Патентування винаходів у Росії


Патент на винахід у Росії. Питання правової охорони винаходу регулюються статтею 1350 Цивільного кодексу Російської Федерації. Винаходом вважається технічне рішення у будь-якій галузі, яка стосується продукту (зокрема, пристрою, речовини, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних засобів).

Виключне право на винахід набувається в результаті отримання патенту – охоронного документу, який засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід. У Росії строк дії патенту на винахід складає 20 років від дати подання заявки, за умови щорічної сплати зборів за підтримання патенту в дії.

При цьому процедуру отримання патенту можна поділити на декілька основних етапів, на кожному з яких наша компанія надасть Вам професійну допомогу:

1. Проведення патентних досліджень;
2. Підготовка матеріалів (опису, формули, креслень, реферату);
3. Оформлення та подання заявки;
4. Формальна експертиза заявки;
5. Публікація відомостей про заявку на винахід;
6. Експертиза заявки по суті;
7. Державна реєстрація та видача патенту;
8. Підтримання патенту у чинності (виплата щорічних зборів).

Важливо зазначити, що на позитивне рішення про видачу патенту значною мірою впливає правильність оформлення документації та своєчасні відповіді на запити Відомства.

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» буде рада надати Вам повний комплекс консалтингових, патентних та юридичних послуг з патентування винаходів у Росії, що дозволить істотно заощадити час та знизити ризик отримання відмови у видачі патенту, а саме:

Для подання заявки на видачу патенту Росії на винахід Вам необхідно надати наступні матеріали:

1) заяву про видачу патенту з вказівкою автора винаходу та особи, на ім’я якої видається патент, а також місця проживання або місцезнаходження кожного з них;

2) опис винаходу, який розкриває його з повнотою, якої достатньо для здійснення винаходу фахівцем в даній галузі техніки;

3) формулу винаходу, яка виражає його сутність та повністю базується на його описі;

4) креслення та інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння сутності винаходу;

5) реферат;

6) дані про пріоритетну заявку (дата, номер та країна подання) або її завірену копію (при заяві пріоритету відповідно до Паризької конвенції);

7) якщо заявка надається через представника – довіреність, підписану заявником/скріплену печаткою для юридичної особи;

Після отримання патенту на винахід патентовласник, по суті, стає монопольним власником запатентованого об’єкта та має право розпоряджатися ним на власний розсуд: продати, переуступити, заборонити або дозволити кому-небудь використання захищеного ним винаходу тощо.

Відповідно до статті 1229 ч. 4 Цивільного кодексу Російської Федерації будь-яке використання запатентованого винаходу, за винятком випадків, встановлених у статті 1359 ч. 4 Цивільного кодексу Російської Федерації, визнається порушенням виключного права на винахід та переслідується законом.

Звертаємо Вашу увагу, що патент на винахід, отриманий в Росії, надає патентний захист тільки на території Росії. Для того щоб захистити винахід в інших країнах, необхідно подавати заявки до кожної країни, яка Вас цікавить, або використовувати процедуру міжнародного патентування.

Завдяки тісним партнерським відносинам з патентними повіреними СНД, Європи, США та інших країн світу наша компанія буде рада надати Вам повний перелік послуг з патентування винаходів у будь-якій країні, яка цікавить заявника (Патентування винаходів у країнах СНД, Міжнародне патентування винаходів).

Компанія «Михайлюк, Сороколат і партнери» гарантує конфіденційність всієї інформації, отриманої у ході діловодства з отримання та підтримання патенту.