаходу і публікація відомостей про реєстрацію. Видача патенту здійснюється протягом 1 місяця після державної реєстрації винаходу.

Процедура патентування винаходу в Україні може тривати приблизно від 1,5 до 2 років. Тривалість патентування за прискореною процедурою становить близько 1 року.


6. Річні збори за підтримання чинності майнових прав


Права, що надаються державною реєстрацією винаходу, діють від дати, наступної за датою державної реєстрації. Термін дії зазначених прав не є безстроковим і становить для винаходу 20 років від дати подання заявки за умови своєчасної сплати щорічних зборів за підтримання чинності зазначених прав.