Увага!

Порушення авторських прав
Компанія ООО «Михайлюк, Сороколат та партнери» забезпечує захист прав своїх клієнтів у межах адміністративного, кримінального провадження, а також у судовому порядку.

Будь-які порушення прав інтелектуальної власності спричиняють застосування санкцій відповідно до законодавства України, зокрема:

1. Ст.51-2 Кодексу України про адміністративні порушення передбачає накладання штрафу від 10 до 200 неоподаткованих мінімумів прибутку громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та устаткування і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

2. Статтями 176, 177, 229 Кримінального кодексу України передбачається кримінальна відповідальність за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності у вигляді накладання штрафу від 200 до 1000 неоподаткованих мінімумів прибутків громадян або виправних робіт від 2 років, або позбавлення волі до 2 років з конфіскацією відповідної продукції, устаткування та матеріалів, призначених для її виготовлення.

3. Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу України правовласник має право звернутися до суду із захистом прав інтелектуальної власності. Суд у випадках та у порядку, встоновленому законом, може винести рішення, зокрема про:

- призупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт або експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;
- вилучення із обігу товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів;
- вилучення із обігу матеріалів або устаткування, які використовувалися переважно для виготовлення товарів із порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення або знищення таких матеріалів та устаткування;
- -застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкту інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до законодавства з урахуванням провини особи або інших обставин, які мають вагоме значення;
- оприлюднення у ЗМІ відомомстей про порушення прав інтелектуальної власності та змісту судового рішення відносно такого порушення.

4. Відповідно до ст.52 Закону України «Про авторське право та суміжні права» суб’єкти авторського права та (або) суміжних прав мають право вимагати:

- відшкодування моральної (немайнової) шкоди, спричиненої порушенням авторського права та (або) суміжних прав з визначенням розміру відшкодування;
- виплати компенсації яка визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення прибутку. Суд може винести рішення про накладання на порушника штрафу у розмірі 10 відсотків суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається у встановленому порядку у Державний бюджет України.

5.Окрім того правовласник має право на звернення за захистом своїх прав та інтересів до Антимонопольного комітету України на підставі норм Закону України «Про захист від несумлінної конкуренції», яка може потягнути за собою накладання штрафу у розмірі до 5% доходу (прибутку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства за останній звітний рік, який передував року, у якому накладається штраф або до 10 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Перехід з Вашого компьютера на дану сторінку зафіксовано і ви прираховані до попереджених про відповідальність відповідно до законодавства України.

Юридична служба ООО «Михайлюк, Сороколат та партнери»