МИХАЙЛЮК

СОРОКОЛАТ

I ПАРТНЕРИ

ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ


Патентування промислових зразків у Китаї


Промисловий зразок у Китаї. На даному етапі свого розвитку Китай є однією з держав з безупинним зростанням економіки. Законодавча база в галузі інтелектуальної власності, яка постійно удосконалюється, дозволила іноземним підприємствам, що мають свій бізнес в КНР, отримувати патенти на власні промислові зразки в даній країні. На сьогоднішній день в Китаї діє третя поправка Закону «Про патенти», що набула чинності 1 жовтня 2009 року, розроблена з метою захисту законних прав та інтересів патентовласників, підвищення винахідницького потенціалу, сприяння технічному прогресу та соціально-економічному розвитку.

Процедура отримання патенту на промисловий зразок в Китаї є досить простою і недорогою.

Особливості процедури отримання патенту в Китаї

Основним виконавчим органом у сфері видачі патентів є Управління з патентів Державної ради КНР.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки.

Заявка на видачу патенту на промисловий зразок повинна обмежуватися одним промисловим зразком. Два і більше промислових зразки стосовно однієї продукції або два і більше промислових зразки, що належать до одного типу і використані або реалізовані у комплекті, можуть бути представлені в одній заявці.

Процедура отримання патенту на промисловий зразок у Китаї включає наступні етапи:

1. Подання заявки на отримання патенту

Заявники, які не мають постійного місця проживання або місцезнаходження на території КНР при поданні заяви на одержання патенту і при подальшому діловодстві зобов'язані представляти свої інтереси перед Управлінням через патентних повірених шляхом видачі їм довіреності. Оформлення заяви здійснюється на підставі Закону КНР «Про патент» відповідно до угоди, укладеної КНР з країною заявника, міжнародним договором, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

Патент на промисловий зразок може бути отриманий у випадку, якщо промисловий зразок є новим і оригінальним на момент подання заявки.

Заявник має пільгу за новизною, якщо він подасть заявку протягом шести місяців після наступних обставин:
- якщо промисловий зразок було продемонстровано на міжнародній виставці, яка була організована або визнана урядом Китаю;
- якщо промисловий зразок було оприлюднено на певній науковій або технічній конференції;
- якщо зміст промислового зразка було розкрито іншою особою без згоди автора.

Пріоритет:
Заявник може скористатися правом пріоритету протягом 6 місяців з дати подання попередньої заявки на видачу патенту на промисловий зразок за кордоном щодо свого промислового зразка відповідно до угоди, укладеної КНР з країною заявника, або міжнародним договором, в якому беруть участь обидві держави, або відповідно до принципу взаємності.

2. Проведення формальної експертизи та публікація даних про затвердження заявки на отримання патенту

У ході проведення експертизи перевіряється правильність оформлення документів, що містяться в матеріалах заявки, дотримання порядку подання заявки та ведення справ. У разі якщо в ході експертизи заявку вважатимуть такою, що відповідає формальним вимогам то протягом 18 місяців з дати її подання інформація про неї буде опублікована.

3. Експертиза по суті

Згідно з Патентним законом КНР патентна експертиза по суті є відстроченою. Протягом трьох років, після подання заявки на реєстрацію патенту, заявником має бути надіслано клопотання про проведення патентної експертизи. У разі якщо експертиза доведе, що заявка не відповідає умовам закону, заявнику надсилається лист з вимогою внести до неї зміни або відмовитися від неї.

4. Подання заперечення проти рішення експертизи

У разі незгоди з рішенням експертизи щодо відхилення заявки протягом 3 місяців з дня отримання повідомлення допускається звернення до Комісії щодо перегляду патентів для перегляду рішення. У разі незгоди з рішенням Комісії заявник може звернутися до суду протягом 3 місяців після отримання повідомлення про її вирішення.

5. Реєстрація, публікація і видача патенту на промисловий зразок

У разі позитивного рішення Експертизи щодо видачі патенту на промисловий зразок Управління з патентів Державної ради КНР приймає рішення про видачу патенту і проводить реєстрацію і офіційну публікацію. Власник патенту зобов'язаний виплачувати щорічний збір, починаючи з року, в якому йому були надані патентні права.

6. Подання заперечення третіми особами проти патентних прав, які надаються на промисловий зразок

У разі якщо будь-яка організація або приватна особа вважає надання патентних прав на промисловий зразок невідповідним положенням Закону КНР «Про патенти», то вони мають право, починаючи з моменту публікації відомостей про видачу патенту, звернутися до Комісії з перегляду патентів із заявою про визнання даного документа недійсним.

Правові аспекти:

Третя редакція Закону про патенти ( Patent Law of the People's Republic of China ), що діє з 1 жовтня 2009


Положення про застосування Патентного закону КНР

Наявність власного офісу у Китаї, Пекін дозволяє вирішувати завдання будь-якої складності, які ставлять перед нами клієнти.