Патентування промислових зразків у Китаї


Промисловий зразок у Китаї. На даному етапі свого розвитку Китай є однією з держав з безупинним зростанням економіки. Законодавча база в галузі інтелектуальної власності, яка постійно удосконалюється, дозволила іноземним підприємствам, що мають свій бізнес в КНР, отримувати патенти на власні промислові зразки в даній країні. На сьогоднішній день в Китаї діє третя поправка Закону «Про патенти», що набула чинності 1 жовтня 2009 року. З 1 червня 2021 набуває чинності четверта поправка, схвалена 17 жовтня 2020 року. Четверта поправка до Закону була розроблена з метою захисту законних прав та інтересів патентовласників, підвищення винахідницького потенціалу, сприяння технічному прогресу та соціально-економічному розвитку.

Процедура отримання патенту на промисловий зразок в Китаї є досить простою і недорогою.

Особливості процедури отримання патенту в Китаї

Основним виконавчим органом у сфері видачі патентів є Управління з патентів Державної ради КНР.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 15 років від дати подання заявки.

Заявка на видачу патенту на промисловий зразок повинна обмежуватися одним промисловим зразком. Два і більше (але не більше 10) подібних промислових зразків щодо однієї продукції, або два і більше промислових зразки, що відносяться до одного типу і використовуються або є реалізовані в комплекті, можуть бути представлені в одній заявці.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМЗРАЗКУ В КИТАЇ

Необхідний пакет документів для Патентного відомства КНР:

  • заявка на видачу патента на промисловий зразок;
  • зображення або фотографії промзразка;
  • короткий опис.

Довіреність слід подати протягом трьох місяців від дати подачі.

При подачі заявник має право просити про встановлення пріоритету. Для цього протягом трьох місяців від дати подачі необхідно надати копію попередньої заявки.

Критерії патентоздатності:

  • новизна;
  • оригінальність.

Етапи отримання патенту на промзразок(外观设计)в Китаї

1. Подання заявки на отримання патенту

Заявники, які не мають постійного місця проживання або місцезнаходження на території КНР при поданні заяви на одержання патенту і при подальшому діловодстві зобов'язані представляти свої інтереси перед Управлінням через патентних повірених шляхом видачі їм довіреності. Оформлення заяви здійснюється на підставі Закону КНР «Про патент» відповідно до угоди, укладеної КНР з країною заявника, міжнародним договором, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

Патент на промисловий зразок може бути отриманий у випадку, якщо промисловий зразок є новим і оригінальним на момент подання заявки.

Заявник має пільгу за новизною, якщо він подасть заявку протягом шести місяців після наступних обставин:
- якщо промисловий зразок було продемонстровано на міжнародній виставці, яка була організована або визнана урядом Китаю;
- якщо промисловий зразок було оприлюднено на певній науковій або технічній конференції;
- якщо зміст промислового зразка було розкрито іншою особою без згоди автора.

Пріоритет:
Заявник може скористатися правом пріоритету протягом 6 місяців з дати подання попередньої заявки на видачу патенту на промисловий зразок за кордоном щодо свого промислового зразка відповідно до угоди, укладеної КНР з країною заявника, або міжнародним договором, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

2. Проведення попередньої експертизи

На цьому етапі Патентне відомство КНР перевіряє заявку на відповідність необхідним вимогам, після чого приймає рішення про видачу патенту на промисловий зразок або про відмову у видачі охоронного документа.

У разі позитивного рішення щодо заявленого промзразка відбувається його реєстрація і публікація відомостей, з дати котрих набувають чинності патентні права власника.

Якщо було винесено рішення про відмову у видачі патенту, протягом 3 місяців з дня отримання відповідного повідомлення заявник має право клопотати про проведення повторної патентної експертизи. Якщо заявник не згоден з рішенням, винесеним Комісією Патентного департаменту при Державній раді, він має право подати позов до Народного суду протягом 3 місяців з дати отримання відмови.

Правові аспекти

Третя поправка Закона «Про патенти», що є чинною з 1 жовтня 2009 року

Четверта поправка Закона «Про патенти», що набуває чинності 1 червня 2021 року

Положення про застосування Патентного Закону КНР

Наявність власного офісу у Китаї, Пекіні, дозволяє вирішувати завдання будь-якої складності, які ставлять перед нами клієнти.

Читати також:

Внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру Китаю